NURA ÜFLEYENLER

NURA ÜFLEYENLER

“Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.”[1]

-Khk devam ettirilmeli, boşluklardan istifade etmek isteyenlerin, keyfi harekette bulunarak yıkmaya çalışanlar engellenmelidir.

İşler khk ile hızlandırılabilir.

-Bir asırdır derin devletin ve gizli komitelerin sözcülüğünü ve uygulamasını yapan Chp, bugün yine aynı komitelerin Fetö maşalığını ve piyonluğunu, sözcülüğünü yapmaktadır.

-Dış güçler bizi zaafa düşürmek amacıyla ajanlarını değişik adlarla, tetikçi ve yardım kurumları, muhabir, tüccar gibi namlarla sürdürmektedir.

-Durak: CIA ile MİT…

Said Nursi’nin gücünü kırmak için Gülen’i güçlendirdiler.

Fethullah’ı zirveye çıkaran, bizim devletimizin kendisidir”

Fethullah Gülen, uluslararası bir projedir Türkiye’de.

-Yani, “Bir insan, kendi kabiliyeti ve gayretiyle zirvede değilse onu, oraya itmişlerdir.”[2]

-“İlkokul mezunu, vaizlik sınavını bile geçemeyen bir adamın bütün bu operasyonları yapabilecek kapasitede olduğuna inanıyor musun? Arkasında bilimsel organizasyonu yapan bir güç var. O güç de CIA bence. Moon Tarikatı’nın teşkilatlanma şemasının hemen hemen aynısıdır. O da bir dini örgütlenme.”[3]

-Bir Mit düşünün ki, düne kadar elemanlarının maaşını Abd veriyordu.

Bir devlet istihbaratı düşünün ki, başında Fetönün elemanlarının bağladıkları kablolarla tüm bilgilerin bir nüshası Abd- ye gidiyordu.

Bu mit kime çalışır?

Veya ne kadar sağlıklı çalışır?

Bugün ise Mitin gücü başı kopmuş, başını kaybetmiş olarak seyretmektedir.

Bugün tam başarılı olunamıyorsa, bylook-un server-ının mit tarafından Litvanyadan kopyalanıp getirilerek Fetönün foyası ve oyunları ortaya çıkarılıyorsa, bu da Mit-in yeni başarısı, eski gücünü ise kaybetmesidir.

-Bugün görülmektedir ki, dünkü derin devlet, açığa ve yüzeye çıkmıştır.

-Hayatında bitiremedikleri Bediüzzamanı Mit- Cıa ortaklaşa 1960 –dan sonra bitirmeye çalışma amacıyla Fetöyü ve benzerlerini devreye koymuştur.

Tıpkı pkk-yı kurup da daha sonra güya onu kontrol edememeden dolayı karşısına hizbullahı kurmak gibi…

-Bediüzzamana vurmanın bahanesi Merhum Sultan Abdulhamin Han Hazretleri alet edilmektedir.

Nitekim Fetönün en sinsi oyunu da, kendi bahane edilerek Bediüzzamana vurulmasıdır.

Neden mi?

Çünkü Bediüzzaman sari hastalığın yayıldığı yeri teşhis etmiş ve tedavi yöntemlerini de belirtmiştir.

-Bediüzzaman,islam dünyasının sıkıntısı ile ilgili olarak; Esas hastalık burada başladı, der.

Abdulhamidin sevindirici olarak kızıl sultan yaftası silinmeye çalışırken, bu seferde Bediüzzaman ve Akifle muhalefeti hatta daha ötesinde düşmanlığı bilinçsiz olarak dile getirilmeye çalışılmaktdır.

-Abdulhamid Han Hazretlerine olan düşmanlık bir yüz yıl sürdü. Bu gün o kalkmış değil. Zira onun dostları ile arası açılmaya çalışılmaktadır.

Yani 1960-a kadar islamiyeti bitiremeyenler, 1960-dan sonra içten yıkmaya ve de bulandırmaya çalışmışlardır.

-Kıssadan Hisse:

Şeyh Sa’dî-i Şîrâzî Gülistan’da anlatır:

Adamın biri kerpiçten bir ev yapmış. Sonra, yaptığı evin karşısına geçip, “Ey ev! Yıkılacağın zaman bana önceden haber ver ki ailemi kurtarabileyim.” demiş. Ev de söz vermiş.

Bir zaman sonra bir duvar, adeta ağzını açar gibi çatlamış, adam hemen çamurla o çatlağı kapatmış. Daha sonra bütün duvarlarda böyle çatlaklar olmuş, ama her seferinde adam bunları hemen çamurla tıkamış.

Gel zaman git zaman ev yıkılmış. Adam eve çıkışmış: “Hani yıkılacağını bana önceden haber verecektin?”

Ev adama şöyle cevap vermiş: “Haber vermek için birkaç kere teşebbüs ettim, ama sen her seferinde ağzımı kapattın.”

MEHMET ÖZÇELİK

01-01-2018

[1] Saf.8,Tevbe.32.

[2] http://www.risalehaber.com/said-nursinin-gucunu-kirmak-icin-guleni-guclendirdiler-317288h.htm

[3] http://www.hurriyet.com.tr/fetoyu-ilk-kez-yazan-adam-zubeyir-kindira-40176083

 

Loading

No ResponsesOcak 1st, 2018