NAMUS

NAMUS

Namus kanundur.

Kanun insanlar içindir.

Hayvanlarda namus olmadığından, kanun ve hükümle bağlayıcılık da yoktur.

İnsan namusunu namusla korur.

Kanunu olmayanın namusu da yoktur.

Namus kurallar topluluğudur.

Kişinin başkalarıyla olan nisbet ve münasebetini tesis eder.

En önemlisi de Rabbi ile kendi ve Rabbi ile mahlukat arasındaki dengeyi sağlar.

Bunun teminatı da akıldır.

Aklı olmayanın, namusu da yoktur.

Sorumlu değildir.

Namus nizamın teminatıdır.

Söz namustur.

Fiil namusladır.

Namus bağdır.

Namus akittir.

“Kader, söyledikleriniz ile müvekkeldir. Söylediğiniz kelimeleri murakabe edin.” İmam el-Maverdi.

Evlilik gibi kutsal bağ o namus iledir.

Ticaretle oluşan sosyal bağ o namus iledir.

İnsanlar o bağ ile bağlıdır ve bağlantılıdır.

Çocuk o bağla dünyaya gelir.

Namus-lu olmayan aile namus-suz, namus-suzun çocuğu ğayrı meşru olmaktadır.

İnsanın namusu, dinin namusu, Kur’anın namusu, İslamın namusu, ilmin namusu, şahsiyetin namusu, milletin namusu, devletlerin namusu kısaca insana aid olup da değer taşıyan her şeyin bir namusu vardır.

Hırsız, zinakâr, katil, günaha bulaşmış olan kimse o namustan mahrumdur.

Ruhlar aleminde namus sözü verdik.

Bu dünyada o namus sözümüzü sürdürmekteyiz.

Mesele Namusla gelip namusla yaşamak ve de namusla bu dünyadan gitmektir.

Mesele namuslu geldikten sonra, namuslu yaşamak ve de namuslu olarak bu dünyadan gitmektir.

Namus bütün duyguların ortak bağıdır.

O bağ koparsa, tüm bağlantılar da kopmuş olur.

O bağ ile duygular ayağa kalkar, ayakta durur.

Namus şereftir.

Ruh kanun koyucu tarafından birinci elden konulmuş ilahi ve şuurlu bir kanundur.

Direk İrade-i ilahiyyeden yansımaktadır.

Kâinatta umumi kanun olarak yürürlükte olan emirler, insan da namus olarak tecelli etmektedir.

Tüm kâinatta tamamen ilahi irade yürürlükte olurken, namus olan insanda İlahi iradeye ek olarak insan iradesi de devreye girmektedir.

Karar verici insan iradesi, yaratma ise Allah-ın kudretiyledir.

Sorumluluğun insana aid olması, ön planda insan iradesinin karar verici olmasıdır.

Allah iradesiyle teklif eder, sorumluluk alan insan ise iradesiyle karar ve hüküm verir.

Haysiyet sahibi insan namusunu ne satar ne de rüşvet verir.

Her şeyin bir namusu vardır, her şeyin namusu da insan namusudur.

En büyük namus ise, Namus-u Ekber lakabıyla anılan, Allah-ın kendisine güvendiği Cibril-i Emindir.

İnsan kainatın namusu, Cebrail de insanın namusudur.

MEHMET ÖZÇELİK

18-01-2017

 

 

Loading

No ResponsesŞubat 11th, 2017