TÜKÜRÜN MİLLETİ ALÇAKÇA VURAN DARBELERE

TÜKÜRÜN MİLLETİ ALÇAKÇA VURAN DARBELERE

Evvelden bir çok görev farz-ı kifaye derecesinde idi. Tıpkı cenaze namazı gibi. Birilerinin yapmasıyla diğerlerinin üzerinden o sorumluluk kalkmaktaydı.

Ancak bu gün tebliğ gibi, vatanın korunması gibi sadece askere bırakılmayacak derecede Farzı ayın mesabesindedir.

Tıpkı 15 Temmuz darbesinde herkesin sokaklara dökülmesi eğer sadece askere ve polise bırakılmış olsaydı, bugün memleketimiz farklı bir pozisyonda olurdu.

Millet takdire şayan bir şekilde farzı ayın olan görevini yerine getirmiştir.

Ve yine ilk defa bir asırdan bu yana hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olmuştur.

*Uzun zamandır Erdoğan-ın devrilmesi için Tebbet okuyanlar, sadece kendi sonlarını belirlemekle kalmadılar aynı zamanda o beddua milleti temsil eden Erdoğan-a değil, bombalar bir kısım milleti vurdu.

O bombaları atanın ve onlara destek olanların elleri kurusun.. kurudu da… Yaptıkları onlara bir fayda da vermedi. Onlar dünyada da ahirette de cehenneme ve cehennemi hale düşecek ve atılacaklardır. Onlara yardım eden ablalarda sırtlarında yüklerle, gereksiz ve yersiz uygulamalarla uğraşmalarından dolayı boyunlarında ve üstlerinde büyük bir yük ve sorumlulukları olduğu halde…

*Bütün milletler kurdun avına saldırdığı gibi saldıracaklar…

Dünya köpekleri ellerinde kazma, kürek ve taşlarıyla olanlara saldırdılar.

Değnekli dedeler, göğsü imanlı gençler, nene hatunlar, ellerinde çakıl taşlarıyla çocuklar nöbete çıktılar, içinde kazmanın sapı gibi bizden görünenler de vardı.

Tıpkı Çanakkale-deki gibi, yine de iman tekniğe meydan okumuştu.

Yerden atılan taşlar, havadaki jetleri düşürüyor, etten vücutlar tankları durduruyordu.

Biz ve bizler az mıydık? İşte hadis;

– ”Öyle bir gün gelecek ki; kafirler, aç kurtların leşe saldırdıkları gibi size saldıracaklardır.

Sahabe sorar: ”Biz o gün sayıca az mı olacağız ya RasulAllah?”

”Hayır! Aksine sayınız fazla olacak. Ama selin önündeki çer çöp gibi olacaksınız. Zira Allah heybetinizi (korkunuzu) düşmanlarınızın kalbinden çekip alacak ve sizin kalbinize vehn yerleştirecek.”

Sahabe Yine Sorar: ”Vehn nedir ya RasulAllah?”

”Dünyayı sevip, ölümü kerih görmektir. (ölüm korkusu).” (Ebu Davud)

-“Ben sizin dünya hırsıyla birbirinizle kapışmanızdan, birbirinizi katletmenizden ve sizden öncekiler gibi helâk olup gitmenizden korkuyorum.” (Müslim, Fezâil 31)

“…Ben asıl sizin dünyayı elde etmek için birbirinizle kapışıp kavga etmenizden korkuyorum.”[1]

-Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- buyurdular ki:
“-İnsanlar öyle günler görecek ki, katil niçin öldürdüğünü, maktul de niçin öldürüldüğünü bilemeyecek.”
“-Bu nasıl olur?” diye soruldu. Şu cevabı verdi:
“-Herçtir! Öldüren de ölen de ateştedir.” (Müslim, Fiten 56)

Hz. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor: “Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem- bir gün:
“-Bana kaç müslüman olduğunu sayıverin” buyurdular. Biz:
“-Ey Allah’ın Rasûlü! Bizim sayımız altı-yediyüze ulaşmış olduğu halde, hakkımızda korku mu taşıyorsunuz?” dedik.
“-Siz bilemezsiniz, (çokluğunuza rağmen) imtihan olunabilirsiniz!” . Gerçekten öyle (belaya maruz kalıp) imtihan olunduk ki, içimizden namazını gizlice kılanlar oldu.”[2]

*Şehitlere ağlayanlar birkaç kısımdır;

-Onlara yazık oldu diyenler onlara değil, kendilerine ağlasınlar. Zira onlar değil, kaybeden geridekilerdir. Onlar Şehid oldular. Bizlerin yetmiş yılda kazanamayacağımızı,  onlar 70 saniyede kazandılar.

-Bir dakikada yediği kurşunla şehid olanın çıktığı mertebeye bakınız ki, o kişi ölmeseydi belki 50 yıl daha ibadet edecek, haccedecek, zekat verecek, iyiliklerde bulunacaktı.

O şehadet hepsinin yerine geçmekte ve doldurmaktadır.

-Onlara yazık oldu diyenler, onları katledenleri görmeyecek kadar kör olanlar ve de darbenin üzerini örtmeye çalışmaktadırlar.

-Bunu diyenler ahmaktırlar ki, işin ciddiyetini anlamayıp, eğer onlar şehid olmasaydı, bu gün yüzbinler ölmüş olacaktı.

-Bunu söyleyenler darbeyi sulandırmaya çalışıp, darbenin b planı olan psikolojik ortam oluşturmaya çalışmaktır.

-Bunu söyleyenler azıcık dürüst iseler, önce darbeyi yapanlara lanet etsin, darbenin büyüklüğünü görsün, eğer başarılı olsaydı ne gibi büyük tehlikelerin baş göstereceğini görsünler.

-Artık bundan sonra Türkiye-de yıkılıp darbe yiyen fetönün, dünyada tutulması ve tutunması zor ve söz konusu değildir.

Tükürün milleti alçakça vuran darbelere!
Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere!

Tükürün Ehl-i Salîb’in o hayasız yüzüne!
Tükürün onların aslâ güvenilmez sözüne!

Medeniyet denilen maskara mahlûku görün:
Tükürün maskeli vicdânına asrın, tükürün!

MEHMET ÖZÇELİK

5-8-2016

[1] Buhârî, Cenâiz 71, Menâkıb 25, Megâzî 27, Rikâk 7, 53; Müslim, Fezâil 30.

[2] Buhari, Cihad 181; Müslim, İman 235.

Loading

No ResponsesAğustos 8th, 2016