ASRIN ÜÇ HASTALIĞI

ASRIN ÜÇ HASTALIĞI
*1789 Fransız ihtilali kebiri batıdaki Katolikliğin katılığını kırmak ve özgürlüklere kapı açarak dünyayı değiştirmekle beraber,geriye ırkçılık gibi eskilerin seretan dediği bir kanser hastalığı ve illetini de topluma bırakmıştır.
Batıda yayılan milliyetçilik akımı bizde olduğu gibi İslâm dünyasını da etkisi altına almıştır.
*Mesnevide anlatılan üç inek ve kurt meselesinde,kurdun teker teker yiyemediği sarı,siyah ve benek inekleri,ırkına göre ayırıp kötüleyerek yalnız bırakıp,sonrada onları teker teker yemesi çok ibretlidir.
Rusyanın en büyük politikası;böl-parçala-yut idi.Zira bir ekmek bütün olarak yutulamayacağı için,önce dilimlere ve sonra da lokmalara ayrılarak yutulmaya çalışılır.
Özellikle 1. Ve 2. Dünya savaşlarında koca Osmanlı ve İsl♪1m dünyasının akibeti de budur.
*Irkçılık şeytani ve menhus bir duygudur.
Bu memleket çok muhaceretlere sahne olmuş olduğundan,bir kimsenin hakiki olarak ırkını tesbit etmek elbette güçtür.
*Bu bir mirasyediliktir.Çalışmadan baba mirasını yemektir.Onunla ayakta durmaya çalışmaktır.Kendi marifeti olmayanların,baba sırtından geçinmesine benzer.
*Kuzman Hadisi olarak geçen olay;Müslümanların safında Uhut savaşına katılan Kuzman büyük kahramanlıklar gösterir.
Onun için peygamberimiz,o cehennemliktir,buyuruyor.Bu durum üzerine dikkatini çeken bir sahabe bunu takip eder.Sonunda yaralanarak atından düşer.Bu sahabe onun yanına gelip başarısını tebrik edip,islâm için iyi gayret gösterdiğini söyleyince Kuzman;
-Hayır,ben milletimin adını ve namını duyurmak için bunu yaptım,der ve acıya dayanamayarak bileğini keserek intihar eder.Peygamberimizin de o sözünü doğrulamış olur.
*En büyük insan hakları beyannamesi olan Veda hutbesinde Peygamberimiz;Hepiniz Ademdensiniz,Adem ise topraktandır,Arabın arap olmayana üstünlüğü yoktur,üstünlük ancak takvadadır buyurarak,Kur’an-da beyan buyurulan takva üstünlüğüne işaret etmiştir.
“Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.”
* FATİH SULTAN
Fatih Sultan Mehmet, adamları ile gezerken, yanına sokulan dilenciye bir
altın vermiş. Dilenci parayı alınca:
-Aman Sultanım, demiş. Koskoca bir padişah, kardeşine bu kadar para verir
mi?
Fatih Sultan Mehmet, nereden kardeş olduğunu sorunca, dilenci:
-İkimiz de Hazreti Adem’in çocukları değil miyiz? demiş. Elbette kardeşiz.
Sultan Fatih:
-Bu keşfini sakın başkasına söyleme, diye gülümsemiş. Diğer kardeşlerimiz
de pay isterse, sana zırnık bile düşmez.
*Mevlana,nereden geldik sorusuna;Minallah,ilallah,cevabını vermiştir.
O’ndan gelip de O’na gitmeyen de hiç soyluluk mu aranır?O’na gitmeyenin soyu kaç para eder ki?
Bediüzzaman-da;Ruhlar aleminden,ana karnından,çocukluk,gençlik,ihtiyarlıktan kabre,haşre,sırattan cennet ve cehenneme doğru gittiğini ifade eder.
Böylece ruhlar aleminde bir ırka,renge ve coğrafi özelliğe ve tercihe sahip olmayan bir insanı,neyine göre ve nasıl bir ayrım içerisine koyacağız?
* SOY-SOP MESELESİ
Bahaeddin Nakşibend’e sorarlar:
-Soyunuz nereye ulaşıyor?
Cevap verir:
-İnsan, soyu ile hiçbir yere ulaşamaz.
*İnsan ırkıyla değil,yaptıkları ve kazanımlarıyle üstündür.
-Eşek altın semer vursan,eşek yine eşektir.Semer ona bir kıymet vermez.
*insan gidince kalır eseri,eşek gidince kalır semeri.
-Mevlanaya,adam olmayan birisi,kendisinin ne kadar edeceğini sorunca,300 akçe edeceğini söyler.Adam ise,sadece üzerindeki kürkün o kadar ettiğini söyleyene,zaten bende senin kürküne değer biçtim,der.
*Kürtçülük-200 senedir kanser mesabesinde dünyayı saran ve öldürücü bir hastalık olup,hem dünyayı ve hem de âhiretini bitiren bir hastalıktır.
Nu asrı ise tehdit eden üç büyük hastalıkla karşı karşıya kalmaktayız;
1-Ateizm.yani inançsızlık hastalığı.
2-Irkçılık.Şimdiye kadar Türkçülük ile bu milleti ayrıştırmaya yönelik olan tavır,şimdi de yerini her halde eskimiş olsa gerek ki Kürtçülük akımına bırakmaktadır.
Tıpkı maya tutmayan,bozuk bir maya atan bozuk maya tabiatlıların,Nemrut ve Firavunlara rahmet okutacak derecede 18 yıldır dini hiç bir hükmü olmayan Türkçe ezan uygulaması bu tehlikenin boyutunu göstermektedir.
Bediüzzamanın ifadesiyle Türkçe şarkı kabul görmedi,zulüm ve baskı geçte olsa geri tepti.
Şimdilerde ise Kürtçe namaz,hutbe,ezan gündeme getirilmektedir.
Dinime dahleden bari müsülman olsa,Sözünde olduğu gibi,bunu ortaya atanlar Marksist,sosyalist ve Zerdüşt yapılı insanlardır.
Eskimiş Türk milliyetçiliğinin yerien ikame edilmeye çalışılan Kürt milliyetçiliğidir.
3-Sefahet,fuhuş,her türlü rezaleti meşru gören yaşayış tarzıdır.
Cehalet asrında yapılanların aynen bu asırda da tekrar edildiğini görmekteyiz.mesela;
” Onların, Kâ’be’nin yanında duaları ıslık çalıp el çırpmaktan ibarettir. Öyle ise (ey müşrikler) inkâr etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı.”
El çırpma ve ıslık ile cenazelerini kaldıranların kulakları çınlasın.
*İnsanlar bir tarağın dişleri gibidir.Hepsi saçın düzeltilmesine hizmet ederler.Tarağın tüm dişleri aynı değildir.
Ve de çarkın dişleri gibidir.Aynı hedefe yönelirler.İslâmiyet mü’minleri kardeş kılarak,aynı hedefe yönlendirmiş,dindeki birlikle beraber,kalplerdeki birliği de tesis etmiştir.
* İslamiyet Evrenseldir ve de tamamlanmıştır.
“Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”
Hristiyanlık ise öyle değildir.Mesela,otantik İncil 70 yıl sonra yazılmıştır.
İslamiyet bir okyanus gibi,bütün ırk gemilerini sırtında taşır.Milliyetçilik gemisine kimi,nasıl alacak?Okyanusu onun neresine yerleştireceksiniz?
*M.Feyzi Efendinin de dediği gibi:” *Cemaatlar bu vatanın birer çivisi,mismarıdırlar.”
Cemaatleşme ayrışmaya değil,bütünü ayakta tutan tamamlayıcı bir parçasını oluşturmaktadır.
*Anormal olanlar,memleketi de anormalleştirdiler.Memleket normale doğru gidiyor.
*Bediüzzamanın yüz sene önceki yapmış olduğu tesbit bugünde geçerlidir.Doğunun üç hastalığı vardır:cehalet,zaruret,ihtilaftır.Buna karşı marifet sanat ve ittifak silahlaryla mücadele edeceğiz.
*Kürtlerin milliyetini kaldırıp onların dilini onlara unutturduktan sonra, belki, bizim gibi ayrı unsurdan sayılanlara teklifiniz, bir nevi usulu vahşiyane olur. Yoksa sırf keyfidir. Eşhasın keyfine tebaiyet edilmez ve etmeyiz.”
“Emin olunuz, biz kürtler başkalara benzemiyoruz. Yakinen biliyoruz ki, içtimai hayatımız türklerin hayat ve saadetinden neş’et eder.”
*Bediüzzaman talebelerinden birinin,Salih bir Türkü fasık bir Kürt kardeşine değişen talebesinin,daha sonra Fasık bir Kürdü Salih bir Türke tercih etmesi halinin vahametini dile getirip,bunun ancak İslâmiyet milliyeti ile telafi edileceğini beyan eder.

*Kürtler içerisinden bir çok değerleri çıkarmış bir millettir. Selahaddin-i Eyyubi,İdris-i Bitlisi,Bediüzzaman ve kürtlerin edib dahilerinden olan Molla Ahmed Hani Hazretleri gibi.
17-06-2011
MEHMET ÖZÇELİK

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015