BÜYÜK DÜŞÜNME ZAMANI

BÜYÜK DÜŞÜNME ZAMANI

15 Temmuzdan önce Fetönün parti kuracağı söyleniyordu.

Ancak rüzgarın onların lehine dönmediğini gördüler.

Yıllarca alt yapı oluşturmalarına rağmen başarılı olamayacakları görülmüş iken, işte bu gün onların ne mal olduğu, münafıkane bir yapı olduğu açığa çıkmış ve de diğer bütün partiler bu ihanet çatısı altında birleşmiş iken nasıl kazanacaktır?

Bir de Erdoğanla Bahçelinin ittifakı ellerini daha da güçlendirmiş ve en az % altmış ve altmış beş alacağı ortaya çıkmaktadır.

İhanet açık ve de gayet büyüktür.

Asırlık ve de ömürlük ölümcül bir durumla, içte ve dış şer ittifakla karşı karşıyayız.

Bizler çok çabuk unutan ve nankörlük edip aynı hataya tekrar düşebilmekteyiz.

Basiret gerek.. Oyunu görmek gerek.. Atılan okların hedefini görmek gerek..

Yüz yıl önce oynanan oyunlarla mukayese yapmak gerektir.

Sinsice yapılan ise; Erdoğan hedef alınmakta, memnuniyetsizlikler gündemde tutulmaktadır.

Kör olup kendisinin ve memleketin önceki halindeki fark görülüp anlaşılmamaktadır.

Mesele şahıs meselesi değil, menfaatın ön plana çıkacak zamanı da değildir.

Zaman küçük düşünme anı değil, büyük düşünme zamanıdır.

Küçük ve şahsi hesaplar, hissi davranışlar kendimizi ve ailemizi değil, geleceğimizi bitirir.

-Ortaklık yapan partilere bakmak yeter.

Elli yıldır pkk-yı bu milletin başına musallat edenler.

Yüz yıldır kısır, hırçın ve kökü bereketsiz, şaibeli insanlarla sürekli yürüyen bir zihniyet.

15 Temmuz darbesini yapanların oluşturduğu çatı altında toplananlar.

Haberde; ’15 Temmuz gecesi köprüde CIA ajanı bulunuyordu’

Askeri istihbaratta ‘sivil haber elemanı’ olarak görev yapan tanık, “15 Temmuz gecesi diğer yerlerde olduğu gibi Şehitler Köprüsü’nde de çok sayıda CIA ajanı bulunuyordu.” şeklinde açıklamalarda bulundu.[1]

Bu şer ittifakı memleketin sınırlarını da aşmış durumdadır.

******************     

Esed ne kadar cani ise, ona maddi manevi destek olanda en az onun kadar canidir.

Dün Esedi besleyenler ile bu gün onu destekleyenler aynı zulme ortaktırlar.

Dün orta doğuyu şekillendirmek üzere belirleyenler, bu gün onları götürmek üzere değiştirip şekillendirmeye ve islam dünyasına bu bahane ile de saldırmaktadırlar.

Türkiye ise bunların başında gelmektedir.

  1. Asrın savaşları, hile ve nifak savaşlarıdır.

Bir terörist, diğer teröristi vurdu. Üçüncü terörist ikinci teröriste sahip çıktı.

-Ey insanlar! Şüphesiz Allah’ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı (şeytan), Allah hakkında sizi aldatmasın.”[2]

Not: Mufassal Tarihçede Demokratları Desteklemekle Alâkalı Enteresan Bir Hatıra:

(Abdullah Yeğin Ağabeyin Berlinden faks ile gönderdiği 9.04.1996 günkü mektubu ve hatırasında ,Üstâdımızdan duyduğu sözlerini aynen naklediyoruz:)

“Bir zaman, Üstâdımızın son zamanlarında, -zannederim 1958 senesi idi- Türkiyede 16 yerde nurcular tevkif edilmişti. Ben de herhalde sen de tevkif edilmiştin.(1) Hapisten çıktıktan sonra Üstâdımızı ziyarete gitmiştim. O zaman Üstâd dedi ki:
”Halk partisi ve Demokrat partisi ikisi kardeştir..” Ellerini iki parmağına işaret ederek:”Böyle iki kardeştirler” Alem-i İslam Nurcuları takip ediyor.. Bunlar hakikî şeriatçı mı, yoksa siyasetçi mi? diye.. Türkiyede sizlerin tevkifiniz, bizim siyasetçi veya Demokrat olmadığımızı gösterdi. Nurcuların şerefini kurtardınız. Demek, biz Demokrat değiliz. Halk partisi başımızı kesiyor.. Demokrat kolumuzu kesiyor. Başımızı kurtarmak için, biz kolumuzun kesilmesine razı olduk, Demokratı destekledik” Her ne ise.. [3]

MEHMET ÖZÇELİK

13-05-2018

[1] http://www.haber7.com/guncel/haber/2613773-15-temmuz-gecesi-koprude-cia-ajani-bulunuyordu
[2] FATIR Suresi 5, LOKMAN Suresi 33.
[3] Abdullah YEĞİN “( 1 ) Abdulkadir Badıllı’yı kasdediyor. (kaynak: mufassal tarihçe üçüncü cild, Abdülkadir Badıllı)

https://www.facebook.com/yasamvesanat/photos/a.276003019103533.59492.229449740425528/783858511651312/?type=3

Loading

No ResponsesMayıs 13th, 2018