YAHUDİ İNANCI

YAHUDİ İNANCI

Ehl-i kitaptan bir gurup, okuduklarını kitaptan sanasınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Halbuki okudukları Kitap’tan değildir. Söyledikleri Allah katından olmadığı halde: Bu Allah katındandır, derler. Onlar bile bile Allah’a iftira ediyorlar.”[1]

-Yahudi kutsal kitabında ahiretin varlığı ve ahirete imanla ilgili konuda açık bir bilgi yoktur.

Yahudilikte ahiret pek işlenmez, bir kısmı cehennemi tanrının merhametine aykırıdır, diye inkar ederler.

Bizdekilere ne kadar da benziyor, değil mi?

-Cehennemde ise ancak 12 ay kalacaklarına inanırlar. Bu Talmutta belirtilmektedir. Bakara 80-81-de de belirtilir.

“Bir de dediler ki: “Bize ateş, sayılı birkaç günden başka asla dokunmayacaktır.” Sen onlara de ki: “Siz bunun için Allah’tan söz mü aldınız? -Eğer böyle ise, Allah verdiği sözden dönmez-. Yoksa siz Allah’a karşı bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?”

Hayır! Kim bir kötülük eder de kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa işte o kimseler cehennemliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar.”

-Ortodoks Yahudiliğin temel inançlarından olan mesih inancına göre mesih, Davudun soyundan gelecektir.

Davut ise o bir kral mı yoksa semavi bir şahsiyet olup olmamasında ihtilaf etmişlerdir.

-Tevratta 248- i emir,365- i yasaklardan oluşan 613 kural vardır. Dindar bir Yahudi ise hayatını bu kurallara göre tanzim eder.

-Yahudiler ibadet günü olan şabat yani cumartesi yapmaları yasak olan 39 tür iş vardır.

Buna teknolojik işlerde eklenmektedir. Araba, telefon, elektronik aletler kullanmak, ışığı açıp kapamak, asansör düğmesine basmaya kadar yasaktır.

Kur’an-da Yahudiler için; Beni İsrail, hud, hadu, yehud olarak geçer.

-Beni İsrail 41 yerde geçer.

Yahudi kelimesi medeni surelerde yer alır.

-Davud peygamber zamanındaki Yahudilerin maymuna çevrilişi âyette şöyle anlatılır;

“İçinizden cumartesi günü azgınlık edenleri elbette biliyorsunuz. Onlara ‘Aşağılık birer maymun olunuz’ dedik; bunu, çağdaşlarına ve sonradan geleceklere bir ceza örneği ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlara öğüt olsun diye yaptık.”[2]

-Bediüzzaman Hazretleri 5. Şua gibi muhtelif eserlerinde onlardan, âyetin beyanı üzere düştükleri zillet ve meskenetten bahsetmektedir.

-Ahir zamanın dehşetli komitesi olan Süfyan ve İslam Deccalından bahsedilmektedir.

-“…mühim kuvveti Yahudidir… Yahudiler içinde tevellüd eder…”

-Yahudi yayın kuruluşu şalom gazetesinden şöyle anlatılmakta:

“Bu bayram yahudilere düşman olanların koz olarak kullandıkları bir kutlama günüdür. bu bayramda kutlama gecesi için katılanların mutlaka evli olmaları gerekir. bekar olanlar erkek veya kız hiçbir şekilde kabul edilemez. hatta bu bayram hakkında bekarlara bilgi dahi verilmez. o geceye katılan evli çiftlerin şık giysilerini giyerler. hanımlar kıymetli takılarının yanında, ziyafet masasındaki eşlere servis yaparlar. bir müddet sonra hep birlikte eğlenildikten sonra, mum söndü ayinine geçilerek bütün ışıklar söndürülür. evli çiftlerden kadın ve erkek istediğini tercih etmekte serbesttir.”[3]

-Kıssadan Hisse:

-Semseddin Muallim diye tanınan fakir kelamcı rivayet etti ki: Bir gün  Hüdavendigar hazretleri, arkadaslara bakıp (söyle) buyurdu:

Peygamberimiz, Allah’ın elçisi Muhammed (s.a.v.) buyurmustur ki: “Bir suya taş attığın vakit su nasıl açılırsa, Allah’ın nuru bir müminin kalbine indiği vakit, onun kalbi de öyle açılır, genişler, hoş ve latif bir sahra olur.” Bunun üzerine ashab: “Ey Allah’ın Resulü! Eger tabiatın ve şehvetin uğursuzluğu sebebiyle Adem oğlunda, kalbinin açıldığını görecek olan göz perdeli ve tozlu olursa, kalbinde bir genişlik ve açıklık meydana geldiğini nasıl anlayabilir?” diye sordular. Peygamber: “İman eden, kalbinin genişlediğini, bütün dünya ehlinin, dünya mal, mülk ve lezzetinin gönlünde soğuması ve tatsız bir hale gelmesi, dünya dostlarından ve kendi ahbaplarından nedensiz ve karşılıksız bir yabancılık duymaya başlaması ile anlar.” buyurdu.(Ariflerin Menkıbeleri)

MEHMET ÖZÇELİK

03-01-2018

 

 

[1] ALİ İMRAN-78.

[2] Bakara.65,Araf.166.

[3] Bak. https://forum.memurlar.net/konu/932285/

https://plus.google.com/+C%C3%9CBBES%C4%B0ZHoca/posts/T4zjqaSCiXk

http://www.akpartiforum.com/sebataylar-ve-mum-sondu-tavsiyemdir-t25334.html?s=7bd75e308f66846861bd8c60ff852550&

 

Loading

No ResponsesOcak 5th, 2018