PİRAMİT YAPI PARALEL YAPI

PİRAMİT YAPI PARALEL YAPI

*Türkiye-nin problemi, kuruluşundan kaynaklanan bir problemidir.

Yani millete danışılmadan kurulan bir devlet, millete aid değerlerin batıya yönelme uğruna terketme ile kalmayıp, despot bir şekilde zorbalıklarla kaldırılmaya çalışılmasıdır.

-Dinamik bir mevzide ve mevkideyiz.

Bulunduğumuz topraklar sürekli hareketliliği getiren yerlerdir.

Ancak millet olarak bir, beraber ve bütün olmamız gerekir.

İşte örneği; Cumhuriyetin kuruluşunda  meclise, Türkiye cumhuriyetinin dininin Hristiyanlık olması teklifi ibret-âmizdir.

**********************    

*” Masonlar, tüm dünyayı bir “tapınak” haline getirme amacındadır. Ama hayâl ettikleri bu tapınak, İlâhî bir dînin değil, hümanist bir dinin tapınağıdır. “İnsan” kavramının putlaştırıldığı, insanların İlâhî dinleri tamamen terk ettiği, materyalist ve evrimci felsefenin tek doğru sayıldığı bir dünya hayâlidir bu.”

Masonların kendi tanımlarıyla; “Masonlukta piramitten söz edildiğinde, hem Mısır’daki ünlü piramitler hem de bunlar gibi, tabanı kare yüzeyleri eş kenar üçgen olan bir geometrik piramit anlaşılır. Kare tabanlı piramidin özdek (madde) ve ruh birleşiminden oluşan güçlü bir yetkinliği simgelediği benimsenir.”

Piramidin altında melekler, ortada çakallar, üstte şeytanlar vardır.

Altı ibadetle, ortası ticaretle, üstü ihanetle meşgul.

Gülen bunların neresinde; hepsinde…

Gülen piramidin neresinde; her üç evre ve devresinde…

Paralel yapı bir masonluk piramit yapısıdır.

***********************

*Türk Solu dergisinin kapağı.

Türk solu ise fetö-cü olduğu açıkça ortaya çıktı.

Amaç ise Erdoğana hem sağdan hem de soldan vurduğunu göstermekti.

Bu zehirlenme onları Bediüzzaman hakkında şu alçak ve şerefsizce ifadede bulunmaya kadar onları sevketti;

“Hür adam değil, sefil adam”

Hedefini gerçekleştirme uğruna ne kirli işlere girildiği, yapının tehlikesinin büyüklüğünü gösteriyor.

************************    

Yıllarca Türkler ve Kürtler karşı karşıya getirilmeye çalışıldı.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Türk ve Kürt değerlendirilmesi:

“Biz Kürtler, Türkler et ve tırnak gibiyiz, komşuyuz, kardeşiz, bir bedenin azaları gibiyiz. Aynı acıları yaşıyor, aynı sevinçleri paylaşıyor, aynı geleceğe birlikte yürüyoruz. Çanakkale ruhuyla birlikte yol aldığımız bu vatan gemisini delmek çabasından lütfen vazgeçin. 

“Bediüzzaman Saidi Kürdi’nin kendisini isyana çağıran bir grup Kürt’e vermiş olduğu şu tarihî cevaba lütfen kulak veriniz. “Türk milleti, asırlardan beri İslamiyet’in bayraktarlığını yapmıştır. Çok veliler yetiştirmiş ve çok şehitler vermiştir, böyle bir milletin torunlarına kılıç çekilmez. Biz Müslümanız, onlarla kardeşiz, kardeşi kardeşle çarpıştıramayız, bu şeran caiz değildir. Kılıç harici düşmana karşı çekilir, dâhilde kılıç kullanılmaz, bu zamanda yegâne kurtuluş çaremiz Kur’an ve iman hakikatleriyle tenvir ve irşat etmektir. En büyük düşmanımız olan cehaleti izale etmektir. Teşebbüsünüzden vazgeçiniz, zira akim kalır, birkaç cani yüzünden binlerce masum kadın, erkek, çocuk telef olabilir.”

MEHMET ÖZÇELİK

10-8-2016

Loading

No ResponsesAğustos 15th, 2016