DENGE ŞAHSİYET

DENGE ŞAHSİYET

Efendimiz kâinatta denge bir şahsiyet ve denge bir unsurdur.

Efendimiz kâinatta şablon bir şahsiyettir.

O rayından çıkmış beşeriyeti rayına koydu.

Yuvasından çıkan damarı yerine yerleştirdi.

Rast gele akan suyu sel olmaktan kurtarıp, O kanala kanalize etti.

O fıtrattandır.

Fıtrat O’dur.

Sahabede bulunan tüm sıfatlar O’ndandır.

O’nun tüm sıfatlarına sahabeler sahiptir.

Dengesiz giden hayatı dengeye oturtturdu.

Muhabbet bile O’ nun ile denge buldu.

Zira İsa-ya aşırı muhabbet besleyenler sapıtırken, o muhabbetteki ihlasında da muhabbeti gerçek yerinde muhafaza etti.

O’na olan aşırı muhabbet dahi kimseyi saptırmadı, kimse de sapmadı.

İnsanlığın dengesizliği, O zatın dengesinden mahrum olmaları sebebiyledir.

İnsanlık dünya ve ahiret denge istiyorsa, O zatın dengesine ihtiyacını hissetmelidir.

O toplumun her kademesine denge getirdi.

Gerçek dengeyi ise merkezde tuttu.

O da marifetullahtı.

Marifetullahı merkeze oturtturdu.

Ahlakı etrafa yaydı.

İbadeti alemlere uzattı.

Hadis-i Kudsideki;” Sen olmasaydın sen olmasaydın, ben alemleri yaratmazdım.” manası şudur;

Yani Ey Habibim eğer sen olmasaydın dünyanın ve insanların dengesi olmaz ve kurulamazdı.

Alemlerin ayakta durmasının, varlığını devam ettirmesinin sırrı işte bu dengede saklıdır.

Akıl vücutta ne kadar denge unsuru ise, O zatta alemde akıl unsurudur.

İşte bu manayı izah eden Bediüzzamanın şu ifadesi özetlemektedir;

“Evet, evet, evet! Eğer kâinattan risâlet-i Muhammediyenin (a.s.m.) nuru çıksa, gitse, kâinat vefât edecek. Eğer Kur’ân gitse, kâinat divâne olacak ve küre-i arz kafasını, aklını kaybedecek, belki şuursuz kalmış olan başını bir seyyâreye çarpacak, bir Kıyâmeti koparacak.”( Sözler – Onuncu Söz)   

MEHMET ÖZÇELİK

20-04-2017

Loading

No ResponsesNisan 25th, 2017