DÜNYADA EN ÇOK HARCANAN VARLIK : İNSAN

DÜNYADA EN ÇOK HARCANAN VARLIK : İNSAN

İnsanlık tarihi boyunca kıymeti hala anlaşılmayan,maalesef anlaşılamayan bir varlık varsa,o da insandır.

Evet. Bunun anlaşılamaması,nihayet mükemmelliğinde olmakla beraber,onun kıymetinin onda ve onun yaratıcısı ile olan ilgisi yönünün merkezinde ve irtibat noktasında değil de,meselenin çevresinde araştırılıp,aranmasından kaynaklanmaktadır.

Kendisi için her şeyle harcama yapıldığı halde,en çok harcanan varlık durumundadır insan…

Lehte ve aleyhte tüm çalışmalar hep insan için cereyan etmektedir.

Her şey insan için harcanmakta,insanlar da kendi içinde harcanmaktadırlar.

Bütün kainat;insanı mahsul vermek için dönerken,yüzlerce insanda birkaç insanı netice vermek için işlemekte,onlar için de birkaç kişinin işlenmesi ve neticelenmesi çerçevesinde sonuca gitmekte,kemiyeti sağlamaktadır.

İnsan için hazırlanan sofrada her şey intizamla ve hikmetle tanzim edilmiş olduğunu görmekle beraber,işin içine elini karıştıran insan oğlu,ilahi ikaz olan “Yeyiniz ve İçiniz ve İsraf etmeyiniz.”[1]hakikatına,yeme,içme,israf etmeme kavramları arasında bir atıf olup,kopukluk olmayan bir bağlantı olmasına rağmen;kulak tıkanmakta veya kulak ardı edilmektedir.

Ve bununla da kalınmayıp,insanlık sofrası da top yekun imha edilmeye,insanlık tam bir israfa maruz bırakılmaktadır.

Her bir insan bir kainattır,deriz. Bu söz hakikattır. Hz. Ali’nin ifadesiyle:”Sen kendini küçük bir cirim zannedersin. Ve lakin büyük alem sende derlenmiş,toplanmıştır.” Yani;kainat küçültülse bir insan,insan büyültülse bir kainat olacaktır.

Peki;bir kainat mesabesinde olan bu insandan neler keşfedebilmiş,ne kadar istifade edebilmişiz?

İnsanlık,insan ferdini ne kadar keşfedebilmektedir? İnsan ferdi,kendini insanlığa ne kadar açabilmektedir?

Keşfedilmeyi bekleyen muamma bir varlıktır insan…

6-7-1996

MEHMET ÖZÇELİK

[1] A’raf.31.

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015