DÜNYEVİLEŞME

DÜNYEVİLEŞME

Dünyevileşme ve sekülerizm müslümanların hem ayak bağı ve hem de makamla beraber en büyük imtihanıdır.

Batıda materyalizmin öldüğü ve bitmesi üzerine yazı kaleme almıştım.[1]

Kıtlıktan çıkmış ve görmemiş olan bizler maalesef maddeye yenik düştük.

Rehavet yaramıyor.

-Süleyman Efendi ve Menzil Cemaatı bu günlerde hedefte.

Avaba bu saldırı ve musibetler madde ile iç içe olduklarından ve bu konuda ifrat hareket etmelerinden dolayı mıdır?

Bu konuda kendilerini sorgulamaları ve şeffaf olmaları gerekmez mi?

Bunlar zor dönemin insanları.

Zorlu dönemlerde zorlu hizmet verdiler.

Yine de vermektedirler.

Bunlarla ilgili, kendilerinin de takdir ettikleri bir program yaptım Süleyman Efendi ile ilgili olarak, ulusal Adıyaman AsuTv’de.

Ancak uzun süre madde ile anılır oldular.

Köylere gidip buğday toplamaktan, para ve yer bulmaya kadar hırs göstererek hizmetlerini sürdürmeye çalıştılar.

Elbette maddi imkan olmadıkça bunca hizmetler nasıl yürütülecektir?

Bu cemaat bu hoş olmayan durumdan, daha ifrat derecede fetönün kendilerini gölgelemesiyle o gösterilen hırs ve gayret perdelendi.

Peygamberler maddeyi hizmetin önüne geçirmediler.

Bediüzzaman ve Süleyman Efendi köy köy dolaşıp para ve mal toplama gaile ve telaşına düşmediler.

Madde ile imtihan olunuyoruz.

Elbette Bediüzzaman’ın dediği gibi, “Bu zamanda İslam’ın terakkisi maddeden terakkiye mütevakkıftır.”

Ancak madde mananın ve hizmetin önüne geçmemeli ve geçirilmemelidir.

Elbette herkes böyledir demek istemiyoruz.

Bir kişinin yaptığı maalesef umuma mal ediliyor.

Vasatı korumalı, hizmet cemaatleri madde ile anılmamalıdır.

-Peygamber Efendimiz (s.a.s), Bahreyn halkıyla bir barış antlaşması yapmış ve oraya bir elçi göndermişti. Bu elçi bir müddet sonra yüklü miktarda malla Medine’ye geri döndü. Ashâb-ı kirâm merakla elçinin ve getirdiği malların etrafında toplanmaya başladı.

O esnada mescitten çıkan Allah Resûlü (s.a.s), durumu görünce önce gülümsedi, sonra şu uyarıda bulundu: “Sevinin ve sizi sevindirecek nimetleri bekleyin! Vallahi sizin için fakirlikten korkmam. Ancak ben, sizden önceki ümmetlerin önüne dünya nimetleri serildiği gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların o dünya nimetleri için yanıp tutuştukları gibi sizin de yanıp tutuşmanızdan ve bunun onları helâk ettiği gibi sizleri de helâk etmesinden korkarım.”[2]

MEHMET ÖZÇELİK

01-11-2019


[1] http://www.tesbitler.com/2015/01/02/mujde-materyalizm-yikiliyor/

[2] 1 Buhârî, Meğâzî, 12; Müslim, Zühd, 6.

Loading

No ResponsesKasım 1st, 2019