SESSİZ – SUSKUN – SAKİN

SESSİZ – SUSKUN – SAKİN

BİR ÇIĞLIK

Fetö mensubları hala suskun, sessiz ve sakin..

Ya mahcubiyetten, ya şoktan, ya sarhoşluk, uyumuş ve uyuşmuşluktan, ya ilgisizlikten, ya cehalet ve sorumsuzluktan, ya hala kanser mikrobunun içlerinde gezmesinden veyahut da bekle gör politikasını hala sürdürmesindendir.

Yani yoksa bu şehid olanlar az mı geldi?

Bu darbe küçük mü göründü?

Veya kendileri çok ağır ilahi ve beşeri bir belayı bulmak istediklerinden midir?

Eğer öyle ise tavsiyem şudur;

Bu insanlar zilletle yaşamaktansa, ölümü taleb etmeleri kendileri için elbette daha hayırlıdır…

-Bu insanlar tevbe ve istiğfarda bulunmalı, keffarete sebeb olacak şekilde bağlantıyı tamamen kopararak, hayra ve gördükleri yanlışlıkları başkasının düşmesini engellemek amacıyla söylemelidirler.

Millet ağlamadan ve de milleti ağlatmadan kendi hallerini gözden geçirip, eski hallerine ağlamalı, dünyadan gitmeden önce böyle bir durumu görmüş olmalarından dolayı bir imkana kavuşmanın ve telafi etmenin şükrünü eda etmelidirler.

17-25 Aralık 2013 bir milattı. Kaçırıldı.

15 Temmuz 2016 ise her şeyin zahir olup, bahanenin kalmadığı dönüm noktasıdır.

Hiçbir mazeretin kalmadığı bir dönemdir.

Kör, sağır ve dilsiz olup, kalbi mühürlenenler hariç…

Hala bir çığlıkta bulunmayacaklar mıdır?

Bu ferdi ve toplu bir beyanname ile, bir yürüyüş ile, bazı şeyleri deşifre ederek telafiye ve kendilerini temize çıkarmaya çalışabilirler.

Hadiste:” “Kişi değiştirmeye güç yetiremiyeceği bir münkeri (sakıncalı eylemi) görünce, Allah’a o eylemi münkir olduğunu, yani asla hoşlanmadığını bildirmesi, onu kurtarmaya yeter.” (Taberani).

-“Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle, gücünüz yetmezse dilinizle, ona da gücünüz yetmezse kalben buğz ediniz.”[1]

Hiç olmazsa kendilerini boşluğa itip bu duruma getirenlere buğzetmeli, lanet okumalıdır.

Bir çığlıkta bulunulmalıdır.

Âkibet müttakilerindir.

MEHMET ÖZÇELİK

7-8-2016

[1] Tirmizi, Fiten, 11; İbnu Mace, Fiten, 20.

Loading

No ResponsesAğustos 12th, 2016