EVREN SONSUZ MU

EVREN SONSUZ MU

Kısır bilgiye sahip olanlar, bilimi de tamamen sınırlamaktadırlar.

Allah-ın dışında hiçbir varlığın varlığı, sınırsız ve sonsuz değildir.

Rivayete göre; Peygamber Efendimize kadar insanlığın yaşı beş bin, dünyanın yaşı beş milyon, evrenin yaşı ise 14,5 veya 15 milyar yıldır.

Böylece varlıkların varlığı belli bir başlangıca bağlı olarak var edilmiştir.

Belli bir başlangıcı olan her bir varlığında bir nihayeti ve sonu vardır.

Madde asıl ve esas değildir ki, varlığı da sonsuz olmuş olsun.

-Damlada okyanusu, noktada kitabı, insanda ebediyeti görmek. faniden bekaya gitmek.

Fâni olan bu alem, sonsuzun ve sonsuzluğun bir anahtarıdır.

Bekaya giden yol, fenadan geçer.

Fani olan varlıklar sonsuzluğun önünde dizilmiş birer basamaktırlar.

Fani olan varlıklar madem Baki olan zattan haber vermektedirler.

O halde yaratıcının hesabına, O’nun esmasının birer ayinesi olmak cihetiyle bakarak, sonsuzluk temaşa edilebilir.

Sonsuzluğa aşina olan insan, içindeki sonsuzluk ateşini fani olan varlıklarla sürdürmekte, söndürmekte, susturmaya çalışmaktadır.

Böyle sonsuz bir ateş ancak sonsuz olan bir Zatla söner ve söndürülür.

Okyanusları içmekle sonsuzluk ateşini söndüremeyen bu insan, küçük cirmi ve cismiyle kâinata sığmayan şu insan Ebedi olan Zattan başkasına razı olmaz ve olamaz.

Allah kudret sıfatıyla yarattığı kainatı insanın maddesine, kullanımına, kelam sıfatının tezahürü olan Kur’an-ı da insanın ruhuna sunmuştur.

Sonsuzluğunu sonsuzdan gelen esintiler ile serinletmektedir.

Madde ve vasıta olmadan ezel canibinden üflenen ruhu, sahib olduğu ene ve enaniyeti ile ebedi Zata vahid-i kıyasi yani bir ölçü birimi.

Sübuti sıfatlarıyla O’na mazhar ve makes olan şu insan, aynı zamanda fena ve fani olmasıyla ezeli ve ebedi Zata muhatab olmaktadır.

O Allah ki; fani olan şu insan da kendisini görmekte ve göstermektedir.

O Allah ki; Yer ve göğe sığmazken, kulunun kalbine sığmakta, on sekiz bin alemi oradan seyredip temaşa etmektedir.

O Allah ki; varlığına fani olan varlıkların varlığını eşlik etmektedir.

O varlıkları yokluğa atmayıp, varlıklarını varlığıyla beraber sürdürmektedir.

-“Ey insan! Bil ki, insanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeler var. Ehl-i iman,bilmeyerek istimal ediyorlar.”Bediüzzaman.
MEHMET ÖZÇELİK

26-09-2017

Loading

No ResponsesEkim 26th, 2017