HEDEFDEKİ VESİLELER

HEDEFDEKİ VESİLELER

Vesile ve vasıtalar,hedefler içindir. Onları netice vermek için vardırlar. Ve o vesile ile kıymetlenmektedirler.

Her zaman için gaye,vasıtadan önce ve önde gelir.

İman,ma’rifet ve ibadet birer gayedir. Bunlara götüren yollar olan ilim,çalışma,dünyevi vesileler vasıtalar olup,kıymetleri hedefin büyüklüğü ile ölçülür.

Allah-a götüren her şey birer vesiledir. Dünya vasıtalar dünyasıdır. Bütün bunlarla hedef amaçlanmaktadır.

Binilen araç ne kadar sağlam ve hızlı olursa,gidilen hedefe o kadar sağlıklı ve çabuk varılır. Teknolojik yönden zengin olan 20. asır insanı,bindiği araç bakımından aynı zenginliğe sahip değildir. Bundan dolayıdır ki,bocalamaktadır.

Araç hedefsiz ve istikametsiz olunca,araçtaki de ona göre yönlenmektedir. Asrın insanı aracını kalitesine göre değil,görüntüsüne göre seçmiştir. Araç da kalıp,araç da boğulanlar,amaca ulaşamazlar.

Araçlar muhteliftir,değişir. Ancak amaç birdir,değişmez.

Allah-a giden yollar,mahlukatın nefesleri sayısıncadır.

Bir yanda giden,diğer yanda gidilen iki tamamlayıcı unsur bir arada… Bir yanda tabi olup uyan,diğer yanda metbu,uyulan. Her zaman için metbu tabiden üstündür ve önce gelir. Tıpkı İslâmiyetin metbu’,ona uyanların ise,tabi durumda olmaları gibi…

Her şey hedefe göre ve hedef için ayarlanmış,hedef ayarlıdır…

18-12-1998

MEHMET ÖZÇELİK

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015