İSLAMIN İNTİBAHI

İSLAMIN İNTİBAHI

İslâm uyanıyor.

Arap Alemi uyanıyor.

Yüz sene gecikmeli ve geciktirmeli bir bekleyişten sonra, yüz yıldır uyuyan dev uyanıyor.

Asıl her yönünden zincirlerle bağlanan Türkiye, uyuyan arab, çaresiz islâm dünyası bu uyanışın eşiğindedir.

-“Avrupa üflüyor, biz burada oynuyoruz. O tenvim ile (Uyutarak)telkin eder.”(Sünuhat.)

“Evet, ben kendi hesabıma aldığım dersime binaen, ey İslâm cemaati, müjde veriyorum ki: Şimdiki âlem-i İslâmın saadet-i dünyeviyesi, bâhusus Osmanlıların saadeti ve bilhassa İslâmın terakkisi ve onların uyanması ve intibahı ile olan Arabın saadetinin fecr-i sâdıkının emareleri inkişafa başlıyor. Ve saadet güneşinin de çıkması yakınlaşmış. Ben dünyaya işittirecek bir derecede kanaat-i kat’iyemle derim: İstikbal yalnız ve yalnız İslâmiyetin olacak ve hâkim, hakaik-i Kur’âniye ve imaniye olacak. Öyleyse, şimdiki kader-i İlâhî ve kısmetimize razı olmalıyız ki, bize parlak istikbal, ecnebîlere müşevveş bir mâzi düşmüş.”
“Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalâtını ef’âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler. Belki, küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete dehalet edecekler.”
[1]

“Eski Said, hiss-i kablelvuku ile 1371’de, başta Arab devletleri, alem-i İslamın ecnebî esaretinden ve istibdadından kurtulup İslamî devletler teşkîl edeceklerini kırk beş sene evvel haber vermiş. İki Harb-i Umumî ve otuz-kırk sene devam eden istibdad-ı mutlakı düşünmemiş, üç yüz yirmi yedide olacak gibi müjde vermiş, tehirinin sebebini nazara almamış.” [2]

“Alem-i İslam milletleri Arabın metanetinden ders almışlar. İnşaallah yine Araplar ye’si bırakıp, İslamiyetin kahraman ordusu olan Türklerle hakîki bir tesanüd ve ittifak ile el ele verip, Kur’an’ın bayrağını dünyanın her tarafında îlan edeceklerdir.” [3]

“Bu geniş boğuşmaların neticesinde, eski Harb-i Umumiden çıkan zarardan daha büyük bir zarar, medeniyetin istinadı, menbaı olan Avrupa da, deccalane bir vahşet doğurmasıdır. Bu endişeyi teselliye medar, alem-i İslamın tam intibahiyle ve yeni dünyanın, Hıristiyanlığın hakiki dinini düstur-u hareket ittihaz etmesiyle ve alem-i İslamla ittifak etmesi ve İncil, Kur’ân a ittihad edip tabi olması, o dehşetli gelecek iki cereyana karşı semavi bir muavenetle dayanıp inşaallah galebe eder.” [4]

-Bediüzzaman İngilizi Tuluat adlı eserinde şöyle tasvir ediyor;”Fitnekârlık, ihtilaftan istifade, menfaat yolunda her alçaklığı irtikâb etmek, yalancılık, tahribkârlık, hariçte menfiliktir.”

İngilizde bu uyanıştan nasibini alacaktır. İngilizde islam ile intibaha gelecektir.

-“Bütün dinlerin etbâları ise-hatta en ziyade dinine taassup gösteren İngilizlerin ve eski Rusların-muhakeme-i akliye ile İslâmiyete dahil olduklarını ve günden güne, bazı zaman takım takım, kat’î bürhan ile İslâmiyete girdiklerini tarihler bize bildiriyorlar.”[5]

-Dün karşımıza çıkarılan Cem Sultan idi, Bugün Can sürtük. batının bize karşı kullandığı sürtüklerin sayısında önemli artış oldu. Ne de fazla hain, kanı bozuk, kullanımlık insan bozuntusu varmış.

İslâmı sorun, Müslümanı da terörist gören Can Dündar.[6]

Bu zırvalamasıyla kendi yapısını ve kan değerini de göstermiş oldu.

Mit olayı,17.25 aralık ve de 15 temmuz darbe girişimleri farklı kimselerin ayrışmasına kader müsaade etti, çalkaladı, ayrıştırdı.

-Yüz yıldır dış yüzümüzle hürriyeti hakkıyla soluyamadığımız gibi, fikir ve inanç yönüyle de, büyük bir gelişme olmakla beraber, tam bir hürriyet havası esmemektedir.

-Cumhuriyetin aydınları özürlüdür, yaralıdır, kısırdır. defoludur. Bu kadar tahripten sonrada ayakta kalması mucize bir olaydır. Makina problemli olunca, onun ürettiği üründe arızalı olmaktadır.

Bin yıllık sahip olduğumuz değerlerimizin dokunulmadığı nokta kalmamıştır. Zaten din ve dilin tahribi bile yeterli iken, yıkılmayan alan kalmamıştır. Biz biz olmaktan çıkarıldık. Onun içindir ki biz olmayan bizler, bir asırdır birbirimizle kavga etmekteyiz.

-Dikkat edilirse Abd, kendi  işlerinden çok, Bizim ve islam dünyasının iç ve dış işleriyle ilgileniyor. Kendi iç işlerini, bizlerle düzenlemeye çalışıyor. Şimdiye kadar hizbullah bahanesi vardı, şimdi ise daeş uyduruldu. Miadı dolanın yerine başkası ikame ediliyor. İslâma ve müslümanlara saldırının adı terör ve terör grupları.

– Abd bir yandan pkk-ya silah verip elini güçlendirirken, diğer yandan Barzaniye kürt devleti kurdurarak o devleti tepside pkk-ya sunacaktır.

Abd-nin hedefi orta doğudaki radikal yani aşırı ve terör gruplarını ortadan kaldırmak değil, maalesef onları besleyerek kaos ortamı hazırlamaktır.

Artık islam dünyası bu aldatmacaya kanmıyor. Zira o uyandı.

Teknoloji İslam dünyasının gözünü açtı.

-Okulda akıllı tahtayı açtığımda çok güzel bir cümleyle karşılaştım, yüz sene önce sanayi devrimini kaçırdık, bu yüz yılda teknoloji devrimini kaçırmayalım, idi. Dünyadaki kavgalar, bu yüz yılı şekillendirecek teknolojilerdir, Afganistandaki lityum, bizdeki bor ve benzeri maden ve enerji üsleri, Arakandaki doğalgaz, Suriye, Arabistan ve Irakta petrol, kısaca tesbit edilen yüz yıllık hakimiyet alanları çeşitli bahanelerle işgal edilmeye çalışılıyor.

Abd islam ülkelerini vuruyor, Allah da Abd-yi. houston kasırgasının abd-ye maliyeti 150 milyar dolar.

Aklını başına almalı Abd.

MEHMET ÖZÇELİK

08-09-2017

 

 

[1] Emirdağ Lâhikası.369,,Hutbe-i Şamiye.27,31.

[2] Tarihçe-i Hayat.79.

[3] Tarihçe-i Hayat.84.

[4] Emirdağ Lâhikası.53.

[5] Hutbe-i Şamiye.30-31.

[6] http://m.haber7.com/guncel/haber/2408041-can-dundar-islama-hakaret-etti

Loading

No ResponsesEylül 16th, 2017