ALLAHLA SONSUZA DEK

ALLAHLA SONSUZA DEK

Sonsuzluğa hazırlanma ve hazırlama amacıyla insan bu aleme gelmiştir.

Basit şeylerle uğraşması için elbette değildir.

Ebede namzed olan bu insan, Rab ile beraber sonsuzluğa adım atmaktadır.

Sonsuz ve sonsuzluk için hazırlanan ve hazırlandırılan şu insan, sonsuza dek Allah ile beraber olacaktır.

Ezeli olmayan şu insan, ezeli ve ebedi olan Zat ile beraber, ebede gidecektir.

Cennetin fevkinde bir hayat ve de cenneti dahi unutturacak bir beraberlik.

Hayat O’nunla hayattır.

O’nsuz hayat cehennem hayatıdır.

Bir insan isterse hiç cehenneme atılmasın, O’nsuz olması cehennem olarak kişiye yeter.

O’nsuz hayat cehennemi bir hayattır.

Ebede namzed olan bu insan, ,bizzat ebedi olan Zatla beraber ebede gidecek, ebedi olacak, ebedi kalacaktır.

İşitmesiyle, görmesiyle, düşüncesiyle, ruhuyla, aklıyla ve kalbiyle ebediyyen android sistemi gibi gelişerek, açılarak, açılıma kucak açacak, kanatlanacak, kulaç atacaktır.

Dünya standartlarının fevkinde bir hal.

Dünyada eken ve ekilen insan, ektiği ve ekildiği nisbette açılım içerisine girecektir.

Dünya terazisinin  çekip tartamayacağı sıklette bir hakikat.

O’nunla olmanın zevk ve lezzeti yanında, O’nsuz olmanın eleminin hayali dahi yakmakta ve yandırmaktadır.

Adeta cehennemin elemini dünyada yaşatmaktadır.

Hayatı zehir etmekte, yaşanmaz hale getirmektedir.

-Bir kere Elhamdulillah diyen adam, ebediyyen o elhamı yer.

Zira O’nunla olması ve O’nu anması, o elmaya dahi bir ebedilik vermektedir.

Adeta o Elhamdulillah denilen hakikat-ı kelam, elma olarak tecelli eder, o elma da insanla ebede gider.

İnanan ve yararlı işleri yapanlar, içlerinden ırmaklar akan cennetlere konulurlar, Rablerinin izniyle orada temelli kalırlar. Oradaki dirlik temennileri: “Selam!”dır.”[1]

-İnsan fiziki olarak da metafizik yönüyle de ebede uzanan adeta android sistemli, yani sürekli güncellenen bir varlıktır.

-İnsan beyninin ürettiği enerji, güneşinkinden 70 bin defa daha fazladır.

Hatta kâinatın enerjisini karşılayacak kadar bir enerji, eğer o beyin hücreleri birbirleriyle bağlansalar muadil gelir.

Kainatı arkasına alan şu insan, bu ihtiva ettiği maddi ve manevi özellikleri ile ebede ve sonsuzluğa, sonsuz olan Zat ile beraber gidecektir.

-İmam Ahmed b. Sinan el-Kattan şöyle diyor:
” İblis Meleklerle olduğunda tespih ve ibadet ediyor idi. Denenince isyan etti. Merhamet edilmedi. Âdem denendi. Asi oldu. Fakat merhamet edildi. Âdem hatasına üzüldü, ve unutuldu. Yusuf hatasını kabul etti, korundu. O anda onların yapabilme gücü nerde idi? Oluncaya kadar veya olmayıncaya kadar bir şeyler söyleyebiliyorlar mıydı? Bu delil ile size tarif edeceğiz. Bilakis Allah vasıflandırdıklarınızdan daha izzetli ve kadirdir.(Ömer bin Abdülaziz kader adlı Risalesinden.)

Sınanıp kazanan şu insan, alacağı beraatla beraber ebede kadar ebediyyen ve ebedi Zat ile beraber yolculuğunu sürdürecektir.

MEHMET ÖZÇELİK

17-01-2017

[1] İbrahim / 23.

Loading

No ResponsesŞubat 18th, 2017