MEŞHUR MÜNAFIK MANEN ÖLDÜ

MEŞHUR MÜNAFIK MANEN ÖLDÜ

 

– “Hem meselâ, meşhur olmuş ki, İslâm Deccalı öldüğü vakit ona hizmet eden şeytan, İstanbul’da Dikilitaş’ta bütün dünyaya bağıracak ve herkes o sesi işitecek ki, “O öldü.” Yani pek acip ve şeytanları dahi hayrette bırakan radyoyla bağırılacak, haber verilecek.
Hem Deccalın rejimine ve teşkil ettiği komitesine ve hükûmetine ait garip halleri ve dehşetli icraatı, onun şahsıyla münasebettar rivayet edilmesi cihetiyle mânâsı gizlenmiş. Meselâ, “O kadar kuvvetlidir ve devam eder; yalnız Hazret-i İsa (a.s.) onu öldürebilir, başka çare olamaz” rivayet edilmiş. Yani, onun mesleğini ve yırtıcı rejimini bozacak, öldürecek, ancak semâvî ve ulvî hâlis bir din İsevîlerde zuhur edecek ve hakikat-i Kur’âniyeye iktida ve ittihad eden bu İsevî dinidir ki, Hazret-i İsa Aleyhisselâmın nüzulüyle o dinsiz meslek mahvolur, ölür. Yoksa onun şahsı bir mikrop, bir nezle ile öldürülebilir.”[1]

Elli yıldır sinsice ve münafıkane masonlarca kurulan ve büyük yatırım yapılan mason paralel yapılanması piramidi, milletin bir haykırışıyla yerle bir oldu.

Zira ihlaslı ve samimi olmayan hiçbir hareket, başarıya ve hedefe ulaşamaz.

-17-25 Aralık 2013 ayaklanması ve cuntacıların giriştiği darbe artıcı depremlerin habercisidir.

Asıl hedef bu milleti birbirine kırdırmadır.

Paralel mensublarıyla diğer cemaatları çarpıştırmak ve çatıştırmaktır.

-Hak hukuk dinlemeden darbe amacıyla rastgele kurşunlanan halk, atılan bombalar, boğaz köprüsünün direğine çıkarak bir çok insanı katleden keskin nişancı.

İşte o dehşet görüntü ve haberler.[2]

-“İşte bu yüzdendir ki İsrailoğulları’na şöyle yazmıştık: Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler; ama bundan sonra da onlardan çoğu yine yeryüzünde aşırı gitmektedirler.”[3]

-”Meyus olmayınız, hem merak ve telâş etmeyiniz. İnayet-i Rabbâniye inşaallah imdadımıza yetişir. Bu üç aydan beri aleyhimizde ihzar edilen bomba patladı. Benim sobam ve Feyzilerin su bardağı ve Hüsrev’in su bardaklarının verdikleri haber doğru çıktı. Fakat dehşetli değil, hafif oldu. İnşaallah o ateş tamamen sönecek. Bütün hücumları, şahsımı çürütmek ve Nurun fütuhatına bulantı vermektir. Emirdağ’ındaki malûm münafıktan daha muzır—ve gizli zındıkların elinde âlet—bir adam, bid’atkâr bir yarım hoca ile beraber bütün kuvvetleriyle bize vurmaya çalıştıkları darbe, yirmiden bire inmiş.”[4]

Ne kadar da Gülene benziyor.

Ve ilginçtir,15 Temmuz 2016 darbe girişiminin olduğu gün takvim yaprağında şu ayet-i Kerime yazıyordu;

“Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizlersiniz.”[5]

Fetö bütün insanlığı öldürdü.

 

*Recep Tayyip Erdoğan mehdiyetin üçüncü devresini yürütürken, Fethullah Gülen de süfyaniyetin dördüncü devresini sürdürmektedir.

Bunun temeli ise 1960-larda atılmış oldu.[6]

-“Hem büyük Deccalın, hem İslâm Deccalının üç devre-i istibdadları manasında üç eyyam var. Bir günü; bir devre-i hükümetinden öyle büyük icraat yapar ki, üçyüz sene yapılmaz. İkinci günü, yani ikinci devresi, bir senede otuz senede yapılmayan işleri yaptırır. Üçüncü günü ve devresi, bir senede yaptığı tebdiller on senede yapılmaz. Dördüncü günü ve devresi adileşir, bir şey yapmaz, yalnız vaziyeti muhafazaya çalışır.” diye, gayet yüksek bir belağatla ümmetine haber vermiş.”[7]

Gülen süfyaniyetin dördüncü devresini temsil etmektedir.

 

*1959- da kurulan –Şeriatı tutma cemiyeti- nin lideri Şeyh Ahmet, aslında şeyh değil, şahlık peşinde idi.

Yani amaç Sultan Abdulmecid-i devirmekti. Tüm faaliyetli de bu yönde idi.

Sonuçta padişah normal yollarla devrilemeyince, yaylım ateşine tutularak öldürüldü.

Örgüt deşifre olmuş, üyeleri de tutuklanmıştı.

-17-25 Aralık 2013 Taksim gezici parkı olaylarıyla bir benzerlik arzetmektedir.

Ve aynı zamanda, bu gün laiklik elden gidiyor diyenler, o gün şeriat elden gidiyor diyorlardı.

Amaç fitne çıkarmaktı.

Ateşi alevlendirmekti.

Sonuçta toplumu yakmaktı.

-Gülen- in abd tarafından teslim edilmemesinin en bariz hükmü şudur ki; Biz, bize çalışanı teslim etmeyiz. O garantimiz altındadır.

Onun içindir ki buradan kaçanlar, ilk olarak abilerinin yanına gittiler.

 

 *Hırsız içerden olunca, kapı kilit tutmaz.

Hain içerde bulununca, kapı kilit tutmaz.

*Pkk-nın bitmemesinin sebebleri araştırılmalı ve sorgulanmalıdır.

 

*FETÖ’CÜ SUBAYDAN KORKUNÇ İTİRAFLAR

İlk plana göre darbeden sonra 24 saat içinde 8 bin ile 10 bin DAEŞ militanı Türkiye’ye sokulacaktı.

İkinci gün Irak’ın Şii milislerinden 5.000 milis ve Suriye Muhaberatı’ndan bin ajan Türkiye’ye sokulacak ve bunlar hep beraber İskenderun’a hücum edeceklerdi.

İskenderun’a saldırma kararı, İncirlik’te yapılan ve İran’dan gelen bir temsilcinin de katıldığı toplantıda verildi. İran’dan gelen temsilci, İncirlik’teki toplantıya darbeci Türk subaylarından birisi ile birlikte katıldı.

İşgal planının İskenderun ayağından sonra, İran, Irak ve Suriye’den getirtilen Şii milisler İstanbul ile Ankara’ya hareket ettirilecekti. Toplamda 50 bin Şii milisi silahlandırıp öncelikle İstanbul ve Ankara’ya daha sonra Türkiye’nin her tarafına doğru peş peşe harekete geçireceklerdi.

İtirafçı subay, İşgal güçleri İstanbul Boğazı’ndan Avrupa tarafına geçmeyecek, Avrupa yakası FETÖ’cülerin idaresinde kalacaktı.[8]

 

15 Temmuz sabahı Türkiye’ye gelip 18 Temmuz’da sır bir şekilde ortadan kaybolan ABD’li kim?[9]

-Kirli ittifakın çok görüntüleri mevcuttur.

Eski CIA direktörlerinden Graham Fuller, FETÖ’yü oldukça ılımlı, hoşgörülü, şiddet yanlısı olmayan, diyaloga açık, siyasi olmaktan ziyade sosyal bir hareket olarak gördüğünü yazdı.[10]

 

-Darbe ile yapılan asıl sebeb ki bundan sonraki durumda da düşünülen esas husus; iç savaşı tetiklemektir.

Birinci derecede darbede başarılı olup, devleti iyi yönetmeye soyunma değil, darbe sonrası başarısızlıkla halkı birbiriyle çatışmayı amaçlamaktadır.

Mısır ve Suriye misal.

Erdoğanı her yolla devirmeyi deneyen iç ve dış ortaklar, bu sefer son kozlarını oynamak üzere, Erdoğan hedefli olarak, genele değil özel ağırlıklı yani Erdoğanı öldürme hedefli darbe planını uyguladılar.

 

*Bu meselede paralel yapı mensublarıyla münakaşaya girilmemeli.

Çünkü Bediüzzamanın deyimiyle;” Haksızlığı hak iddia edenlere karşı hak dâvâ etmek ve onlara müracaat etmek bir haksızlıktır, hakka karşı bir hürmetsizliktir. Ben bu haksızlığı ve hakka karşı hürmetsizliği irtikâp etmek istemem vesselâm.”

Erdoğan düşmanlığı menfi olan insanları Fetö-de ittifak ettirdi.

 

*Ne gariptir ki; Besle kargayı, oysun gözünü.

-Sahibinin besleyip büyülttüğü köpeğinin sahibini ısırması gibi bir haldir bu halsizlik.

2013 yılından beri paralel yapı hakkında soranlara şunu söylüyordum;

-Eğer bana deseler ki, bütün kâinatın idare ve yönetimi senin olacak ancak Gülenin düştüğü bu duruma düşeceksin, denilseydi hiç tereddüt etmeden;

Vallahi de, billahi de, tallahi de kabul etmem, demiştim.

Ve buna ek olarak, eğer yarın bu cemaatın eline silah verilip, toplum ile karşı karşıya getirilirse, şaşmayın, demiştim.

 

*Er-de olsa tankları insanların üzerine sürenler, insanların üzerine ateş edenler kesinlikle emir kulu denilip affedilemez. En ağır ceza ile cezalandırılmalıdırlar.

 

Suça bulaşmamış ve suç işlemeye katılmamış ve darbeden haberi olmadan dışarıya çıkanlar elbette aynı kefeye konulamaz.

 

Kanunen de bir er suça, adam öldürme gibi cürümlere zorlandığında itaat etmek mecburiyetinde değildir.

-Bazı askerlere disiplin cezası verilerek geçiştirilmeye çalışılıyor.

 

*Not: Camilerde ve namazlarda –Salaten tüncina- okunsun.

-Darbecilerin ele başıları idam edilsin, edilmeyenler de ağır ceza ile cezalandırılsın ve sonra da vatandaşlıktan çıkarılsın.

-Haydi Bank Asyada Cevşen ve Erdoğana Tebbet okuyan ablalar!? Ve diğerleri, şimdi sırada Gülene lanet okumaya, onun devrilmesi için cevşen okumaya, Ne dersiniz?

 

MEHMET ÖZÇELİK

24-07-2017

[1] Şualar, Sayfa 500-501.

[2] http://www.dosyaupload.com/Xe6
http://www.dosyaupload.com/Xed
http://www.dosyaupload.com/Xeg
http://www.dosyaupload.com/Xeh
http://www.dosyaupload.com/Xea
http://www.dosyaupload.com/Xef
http://www.dosyaupload.com/1Ngz
http://www.dosyaupload.com/1NhF

http://www.dosyaupload.com/1NoF

[3] Maide.32.

[4] Bediüzzaman.Şualar.366.

[5] Al-i İmran.139.

[6] http://www.ahaber.com.tr/gundem/2015/04/07/iste-gulek-ve-gulen-biraderlerin-karanlik-dunyasi

[7] Şualar, 587.

[8] http://www.yenisafak.com/gundem/darbeden-sonra-turkiyeyi-isgal-edeceklerdi-plan-incirlikte-yapildi-2498091

[9] http://www.habervaktim.com/haber/478082/fetonun-darbe-girisimindeki-abd-parmagi.html

[10] http://www.habervaktim.com/haber/478081/eski-cia-direktoru-fuller-fetoyu-savundu.html

 

Loading

No ResponsesTemmuz 25th, 2016