KUDDÜS

KUDDÜS

Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır.
Hz.Ali-nin kullandığı altı isimden biridir.
Sabah ve akşam namazından sonra 33 defa okunmasının bir çok fazileti bulunmaktadır.
Allah-ın zatı bi-zatihi nasıl mükemmelse,sıfatları dahi öyle mükemmeldir.
İşte Kuddüs ismi tüm kâinatı ve her şeyi kuşattığı,her şeyle ilgili ve münasebattar olduğu içindir ki,ismi azamdan sayılmıştır.
Âyette:” Yeri de döşedik. (Bak) ne güzel döşeyiciyiz!”
Yer yüzünün mükemmel olarak yaratılışı Kuddüs isminin bir tecellisidir.

Nasıl ki bir ev sahibi evini tefriş edip döşerken şu sıralamayı yapar;
Tanzim;Evi çirkinlikten ve görünüm bozukluğundan uzak bir düzenleme.
Tevzin;Ölçüyü kaçırmama,dekorasyonunu,halıların koltuklarla,duvarların perdelerle olan ince ayarını göz önünde bulundurmak,ince bir ayarlama yapmak.
Tezyin;Duvardaki tabelaların asımından,halıların desenine,saksı ve çiçeklerle süslendirmesine kadar dikkat etmek.
Tanzif;Evde her şeyin yerli yerince yapımından sonra temizliğin hiçbir yere toz kondurmayacak şekilde yapılması.Nitekim her şey olsa da temizlik olmasa,o kadar tefriş ve serginin bir manası kalmayacaktır.

-Kâinat ve özellikle dünyamız sürekli dolar boşalır bir han,bir fabrikadır.Eğer Kuddüs ismi tecelli etmese,insanlar ve varlıklar pisliklerden boğulurlardı.
Kâinatta tam bir denge ve yardımlaşma vardır.
Nitekim bize zehir olan karbondioksit bitkilere gıda olurken,bitkilere zehir olan oksijen bizlere gıda olmaktadır.

-Birde hiçbir şey israf edilmeden yapılmaktadır.Şöyle ki;ağzımızdan giren oksijen ile,içimizden çıkan karbondioksit boğazımızda Re denilen noktadaki kesişme sonucu bir yanma oluşur..yanmadan hararet oluşur ve o hararetten hem kelimeler yaratılır,kelime oluşur,hem de vücut ısısı sağlanmış olur.
Bu Kuddüs isminin bir tecellisidir.

Normalde en pis ve kirli yerlerin denizler,ormanlar ve havanın olması gerekirken, Kuddüs isminin gereği olarak sürekli temizlendiğinden bu kirliliğe rastlanmamaktadır.
Balıklardan bir balık bir milyon yumurta yaptığı halde,bunların ölmesi neticesinde denizin yüzünü balık ölümlerinin kaplaması gerekirdi.Oysa et yiyen hayvanlar tarafından temizlenerek bir kirliliğe rastlanmamaktadır.

Ormanlarda ölen bir hayvanın kilometrelerce mesafeden kokusunu alan kartallar, çakallar,arkasından karınca ve sinekler yoluyla bir anda temizlenir.Hatta temizleyecek bu varlıklar olmasa bile içerisinden yaratılan kurtçuklar tarafından bir anda yenilerek temizlenmiş olur.
Hayvan gübreleriyle kirletilen o yerler,ağaç ve çiçeklerin yetişmesine zemin oluşturmuş olur.
Havada rüzgarın esmesiyle bir anda havayı temizler.
Kirpikler gözü temizlemekle Kuddüs isminin gereğini yapmaktadır.

-Kurnaz olarak bilinen tilki temizlikte de gerçekten o kurnazlığını göstermektedir.Şöyle ki;Vücudunu temizlemek,kılları arasındaki kurtçuklardan kurtulmak için ağzına aldığı bir dal parçasını arkasına doğru uzatır ve yavaş yavaş suya dalar,birden dalmaz.Bu arada vücudundaki kurtçuklar boğulmamak için o dalın üzerine atlarlar,böylece vücudunda ölüp de kokuşmaları önlenmiş olur.
Ağzına kadar tamamen suya daldıktan sonra dalı bırakır,onlardan da kurtulmuş ve temizlenmiş olur.
Allah bu temizlik gereği olarak her gün bir dünya götürür,yeni ve temiz bir başka dünya getirir.
Tıpkı kâtibin kitabının ve defterinin sayfalarını değiştirmesi gibi…
Allah Kuddüs isminin gereği olarak bir yılda yarattığı sineklerin sayısı,Hz.Âdem-den kıyamete kadar yaratılan insanların sayısından çoktur.Onlar yer yüzünün bir sıhhiye memurlarıdırlar.Sürekli temizlik işlemini yapmaktadırlar.

“O ki, birbiri ile âhenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahmân olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?
Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir.”
Kâinat ve dünyamız tam bir denge ve düzen içerisinde yaratılmaktadır.Kuddüs ismi hiçbir eksikliği ve düzensizliği kabul etmez.

Temizliğin artması nisbetinde Kuddüs isminin o şeyde veya insandaki tecellisi ve tezahürü de o nisbette artmaktadır.
Alınan abdest ve gusül Kuddüs isminin ondaki tecellisine sebebtir.
Hadisde:”El vuduu alel vudu’,nurun alâ nur.”,-Abdest üzerine abdest,nur üzerine nurdur.-
Yani alınan her bir abdest Kuddüs isminin tecellisinin ve nurunun artması demektir.
-En- nezafetü minel iman-veya –en nezafeti şatrul iman-
Yani –Temizlik imandandır-veya-temizlik imanın yarısıdır-ifadeleri Kuddüs ismini lüzumlu kılar.

Âyette: “Ve elbiseni artık temizle”
İkinci inen bu âyette maddi temizlik emredilmektedir.

”Allah, çok tevbe edenleri de sever çok temizlenenleri de sever.”
Burada iki önemli noktaya işaret edilmektedir:
Birisi;Manevi temizlik olan çokça tevbe etmek Kuddüs isminin manevi dünyamızdaki tezahürüdür.
Diğeri ise maddi temizliğin Allahın çokça sevme sebebi olarak bildirilmektedir.

Böylece Kuddüs ismi sadece maddi temizliği değil aynı zamanda manevi temizliği de iktiza etmektedir.
Her bir günah birer kirdir..manevi kiri ve kirlenmeyi oluşturur.
Âyette:” O’na ancak güzel sözler yükselir (ulaşır). Onları da Allah’a amel-i sâlih ulaştırır.”
Okunan her âyet,dua,iyi söz ve hatta sürülen kokular göğe doğru yükselir.
Küfür,kötü söz ve hatta kötü kokular da ağırlıklarıyla beraber göğe yükselirler.
Bunlar yukarıda bir mücadele içerisine girerler.Hangisi hangisine üstün gelirse o durum yer yüzüne akseder.Şöyle ki;
Eğer güzel şeyler üstün olup kötü şeylere galip gelirse,yer yüzünde de iyiler kötülere üstün gelirler.
Eğer kötü şeyler iyi şeylere üstün gelirlerse yer yüzünde kötüler iyilere hakim ve üstün gelirler.

Böylece Kuddüs ismi maddi ve manevi alemimizden bir anlık bağlantısını kesmiş olsa,hayat olmayacak,olsa da devam etmeyecektir.
MEHMET ÖZÇELİK
24-05-2010

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015