İNCE PERDE

İNCE PERDE

Kâinatta her şey çift yaratılmıştır. zıtlıklarda çifttir. Bütün bunların arasında ise,ince bir perde,ince bir hat ve bir sınır vardır. İnce bir çizgi…

Görülen şu alem ile misal alemi arasında,dünya ile ahiret alemleri arasında ince,tenteneli bir perde vardır. Dikkat ile,sahib olunan manevi derece ile,ilmin tetkiki ile bu durumlar görünmekte ve bilinmektedir.

İman ile küfür arasında,helal ile haram arasında,meşru ile gayr-ı meşru arasında,örtünme emrine itaat ile örtünmeme arasında bir perdelik ara vardır.

Çocuğun doğuşu hep aynıdır. ancak bu meşru ile gayr-ı meşru doğuşlara göre ad alır. Şekil aynı,adı değişik olur.

Yemeler,içmeler hep aynıdır. ancak helal yoldan alınan durum ile,haram arasındaki o hattı muhafaza etmekle kıymetlenir veya kıymetsizleşir.

Saymakla bitiremeyeceğimiz her şey arasındaki taksimat,tasnifat,tavsifat;işte o ince hat ve perdeyi açmak ve korumakla bağlantılıdır. Tıpkı gözün perdesini açmak ve kapamak gibi. Aradaki yol ve mesafe gayet kısadır. Geçiş perdenin kalkmasıyla olur.

Bir yandan devletlerin sınırları gibidir. Kendi sınır hattında istediği gibi hareket edebilirken,sınırı aşmasıyla,mayınlı tarlaya geçişiyle bu dünyadan göçüşü arasındaki perde de tıpkı tül perde gibidir.

Osmanlıca da –olma- ile – ölmenin yazılışı aynıdır. farklılık okunuştadır. Okuyana ve okumaya göre değişir. Hayat ile ölüm arasındaki sınırda bu derece kısadır. her şey arasında da bu derece çok ince bir mana vardır. Zaten mana da bir perdedir.

Sebepler alemi olan bu dünyada perdelere riayet edilmesi gerekir. Ahirette ise bu perdeler kalkacak,her şey zahir olarak perdesiz görülecektir. Allahın rü’yeti de perdesiz olacaktır.

Dünya ile ahiret arasında ki fark da budur. Perdeli dünyadan perdesiz aleme geçiş olacaktır..perdelerin kalkması ve kaldırılması ile…

Bakara suresinin ilk beş ayetinde mü’minlerin vasıfları belirtilirken; ‘Onlar ğayba inanırlar.” yani perdenin arkasındakilere görmeden inanırlar. Ahirette ise bu perdeler kalkıp,gaybilikden çıkarak şuhudi ve görünür bir hal alacaktır.

Perde kalkınca Allah,melek,kitap,peygamber,ahiret,kader,kaza,cennet, cehennem, haşir,mizan,sırar,hepsi perdeli olan inanmanın ötesinde,perdesiz olarak görülecek ve anlaşılacaktır.

Bu perelere riayet edilmedikçe;insan ile hayvan,bitki ve cansızlar arasındaki perdeler de muhafaza edilmemiş,aşağıya doğru düşüşte başlamış olacaktır.

İnanma,helal,ibadetler bu perdeyi korumakta,her şeye bir ölçü getirmektedir.

Ölçüler perdelerle tayin edilmektedir.

31-01-99

MEHMET ÖZÇELİK

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015