TARİKAT-HAKİKAT-MARİFET

TARİKAT-HAKİKAT-MARİFET
Tarikat hakikata giden,marifeti bulmaya çalışan yol.
Hakikata giden yollar,mahlukatın nefesleri sayısıncadır.
Her tarz ve usule göre bir yol.
En kısa ve keskin yol,Kur’an-dan çıkan yol.
Tarikat açık yol,hakikat geniş yol,marifet varış yolu.
Tek başına gidilmeyen yollar.Hakikata toplu gidiş,marifete sınırlı varış.
Tarikat her kişinin yolu,hakikat er kişinin yolu,marifet az kişinin yolu.
İnsanlar irade,kapasite,niyet ve teveccühüne göre;Bu yolda ve davada tamamen istihdam edilmiş.Herkesin nerede istihdam edileceği takdir ve tensib edilmiş.
İnsan ölümsüz olarak bu dünyada kalsaydı,yine o kendi ben-i içerisinde gelişirdi.
Ancak yolcu olan bu insan,tarikat-hakikat ve marifet yolunca gelişmekte ve genişlemektedir.
Tarikat hamlık,hakikat pişmek,marifet yanmaktır.
Hayat pişmek ve yanmaktır.
Tarikat kaynamak,hakikat demlenmek,marifet demini bulmaktır.
Marifet,bilmek değil tanımaktır.
Tanımakla başlayan sevmektir.
Küfür-kâfir-şeytan Allah’ın bilinmesine şuursuzca sebeb oldu.
Zira her şey zıddıyla bilinir.
Allah’ın varlığının zıddı olmadığından,eserleriyle tanınır.
Kâfir küfrüyle Allah’ın varlığının zıddı olan yokluk ve yokluğu olmadığı halde ,hayali bir yokluk üretti.
Aslında o yoklukta da varlığını göstermiş oldu.
Nitekim karanlığın varlığı ve artması,nurun parlaklığını arttırması gibi,küfür karanlığı da arttıkça,O’nun varlığı daha da zahir oldu.
Allah’ın varlığı zatidir.Zıddına ihtiyacı yoktur.Bizler açısından zıtların ortaya çıkması,O’nun varlığını tanımamızda ve bilmemizde bir faktör oluşturdu.
“Gördüm ki Hakkın vechini Aynel yakin Ya Hu derim.
Ki,sufi La’dan dem vurur ben her dem İlla Hu derim.(Akşemseddin)
Hakikat her şeyde O’nu görmek,O’nun vechini görmektir.
O’nun zıddı olan gayrını değil,O’nun hakikatı olan marifetini bilmektir.
Marifet,hakikat okyanusunda kulaç atmaktır.
Tarikat,su yolunu takip ederek,hakikat okyanusuna varmaktır.
Allah’ı akıllarından silmeye çalışanlar,ya Allah tarafından silinirlerse,halleri nice olur?
Hayattan silinirlerse,onları hayata döndürecek kimdir?
Tarikat-Hakikat ve Marifet;Allah’ı zihinlere kazımaktır.
İnsan Allahın yaptığı bir şeye karşı çıkarken,kendi ilmi nedir,boyu ne kadardır,ona bir baksın!
Oysa en basit ifadeyle,Allah bu işleri öncesine gitmeden 15 milyar yıldır yapıyor ve sürdürüyor.
Burada insan boynundan ve ilminden büyük konuşmuş oluyor.
O’na teslim olmadan yola çıkmayan,yolsuz kalır,yolda kalır,azıksız kalır.
Şimdiye kadar hep makro alemde gezildi,şimdi ise mikro aleme geçiş yapılmaktadır,oda hızla.Tıpkı âfaktan enfüse geçiş gibi.
Mikro alem,makro alemden geri değil belki daha da zengin ve esrarengiz.
“Nefsini bilen,Rabbisini bilir.”
Allah’ın isimlerinin farklı yer, zaman ve eşyada değişik tecellileri vardır.Mesela eğer dünyada kudretin ismi tam manasıyla tecelli etseydi,hiçbir insan Allahın rızası zıt bir işte bulunamazdı.Burada hemen Hakim ismi devreye girerek veya öne geçerek onun adeta gücünü dengelemektedir.
Böylece bütün isimler muktezaları gereği iktiza etmekte ve farklı farklı durumlara göre tecelli etmektedir.
Tarikat kapısından girip hakikata yol alanlar,marifetle esmaya mazhar olurlar.
”Beşerin havassü’l-hums-u zahire ve batınadan başka, alem-i gayba karşı açılan pek çok pencereleri var. Gayr-ı meş’ur pek çok hisleri var. Hiss-i samia, basıra, zaika olduğu gibi, bir hiss-i sadise-i sadıka olan saika vardır. Hem bir hiss-i sabia-i barika olan şaika var. O şevk ve sevk yalan söylemez. Yanlış gidemez.” Mesnevi-i Nuriye | Nokta | 215
İnsan bu uzun yolculuğunda,duygu pencerelerini açarak,alemleri seyretmelidir.Yolculuğun silahı,azığı,devamı tefekkür iledir.
Tarikatta tefekkür en son mertebedir.Oysa Risale-i Nura giriş tefekkürle başlar.
Birinde niha-i olan nokta,öbüründe başlangıçtır.
Marifete tefekkür ayağıyla ve vasıtasıyla daha kolay ve daha hızlı varılır.
Biz evliyayıyız..hepimiz evliya ve veliyiz.
O’nun yoluna giden O’nun dostudur.
O’nun dostları birbirlerinin dostlarıdırlar.
MEHMET ÖZÇELİK
22-08-2012

No ResponsesOcak 2nd, 2015