KAYYUM İSMİ

KAYYUM İSMİ
Allah bi-zâtihi kâim ve kayyumdur.
O’nun varlığı,bir başka varlığın varlığına bağlı olmayıp,tüm varlıklar O’nun varlığı ile var olmakta,ayakta durmaktadır.
Kayyum ismi Kur’an-ı Kerim-de 3 yerde geçer;
Bakara.255,Âl-i İmran.2,Taha.111.
Kur’an-da Hayy yani hayat ismiyle beraber zikredilir.
Âyet-el Kürsiyi öne çıkartan en önemli faktör,Kayyum ismiyle beraber tevhidin on tabakasını zikretmiş olmasıdır.
Âyet-el Kürsideki Kayyum ismini,devam eden ayet açıklamaktadır.
Yani Kayyum olan Allah-O’nu ne uyuklama ve ne de ondan daha ağır olan uyku tutmaz,yerde ve gökte olan her şey O’nundur ve O’nun kontrolündedir.
Kayyum ismi,Arapçada mübalağalı ismi fail olarak isimlendirilir.
Yani fazlasıyla,sonsuza dek var olup varlığı devam etmekte ve varlıkları devam ettirmektedir.
Büyük ve küçük her şeyin kıyamı O’nun iledir.
Yer yüzünde hareket eden hiçbir varlık yoktur ki,O’nun Kayyumiyetinin haricinde bulunmuş olsun!
Allah zatıyla ezeli ve ebedi olduğu gibi,sıfatlarıyla da ezeli ve ebedidir.
Mahlukatın sıfatlarıyla kıyasa girmez.
Sınırsız ve sonsuz olan,sınırlı ve sonlularla nasıl kıyasa girer,ölçülebilir?
Kayyum ismi Allahın zati sıfatlarındandır.
Hz.Ali-nin zikrettiği altı isimden biridir.
Hadis-i şerifte, (Her namazdan sonra, üç kere, Estağfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel-hayyel-kayyume ve etubü ileyh okuyanın, bütün günahları afv olur)”

Yatağa girince 3 defa “Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh” okuyan kimsenin günahları, deniz köpüğü kadar pek çok olsa da, affolur. [Tirmizi] buyurulur.
-Enes bin Malik,Efendimizin Hayy ve Kayyum isimleriyle dua ettiğini nakleder.
-“En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua edin ve O’nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.”
-“Hiçbir şey O’nun benzeri değildir.”
Bütün isimleri bulunup,Kayyum ismi olmasa,varlıklar varlıklarını devam ettiremezler.
Her bir ismin tasarrufu Kayyum ismine bakar.
Her şey Kayyumiyete sunulmaktadır.
-Hayy ve Kayyum isimleri,ismi âzamdır.
-Buhari-de,bu isimlerle isteneni Rabbimizin verdiği belirtilir.
-İnsanın küçük dünyasında ruh ne ise,büyük alemde de Kayyum ismi odur.
Vücutta bulunan trilyonlarca hücre,atom ve farklı duygular tek bir ruh tarafından kontrol edilir,ayakta tutulur,varlığını devam ettirir.
Kayyum ismi de bir ruh gibi alemi ayakta tutar.
-Her bir şeyin oluşumunda üç şey devreye girer;
Var oluş – Devam – Kıyam.
Yani her bir şeyin yaratılışında Allahın üç ismi devreye girer;
İrade-Kudret ve Halk yani Yaratma.
Kayyum ismi ise bu isimlerin ortaya koyduğu oluşumun ayakta kalışını ve devamını sağlar.
Allah Yahudilerin dediği gibi;Allahın alemi altı günde yaratıp yedinci günde dinlenmesi veya varlıkları kendi haline bırakması söz konusu değildir.
-Kıdemi zatın taaddüdüne sebeb olduğunu öne sürerek Allahın sıfatlarını inkâr edenler,kendi sahib oldukları sıfatlardan dolayı kendilerinin birkaç kişi olarak bulunduğunu söyleyebilirler mi?
Bir şeyin sıfatının çok olması,zatının da çok olmasını gerektirmez.
Tıpkı gök yüzünde bir olan güneşin,eşyadaki yansımalarıyla bir çok özelliğe sahip olması,onun birkaç tane olmasını gerektirmediği gibi.
Allah eşyaya tecellisi nisbetinde isimleriyle bilinir.
MEHMET ÖZÇELİK
08-05-2014

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015