DİN KOLAYLIKTIR

DİN KOLAYLIKTIR

Peygamber Efendimiz nadir olan şeyler de, bir şeyi önemine binaen 3 defa söylemiştir. Bunlardan birisi de; Din kolaylıktır. Din kolaylıktır. Din kolaylıktır.

Fıkıh kitaplarında ibadet bölümlerine baktığımız zaman dinin tamamen kolaylık ve kolaylaştırıcı olduğunu görürüz.

Bu da geçmiş ümmetlerin helak olmalarının sebebinin çok soru sormalarından olduğunu Efendimiz ifade eder.

Yine Hz Ali’nin dediği gibi; İlim tek idi ancak onu cahiller çoğalttı.

Mesela ibadet konusunda durumu müsait olmayan insanların oturarak ve hatta yatarak veya bir binekte, şimdiki ifade ile bir arabada, uçak, gemi, trende vesaire bir binekte hatta bir at da, bir deve üzerinde giderek ibadet yapılmasına imkan verilmektedir. Bu yönde kolaylık sağlanmaktadır.

Din bu yönüyle kolaylaştırırken insanlar çok soru sormalarından dolayı veya işi sarpa sarmalardan dolayı veya eksikliklerinden dolayı dini zorlaştırmıştır.

Bu kolaylık mesela abdest için de geçerlidir ve aynı şekilde farzı 4 iken bazen insan sünnet olanları da vesveseden ve şüpheden dolayı bu işi zorlaştırmaktadırlar.

Abdest almaya durumu müsait olmayan insan için teyemmüm ve mest durumu söz konusu olmaktadır.

Hatta o namazı kılma imkanı olmadığı zaman ima ile de kılınmaktadır ve kıble şartı bile aranmamaktadır. İlk etapta kıbleye doğru yönelir, ondan sonra binek ne tarafa dönerse o durum fark etmeden kılabilir.

Namazda ve abdestte olsun bunun gibi dinin birçok noktada kolaylaştırdığını görürüz.

Nitekim dinde zorlama yoktur, ayeti hükmünce, müslüman olan bir erkek, gayri müslim olan eşini, müslüman olması konusunda zorlayamaz ancak tebliğ edip anlatabilir.

Dinin bu kolaylaştırıcılığını hayatın her kademesinde görebiliriz.

Peygamberimiz, (Kolaylaştırın, güçleştirmeyin, müjdeleyin, nefret ettirmeyin)buyurur.

Bu taviz vermek anlamına olmayıp, ruhsatlarla amel etmenin de mümkün olduğunu göstermektedir.

Aynı durum kıyamda duramayan veya oruç tutamayan, kaza ve fidye vererek telafi edilirken, o imkan da olmadığında ondan da muaf tutulmakta, çocuk kategorisinde değerlendirilmektedir.

Bugünlerde cemaatle camilerde namaz kılınmaması ve de bugün başlayan cuma namazının toplu kılınmaması yönünde diyanetin fetva ve uygulaması, ibadetlerdeki güven ve sağlık şartlarını ve de Efendimizin karantina uygulaması için söylemiş olduğu; -Bir yerde veba varsa dışarıda iseniz içeriye girmeyin, içeride iseniz dışarıya çıkmayın.- beyanıdır.

Bu bir zarurettir.

Korumaya ve salgının yayılmasına karşı bir tedbirdir.

Birde bu sadece camiler için alınmış bir karar değildir.

Tüm kalabalık ortamlar için geçerlidir.

Hayatta en büyük hizmet, hayata hizmettir.

“(Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.”[1]

***************  

OPERASYON

100 sene önce kirli olarak başlatılan medreselerin, tekkelerin, zaviyelerin, camilerin kapatılmasına karşı bugün de yüz sene sonra; kendi ellerimizin ve günahlarımızın neticesi olan bir virüs yoluyla maalesef namaz vakitleri, günlük cemaatle kılınan 5 vakit namaz, cemaatla kılınan cuma namazı kılınamamakta, okullar kapatılmakta ve insanların ekonomikmen de çökmesine, maddi manevi bir sıkıntı ortamının oluşmasına neden olmaktadır?

15 kadar film ve özellikle The Flu filmi Korona virüsünün en açık ve net ve de ibretli bir virüs operasyonudur.

-“ 2013 yapımı aksiyon ve dram türlerini barındıran film bilinmeyen bir hastalığın aniden baş göstermesi ve yarattığı yıkımları konu alıyor. Ortaya çıkan hastalık solunum yolu ile bulaşıyor ve belli bir müddet sonra ölüm gerçekleşiyor. Şu sıralar tüm dünya gündemini yakından etkileyen corona virüsü sebebiyle bu filmin konusu da benzerlik göstermektedir. Buna göre; Flu Virüs filminin konusu corona virüsü mü içeriyor?”[2]

-“İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır.”[3]

MEHMET ÖZÇELİK

20-03-2020


[1] Bakara Suresi 195. Ayet

[2] https://www.sabah.com.tr/medya/2020/03/17/flu-virus-filmi-konusu-corona-virus-mu-virus-filmi-konusu-nedir-oyunculari-kimler

[3] Rum.41.

Loading

No ResponsesMart 20th, 2020