MOLLA KABIZ

MOLLA KABIZ

Hz.Muhammedin diğer peygamberler gibi olup, bir üstünlük ve farkının olmadığını ayete dayandırıp ancak diğer ayeti göz ardı edip hepsinin aynı  söyleyenler,[1] aslında bunu  Kanuni döneminde İran-dan gelen sapık düşünce sahibi Molla kabız-a  dayandırmakta ve devamını sürdürmektedirler.

Safavi ajanlarından olan Kabız, aynı zamanda biten Hristiyanlığı canlandırma çabası içerisine girerek sinsice misyonerliğini sürdürmüştür.

Bu konudaki görüşünde; Hz. İsa (A.S), Hz. Muhammed (A.S) da dâhil olmak üzere bütün peygamberlerden üstündür. Ve bu görüşünü kendisince  birtakım ayet ve hadislere keyfi yorumlarıyla  ispatlamaya çalışır.

Kanuni tarafından Kazaskerlerle mücadelesinden galib gelmesi üzerine kanuni ikinci bir oturum daha yaptırarak Şeyhulislam İbni Kemal ile münazara ortamında mağlub olması üzerine halkın inancını ifsad eden bu şahsın tevbe etmesi istenir ancak görüşünden vaz geçmemesi üzerine idam edilir.

-“1527’de Kalender Çelebi devlete isyan edip, üzerine gönderilen Hüsrev Paşa kuvvetlerini, Adıyaman yakınlarındaki Kuruçayır’da yenilgiye uğrattığı günlerde, baklayı ağzından çıkardı… Asıl niyetini açığa vurdu: Bazı dinî hükümleri inkâr etmeye, bazılarını değiştirmeye, bu arada Hazret-i İsa’nın (a.s.) Hazret-i Muham­med’den (a.s.m.), Hıristiyanlığın Müslümanlıktan daha üstün olduğunu iddia etmeye başladı…”[2]

Bu gün Fetö, M. İslamoğlu ve cücükleri Molla Kabız gibi aynı yolu devam ettirmektedirler.

Bu durumlar hep İran tarafından desteklenmiş ve İran beslemesidir.

Odasının dört tarafı iran yani şia kitaplarıyla dolu olan İslamoğlu şianın ve İranın borazanlığını yapmaktadır.

Bunu savunanlar bast halinin insanları olmayıp kabız olmuş, kabz halinin sıkışmış ve sıkışık, dar insanlarıdırlar.

-Geçmişte Baba İshak olayı [3] gibi, bu gün de özellikle Apo tarafından Adıyamanlı bir milletvekiline Baba İshak ve Kabız olayı yaptırılmaya ve kaşınmaya çalışılmaktadır.

Güneydoğunun en sakin ili, özellikle ve bilerek karıştırılmaya, terörün içine çekilmeye çalışılmaktadır.

MEHMET ÖZÇELİK

26-11-2016

 

[1] http://www.tesbitler.com/2016/10/01/peygamberlerin-birbirinden-ustunluk-farki/

[2] http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/yavuz-bahadiroglu/molla-kabiz-olayi-5027.html

[3] http://www.tesbitler.com/2016/03/01/4544/

Loading

No ResponsesAralık 6th, 2016