MÜNAFIK BİR YAPI

MÜNAFIK BİR YAPI

Münafık yapı, gizli yapıdır.

Şunları ancak münafık olanlar yapar;

-Din İşleri Yüksek Kurulu, Gülen’in “Fasıldan Fasıla 1” adlı kitabında Meryem Sûresi 17. ayetiyle ilgili tahrifat yaptığını ortaya çıkardı.

“Kitaptan nakledilen ifadelerden Hz. Meryem’e gelen ruhun Hz. Peygamber’in ruhu olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

HZ.MUHAMMED’İ HZ.İSA’NIN BABASI OLARAK LANSE ETMİŞ!

“Bu bağlamda Hz. Peygamber’in Hz. Meryem’e ‘helal’ olduğundan söz edilmektedir. Dolayısıyla Hz. Peygamber’in Hz. Meryem’in eşi olduğu şeklinde bir sonuca varılmaktadır. Kuran, Hz. İsa’nın sarih ifadelerle mucizevi bir şekilde babasız olarak dünyaya geldiğini bildirmektedir. [1]

-İşadamı Bilgin Özkaynak, firari FETÖ’cü Suat Yıldırım‘ın yazdığı Kuran mealinin ilk sayfasında Bizans haritası olduğunu ve Yıldırım‘ın bazı ayetleri değiştirdiğini söyledi. İşadamı Özkaynak, “Fetullah Gülen’in Kuran-ı Kerim’i vardır. Bu Kuran mealini yazan da FETÖ’nün 73 örgüt yöneticisi arasında yer alan ve yurtdışına kaçan Prof. Dr. Suat Yıldırım’dır. Bu mealin ilk sayfalarında Bizans haritası yer alıyor. Neden Bizans haritası koyduğunu ise ‘Kuran’ın içinde geçtiği için haritayı koydum’ diyerek açıklıyor.[2]

-Gülenin şemsiyesi altında toplananların tüm bilgilerin ortaya çıkmasıyla görmekteyiz ki; tüm temiz kişiler görüntüsüyle, tüm kirli işleri kendi kontrolü altına almıştır.

El atıpta kirli iş yapmadığı bir alan bulunmamaktadır.

Birbirini bitiren iki grub, iki teşkilat, iki gizli komite; Ergenekon ve Gülen Teşkilatları.

*Herkes kelime-i tevhid-i esas alarak çevresine bakışını yeniden gözden geçirmeli ve ıslah etmelidir. Hatta kelime-i tevhidin ikinci bölümünü, yani ‘Muhammed Allah’ın Resulüdür’ kısmını söylemeksizin sadece ilk kısmını ikrar eden kimselere rahmet ve
merhamet bakışıyla bakmalıdır”(küresel barışa doğru kozadan kelebeğe gazeteciler ve yazarlar vakfı yayınları sayfa 131 M.Fethullah GÜLEN)

*Münafıklık; Bediüzzaman Hazretlerinin bir ikazı da şöyledir:

“Hem de düşmanlarımız onlar değil; asıl bizi bu kadar düşürüp i’lâ-yı Kelimetullah’a mani olan ve cehalet neticesi olan muhalefet-i şeriattır. Ve zaruret ve onun semeresi olan sû’-i ahlâk ve harekettir ve ihtilaf ve onun mahsulü olan ağraz ve nifaktır ki, ittihadımız bu üç insafsız düşmana hücumdur.” [3]

İ’lâ-yı Kelimetullahı hedef-i maksad eden cemaat, hiçbir garaza vasıta olamaz. İsterse de muvaffak olamaz. Zira nifaktır.” [4]

“Kizb küfrün esasıdır. Kizb nifakın birinci alâmetidir.” [5]

Risale-i Nurdan Emirdağ Lahiası adlı eserin 78. sahifesinde: “münafık itikadsızdır, kalbsizdir ve vicdansızdır, Peygamber (A.S.M.) aleyhindedir. (Şimdiki bazı zındıklar gibi.)”

Risale-i Nurun Kudsî Kaynakları-ndaki  adlı eserde şöyle tesbitl edilir:

“Yekünü fi ümmetî firkateyni, seyesîrunnasü kıstateyni, kıstatu îmanin lâ nifaka fihi, ve kıstatu nifakın lâ imane fihi.

Meâli: “Ümmetimin içinde, yahut ümmetim iki fırka olacak, insanlar iki gruba ayrılacaklar. Birinci grup nifaksız hakiki ehl-i iman grubu.. ikincisi de, imansız nifak ehli grubu…”[6]

*PKK‘nın Avrupa Medya Yöneticilerinden Zana Azadi‘nin 26 Nisan 2016 tarihli mesajı sosyal medyada yayılmaya başladı.

Zana Azadi “Fethullah Gülen’i sevmediğimi herkes bilir. Ama AKP-DAEŞ faşizminin yıkılması için devrimci halkların Gülen’le yaptığı işbirliği en doğru karardır” dedi.

MEHMET ÖZÇELİK

20-08-2016

 

[1] Al-i İmran 59, http://www.habervaktim.com/haber/480779/gulenin-hz-meryem-iftirasi.html

[2] http://www.ahaber.com.tr/gundem/2016/08/20/fetocunun-kuran-mealinde-bizans-haritasi-1471679261

[3] Hutbe-i Şamiye:96.

[4] Hutbe-i Şamiye:98.

[5] İşarat-ül İ’caz:82.

[6] Hadis sıra no: 628.

Loading

No ResponsesEylül 4th, 2016