İNSAN FİKİRDİR

İNSAN FİKİRDİR

“Fikirler ordulardan daha güçlüdür.”

İnsanı insan yapan fikirdir. Kişiliğini belirleyen fikridir. Fikir varlıklar arasındaki ince bir zar gibi olan perdeyi kaldırmaktır. Umum efkarca bilinen,düşünme diye isimlendirilen düşünce,hayvanlarda mevcut olmayıp,insanı farklı ve üstün kılan bunun yerini his almıştır. Onlar hislerine göre hareket ederler.

Dünyada her türlü ilim,teknik,teknoloji gibi benzer olanların dahi üstünlükleri,aslında fikrin hakimiyetidir. Fikrin üzerine çöken bulutların kaldırılmasıdır.

Gerçek hürriyet bedenlerin değil,fikirlerin hürriyetidir. Bedenlerin aşamadığı yerleri,fikirler rahatlıkla aşarlar. Fikirlerin aşamadıkları ise,aşılamazlar.

Zeka tarlasına ekilip ipotek altına alınan fikirler hür değil,esirdirler;meyve verir,netice vermezler. Zira o meyve dışarıdan yapılan müdahale ile kurtludur.

Akılda bulunan fikir,aklın sermayesidir. Fikirsiz akıl,sermayesiz esnaf gibidir. O başkalarının malını alıp,başkasına satarak başkalarının sırtından geçinen bir komisyoncu gibidir. Başkalarının reklamını yapar,başkalarını yükseltir,taşınan değil,taşıyan olur.

Fikir madde üzerine işlenen bir sanattır. Madenlerdeki kalite ve kıymeti ifade eder.

Fikir lambadaki bir ışıktır. Kapasitesi nisbetince etrafı aydınlatır,tenvir eder. Her şey kullandıkça eskir ve tükenirken,fikir işlendikçe parlar,asla sönmez ve bitmez,yeni fikirler üretir. Onun içindir ki;fikir üretenler yeni yeni teknoloji üretirken,fikirden mahrum olanlar teknolojiyi tüketmeye,kendilerinin de tükenmesine sebeb olurlar.

Fikir üretir,fikirsizlik tüketir. Tüketenler üretenlerin mahkumudurlar. Onlara köle gibi baş eğmek zorundadırlar.

Buradaki fark maddi alanda geçerli olduğu gibi,manevi alanda da geçerlidir. Nitekim hadiste;bir saat tefekkür ve düşünce,bir sene nafile ibadete muadil ve denk sayılmıştır.

Kur’an-ı Kerim’de sadece mücerret manada akledip,tefekkür etme ile ilgili olarak 68 ayet bulunmaktadır.

Kur’an-ın fikri,hakiki ve külli fikirdir. Ezel ve ebed boyutlu olup,umuma şamildir. Bundan dolayı bir zerre ve atom bile unutulmaya mahkum değildir.

Şeriat,bu külli fikri temsil eder. Dünyada yaşayan altı milyar insan fikirsizlikten kurtulsa bir fikir ve hem- fikir olsalar,birleşen o cüz-i fikirler bir vücut ve azaları olarak külli iradeden çıkan şeriatı yansıtırlar.

Dünyada görülen yabanilikler,fikirlerin yabaniliğindendir.

Fikir ruhun kanatlarıdır. Ruh onunla pervaz eder,onunla sonsuzluklara kanat açıp uçar,yükselir ve yücelir.

Fikirler vücut semasının birer parıltılarıdır. Bazen güneş,bazen ay,bazen de yıldızlarıdır. Bunlar enerjilerini fikirden alır,beslenirler. Aksi takdirde fikirden mahrum olan bu kandiller sönük bir lambadan öte bir şey değillerdir.

Güneşi ışıklı,ayıda parlak kılan odur. Can vilayetinde ne gökler vardır ki onlar bu cihanın göklerine hakimdir.

Fikirsizler bu göklerin sayesi altında yaşarlar. Gündemi o fikir sahipleri belirler.

Hakiki fakirlik fikir fakirliliği,gerçek zenginlik de fikir zenginliğidir. Fikren zengin olanlar alemleri seyrederken,fikir fukaraları fikirsizliğinden zillet içerisinde yaşarlar.

Mevlâna der;”Ey kardeş!Sen düşünceden başka bir şey değilsin. Bu düşünce senden alınsa kemik ve sinirden başka sende bir şey kalmaz. Eğer bu düşünce bir gül ise,sen bir gülistansın. Eğer dikense,bir şeye yaramazsın.”

Fikir bir yükseklik,bir karakterdir. Hakiki yükseliş onun ile olur.

Bir asırdır bizde din üzerine vurulan pranga,gerçekte fikir üzerine vurulmuştur. Çünki din akıldır,akıl ve fikirdir.

Bu uğurda bedenler salınmış,fikirler bağlanmış,her şey fikir olamayıp,madde üzerine bina edilmiş,maddede bir başarı sağlanmamıştır. Çünki fikirsiz, ding beygiri gibi dönüp dönüp hep aynı noktaya gelinmiş.

Kanuna konulan 163. ve 312. madde ile fikir sindirilmiş,öldürülmeyip süründürülmüş. Kanunlar düşünceyi engelleyecek şekilde örülmüş.

Şeyy… Gerçekten bizde ne kadar fikir adamı bulunmaktadır? Yoksa bunu düşünmek ve sormakla suç mu işlemiş oluyorum?

Evet düşünmek ve düşünmek suçundan müebbet hapse mahkum oldunuz! Doğrudur! Çünki bir zamanlarda örtünmeyi sevdirme suçundan sorgulanmıştınız… Adaletin tecellisi..

Her şey susturulsa da fikirler susmaz ve konuşur. Tarih buna şahittir. İşlemeyen demir pas tutar,düşünmeyen akıl pislik tutar. Demir paslanır,akıl pislenir. Düşünen akıl ışıldar. Aksi takdirde midesi olana yeme,gözü olana bakma,ayağı olana yürüme demek gibi,fikir sahibi olan bu insanlara da düşünme demek gibi bir garabet ortaya çıkmış olur.

Binaenaleyh,Kur’an sık sık düşünmeye,akıl etmeye,tefekkür edip düşünmeye,ibret ve ders almaya teşvik eder. Kur’an-ın teşvik ettiği bir hakikat, kimin haddine durdurmak!

Fikriyatı geniş olanlar yüksek ufuklar ister,ta ki marifetini sergileyebilsin.

Bugün batıyı,Amerikayı ayakta tutan maddenin ötesinde,fikren yükselişleridir.

Mesela ay yolcululuğuna çıkan Amerika bu vesile ile pul çıkarmış,üzerine –Bismillah-ı yazmıştır. İttihad gazetesi 22-Temmuz-1969-da aya ayak basan astronot Armostrong-un ilk dünyaya olan şu mesajında;” Kim ve ne olursanız olunuz,şu son saatlerde cereyan eden hadiseler üzerinde düşünün ve her biriniz kendi ibadet lisanınızla Allah-a şükrediniz. Allah hepinizi korusun.”demiştir.

Kominist Rusya-nın Luna isimli feza gemisi ise,düşerek parçalanmıştır.[1]

Orayı fikirsizlik demek olan dinsizlik değil,inanç ve düşünce fethetmiştir.

Düşünmeyenler içinde Rabbimiz;insanlara ufuklarda,dış alemde ve kendi nefislerinde,iç alemde ayetlerimizi göstereceğiz ki,onun ,Kur’an-ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?[2]

3-3-1994

MEHMET ÖZÇELİK

[1] Bkn.İttihad gaz.29.Temmuz-1969.

[2] Bkn.Fussilet.53.

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015