EĞİTİM FITRATTANDIR

EĞİTİM FITRATTANDIR

Eğitim İngilizcede Education anlamınadır. Yani Educe kelimesinden türemiştir.

Educe dik durma, sonuç çıkarma manasına olup ancak dikleşmek anlamına değildir ve o yöne yönlendirilmemelidir.

Yani fıtrat gereği dikleşip kibir ve gurura kapılmadan dengeyi korumalı, eğilip bükülmemelidir.

Mutlak itaat olmamalıdır. Sormalı ve sorgulamalıdır.

Türkçede kullanılan tabiriyle eğitim; öğrenciyi eğip bükmek ve de itip kakmak manasında uygulanmamalıdır.

Hedef gösterip yönlendirmeli , icbar etmemelidir.

Monoton bir şekilde tornadan çıkmış fertlerin oluşmasına değil, farklı renk ve desenlerin bir uyum içerisinde, bir arada olmasına gayret edilmelidir.

Farklılıklar fark edilmelidir.

İstidat ve kabiliyetlere göre sevk edilmelidir.

Kısır kurallarla kabiliyetler dumura uğratılıp, kısırlaştırılmamalıdır.

Eğitim eğitmeli, öğütmemelidir.

Eğitim öğretimden önce gelmelidir.

Değerler muvacehesinde değerlendirmeler yapılmalıdır.

Kişiliği geliştirmeli şuurlu fert ve nesiller oluşturmalıdır.

Böyle bir eğitim otomatiğe bağlama gibidir. Kendiliğinden fıtri seyrinde gitmelidir.

İrade öne çıkarılmalı, iradenin beslenmesine ve gelişmesine yönelik davranışlar oluşturmalıdır.

Eğitim –Başkaları ne der?- düşüncesiyle yapılmamalı, yaptırılmamalıdır.

Çocuğunu okula –Başkası ne desin, kendisini kınamasın –diye gönderen veli, kendisi sırf diploma almak için okula giden öğrenci eğitim adına ne kazanabilir, ne kadar mesafe kat edebilir?

Kendini yıprattığı gibi, eğitimi de zedeler.

Eğitim başkaları için değil, kendisi için olmalıdır.

MEHMET ÖZÇELİK

No ResponsesAralık 21st, 2015