İ S L Â M C I L I K

İ S L Â M C I L I K

“Cılık” ekiyle adlandırılan İslâm ile,İslâmiyet değil,belli bir grup ve bir kısım müslüman tasvir edilmektedir.

Amaçda;Müslümanı islâm seviyesine çıkarmak değil,İslâmiyeti o müslümanın seviyesine indirerek,o aşağı seviyede göstermeye çalışmaktır.

İslâmiyetin önüne geçemiyen batı dünyası her vesile ile İslâmiyeti karalama yoluna gitmiştir.

Müslümanı terörist göstermeye çalışarak,İslâmiyetle özdeşleştirmeye çalışmıştır.

Müslümanı kol ve baş kesen,zorba bir insan göstermeye çalışarak bu özelliğini İslâmiyetten almış göstermektedir.

Müslümanların cehaleti,İslâmı Temsil rolünü üstlenememeleri,sefih bir hayat içerisine girmeleride onların bu menfi olarak göstermelerinde vitrin rolünü oynamaktadır. Vitrini kirli ve görünümsüz olan dükkana pek kimse talib olmaz. Herkes tahkik ehli değildir.

Bilhassa bu durum gayrı müslimlerin İslâmiyete girmelerini geciktirmekte önemli rol oynamaktadır. Birinci amaç müslümanı ve İslâmiyeti kötülemek görülse bile,gerçek amaç kendi mensublarını korumak,müslüman olmalarını engellemektir.

Nitekim İslâma karşı hedefler içerisinde;

1)Aleyhinde yapılan menfi propağandalar ile onu dejenere etmek.

2)İslâmı ve müslümanları kontrol altında tutarak,zayıflatma yoluna gitmek. Bunuda İslâm memleketlerinde uygulanan baskıcı,yaşamayı engelleyen uygulamalar ile önünü tıkamak. Aşırı dinci ifadeleriyle belli bir noktada tutmaya çalışarak,kontrol edilebilirliğini sağlamaya çalışmak.

3)Ellerinden bulunan zenginlik kaynaklarından faydalanmalarını engelleyip,ezilmelerini sağlamak. Tüm dünyada bulunan fakir müslümanları göstererek,İslâmı fakirlikle eş değerde göstermeye çalışmak. Bir zamanlar müslümanlar okumamış ve fakir olarak gösterilirken;daha sonra bu durumların aşılması üzerine ya görevlerine son verilmeye veya o noktaya gelmesine mani olunmuştur. Bir yandanda yeşil sermaye sözleriyle büyümeleri engellenmiştir.

4)İmha etmek plânlarını uygulamış ve girişimlerde bulunmuşlardır. Bosna-Hersek,Cezayir,Filistin,Keşmir,Tunus,Çeçenya,Endonezya,Tayland,Filipinler,Burma,Sudan gibi İslâm devletlerinde imha hareketlerine girişilmiş,müdahale edilmemiştir.

Girişenler ise;Sırp,Hindu,Rus,İngiliz,A.B.D,Fransız,İsrail gibi ülkeler…[1]

Çünki bunlar bazı ortak noktalarda birleşmekte idiler. Mesela:”İsraillilerin siyon yıldızı,Hindular tarafından kutsal sayılıyordu. Bu ayrıntı,aralarındaki bağı dahada güçlendirmekteydi. -Araştırmada- Yahudi lobisiyle Hindular,özelliklede Keşmirdeki müslüman katliamının baş sorumlusu olan Radikam Hindu örgütleri arasında tam bir –ittifak- oluşturulduğu belirtiliyordu.[2]

Kudüs İbrani üniversitesinden Israel Shahak:”İsrail,İslâmi düşmana karşı girişilecek olan savaşta batının öncülüğünü yapmak hedefindedir.”[3] sözüyle bunu teyid etmektedir.

Bu amaçla Lıoyd George 1917 yılındaki konuşmasında:”Sırplar her zaman Avrupa medeniyetini doğudan (İslâm dünyasından) gelen saldırılara karşı korumak için ellerinden geleni yapmışlardır.” Ve bunuda bu –Kapının Bekçileri- kabul etmişlerdir,kendilerince İslâmi bir tehdide karşı…[4]

İslâmcılık;göz yummacılık,köşe kapmacılık gibi bir oyun değildir. Bu ifadeylede basite indirilmeye çalışılmaktadır.

İslâmiyet;selm ve selâmet,emniyet ve huzur dini olup,beşeriyetin aklı,kalbi ve ruhudur.

İslâmiyet cüz-ü değil,küllü ve umumu aydınlatan bir güneştir.

Bediüzzamanın ifadesiyle:” Eğer biz İslâmiyeti ef’alimizle yaşamış olsaydık,sair dinlerin mensubları fevc fevc İslâmiyete gireceklerdi.”

Eğer bu gün islâmiyete girilmemekle kalmayıp,her türlü karalama yoluna gidiliyorsa,bu müslümanların Temsil ve Tebliğ rolünü üstlenememelerinden kaynaklanmaktadır.

İslâm dünyasıyla beraber batı dünyası bu eksikliğini ve günahını anlayacak,islâmiyete tarziye vererek günahlarına keffâret olmak üzere islâmiyete sahib çıkacaktır.

Buda hadisin işaret ettiği:”Bedeel islâmu ğariben feseyeûdü ğariben”-İslâmiyet ğarib,acib,harika ve eşsiz olarak doğdu ve öylede (ahirzamanda) geri dönecektir.-

İlk zamandaki harikalık,insanlığın son deminde tüm imkânlarıyla beraber şahlanacaktır.

MEHMET ÖZÇELİK

[1] Bak.Makaleler.3-H.Yahya.sh.45-46.

[2] Age.35.

[3] Age.143.

[4] Bak.age.9.

No ResponsesOcak 3rd, 2015