DAHİLİ VE HARİCİ ŞER İTTİFAKI

DAHİLİ VE HARİCİ ŞER İTTİFAKI

100 yıldır islâmı hariçten yıkamayan haçlı zihniyeti, İslamoğlu ve avanesiyle içten yıkmaya çalışmaktadır.

Fetö ile bunu kıskaç altına almaya çalışırken, buradan islam dünyasını bilgilendirip şekillendirmeye çalışmasıyla başarılı olamayınca diğer planlarını devreye koymaktadır. Hedef ise, islâmı yok etme, kuşatma, sulandırma faaliyetidir.

*Fetö ile hayal kırıklığına uğrayıp boşluğa itilen toplum İslamoğlu ile de, şimdiye kadar inandığı dinin yanlış olduğu söylenerek, dinden kopma noktasına sevkedilmektedir. İslamoğlu hep inkar üzerine hareket etmektedir. Tefsire gerek yok derken, kendi tefsir yazmıştır. Kur’an bize yeter derken, kendisi Kur’an ile ilgili eser vermiştir. Peygambere gerek yok derken,3 Muhammed adlı eser yazmıştır.

-Fetö ile ilgili yazı artık pek yazmayayım, diye kendimi frenlemeye çalıştığım halde, bunca pislik, çıkan bilgi ve belgeler beni de dehşete düşürüyor.

Bizler gündemin bu kirli işlerle meşgul edilmemesini isterken, onlar her türlü kirli oyunlarla gündemi meşgul etmektedirler. En acısı ise bu oyunları gözlerin kör, kalb ve vicdanın perdeleyerek görmemesidir.

Asırların yazacağı bu insanı, asrında şahit olarak yazmak, geleceğe doğru bilgileri taşımak istiyorum.

-Korkuyorum. bir tahrik ortamının oluşturulmasından korkuyorum. Haklı olarak atılanların yanında, haksızlığa uğratılmış ve çevresinin oluşturduğu memnuniyetsizler grubunun oluşmasından korkuyorum. İyi niyetlilerin, kötü niyetli insanların kucağına itilmesinden korkuyorum.

Öcalanın teslim edilip, Fetönün alınması gibi, pkk-nın bitip, Fetö kavgasının başlamasından korkuyorum.

Aslında Gülen gelip teslim olsa, bunca insan bu kadar mağdur olmayacaktı.

Tevekkeli olanları kaos sevdalıları bu alanı boş bırakmayıp, tahrik edecektir.

-İhlaslı ve samimi olmayan hiç bir hareket ve dava, hedefine ulaşamaz. İçinde madde ve dünya olan hiç bir hareket de muvaffak olamaz.

**********************    

İslam alimlerince, sahabenin derece bakımından sonuncusu olan vahşiye, islamoğlu gibi binler yetişemez, marifet ve teslimiyet noktasında.

Daha 4 halifeyi ve diğerlerini söylemedim. Onun gibi milyonları tartar. On kişi müjdelenmiş ancak şefaat yok diyen gibilere o şefaatte yoktur.

-Bu dini hariçten yıkamayanlar, dahil den yıkmak ve sulandırmak peşindeler. Bir asırdır dini zayıflatılan bu millet, hadislerin inkarı, şüphelerin oluşturulmasıyla incelen o bağda koparılmaya çalışılmaktadır. Ümmet boşluğa itilmektedir.

İslamoğlu ve avanesinin tavrı, kişilikli tavır değildir. Zira her yaptığı tesis değil tahriptir, tamir değil yıkımdır. tashih değil ifsattır. izan değil dini zafiyettir. Kur’an-ı inşa hizmeti değil, Kur’anın surlarını yıkmadır. dini yüceltme değil, makamından düşürmedir. Yeni bir şey ortaya koyma değil, eskimiş ve çürümüşleri yenilemedir. Gözleri açma değil, gözleri boyamadır.

-Miracı inkar eden islamoğlu, bayındır, caner taslaman, Mehmet öztürk. vs. müşriklerden farkları ne olmuş oluyor? Onlarda inkar etmişler, imtihan amaçlı daha önce hiç gidip görmediği ve de bilmediği Kudüs mesaisini sormuşlar. Efendimiz aynıyla cevap vermişti. İnkar neden, gidemez mi, götürülemez mi? Ya o yolculukta haber verdikleri, ya Necm süresindeki, göz şaşmadı, ayetiyle, açıkça gördüğünden bahsedilmesi. Bu konuda ümmetin ulemasının icma-ı, getirdiği namaz emri, Bakara süresinin son iki ayeti, Tahiyyat duası bunlara ne gibi sahte kılıflar giydirilecektir? Bir sahte yalan, onlarca yalan ve inkârı da beraberinde getirmektedir. İsra suresi ve nüzul sebebi olayı izah etmektedir. [1]     

Ahmaklıkta ve cehalette zirve yapmış bir insan, Allahın evlenecek çiftlerin kimler olacağını bilmemesi iddiasında asla bulunmayacaktır.

Bulunan ve inkar içerisinde olan insanların kesin olarak Allah ve peygamberi ile problemi olan insanlardır. Onlar evvela inançlarını sorgulamalıdırlar.

İslamoğlunun inkar ettikleri için bir kalite ve seviyeye sahip olmayı gerektirmemektedir. Onlar zaten ortaya atılıp, cevapları da verilmiştir.

-İslamsız orta doğu oluşturma bir asırlık projesidir.

-Ne hazin işkencedir ki, bir asrı aşkın sürede akıldan, kalbden, göbekten, her yerden avrupaya bağlanmışız, kopamıyoruz. Onlarda maddi manevi bizi eziyor.

-Abd ve avrupa yazdıkları senaryolarla terörlük oynuyorlar. Bunun kendileri için bir getirisi, duyurusu ve en önemlisi islami terör, müslüman terörist yaftasını gündemde tutmaya çalışıyorlar. Yüz yıl önce dini tehdit hedefine kurgu ile koyan batı ve yahudi, bir yüz yılda terör kurgusunu çalıştıracaktır. Amaç düşman cepheler oluşturmak, çatışmayı körüklemek, fitne ateşini tutuşturmak.

 Eskiden dağ eşkiyaları hayatlarını ortaya koyar, her tehlike ve zorluğu göze alırlardı. Şimdikiler ise gravat ve takım elbise kullanıp, her imkana sahip, çok rahat trilyonları elde edebilmektedir.

Terör devleşmekte ve devletleşmektedir. Almanya adeta batı terörün karakolluğunu yapmaktadır.

-Yüz yılda bir büyük savaş çıkartarak nüfusu azaltmak, geriye kalanları başlarına getirdikleri kendilerini fikren ve itaat ile temsil edecek kimseleri bulmak, karşı duranları devre dışı bırakmak, terör ortamıyla kaos çıkarmak avrupanın devletleri ele geçirmenin yöntemlerindendir.

-Asıl tehlike bundan sonra. ilk bin yılda avrupayı, ikinci bin yılda afrikayı hıristiyan yaptık. Üçüncü bin yılda da asyayı hıristiyan yapacağız diyen papa, Fetönün papaya, emrinizdeyim demesi çok düşündürmektedir. Bir çok islami ülkeye yayılan Fetönün avrupa, cıa ve papa desteğiyle oralara hakim olup ele geçirmesi tehlikenin boyutunu göstermektedir. Cıa, abd, avrupa bu Fetö kozunu elinden bırakmayacak, kullanacaktır. Yani bizde yapılan 15 temmuzun benzerinin o islam ülkelerinde yapılmayacağının garantisi yoktur. Bu hıristiyan tehlikesiyle beraber, islamı tahrif ve sulandırmayı da beraberinde getirecektir.

-Bir arkadaş, Meral Akşenerin devletin başına geçmesi konusunda, bir şeye kadın eli değmeli, diyordu. Ancak onların çok daha kolay kullanılacağından ve hadisteki, “İşlerini bir kadına bırakan topluluk asla felah bulamaz.”[2]

Hadislerden habersizdi. Onun için Abd.nin başına clinton getirilmeye çalışıldı. Almanya ve ingiltereyi kadın başkan idare etmekte.ve görülmektedir ki, kadın yönetici bir projedir.

-1870.lerde fikri mücadele ile beraber terör estiren sol,80.den sonra sefalete, rezalete, zenginlik içinde yüzmeye başladı. İşte fakirlik edebiyatı yapan Baykal, fakirler grubundan mı yoksa zenginler platformu ve kulislerinden mi.

Baykal fuhuş kasediyle gitti, yoksa KK-da ihanet görüntülerini verme belgeleriyle mi gidecek? Ona o mit belgelerini kim vermiş olabilir?

Sol şimdi nerede, adam öldüren hatta savunduğunu söylediği kürtlere zarar veren pkk ile beraber hatta abd.nin işgaline destek veren Fetönün yanında ve avukatlığında. devrimci sol, devrilmiş, sürünmede, sürüncemede.

Solun örnek göstereceği seviyeli bir insan örneği var mı? Deniz Gezmiş mi? Hani şu banka soyan. terör estiren, eli kalem tutan değil, silah tutup terör estiren terörist. yapmakla değil, yıkmakla iş gören, -Kimse kızmasın kendimi yazdım-,diyen ancak bir kitap daha yazarak, kimse kızmasın pkk ve fetöyü yazdım, diyerek yazmasını tavsiye ettiğim Hasan Cemal, Deniz Gezmiş bankayı soyduğu halde, biz gazetede, soymadığını haber yapmıştık.

-Bir asırdır Müslümanlarla uğraşıldı.

Mesela, Yüksel Dilsiz,i Mit bunu nur talebelerinin içerisinden alarak yani ergenekon sanığı Levent Ersöz eli ve maharetiyle ve ergenekon sanığı Şener Eruygur destekli sınırsız kredi kartı kullanımlı müstamel bu insan ile temiz bir cemaatı takip edeceğine, Fetö ve pkk grubunu takip etseydi millete ve devlete daha hayırlı bir iş yapmış olurlardı. Ancak onlar böyle iyi bir niyeti olmadıklarından dolayı, silahın namlusu kendilerine dönmüş öldü.

-Zihniyet. Değişmedikçe toplum değişmez. İnsan değişmezse, zihniyet değişmez. Zihniyet değişmedikçe de, toplum dönüşmez.

Allah münafık kimse için, Huşubun Müsennedeh, der. Yontulmamış odun ve kereste.

Ezeli ve ebedi olan Allah kâfir olan mahlukunu, kulunu cehennemle tehdit ediyor.

MEHMET ÖZÇELİK- 07-09-2017

[1] http://www.muhabbetfedaileri.com/dini-i%C3%A7erikli-yaz%C4%B1lar/3514-k%C3%BCt%C3%BCb-%C3%BC-sitte-ve-mir-ac/?s=fc4e6857cc8a275fbc41df97e3fd392473bde0a7

[2] https://sorularlaislamiyet.com/kadinin-devlet-baskani-hakim-ve-vali-olmasi-ile-ilgili-bir-kavmin-basina-kadin-hukumdar-gelirse-o

Loading

No ResponsesEylül 8th, 2017