İMAM-HATİPLER BİR İHTİYAÇTIR

İMAM-HATİPLER BİR İHTİYAÇTIR
İmam-Hatipler en mükemmel olmasa da,mevcut haliyle bir ihtiyacın tezahürüdür.
Daha mükemmel olabilir.O yönde bir şuur ve seviye kazandırılabilir.
Yani gündelik hayatı kurtaran bir kişi değil de,idealist ve dava adamı bilinci kazandırılmalıdır.
Kendi ferdi hayatından daha çok,insanların ebedi hayatlarının kurtarılması yönünde çaba gösteren insanlar yetiştirilmelidir.
Yeterli olmasa da yeni 444 sisteminin İslami derslerin ağırlıklı olması halinde,imam-hatipler daha kaliteli ve ihtisaslı hatta İlahiyatlarında üst seviyesinde eğitim veren yerler haline getirilebilir.
İmam-Hatipler İslami bir boşluğu doldurmaya yönelik olmaktan ziyade, toplumsal boşluğu doldurmaya yöneliktir.
Toplum ilerledikçe,buralarda şu haliyle geri kalacaktır.
Mükemmel olacak olan;tam ve kapsamlı İslami bilgilerin verilmesidir.Seviye arttırılmalı,göstermelik ve günü kurtarmaya yönelik olmaktan kurtarılmalıdır.
Bütün derslerden biraz alarak değil,gerçekten İslami ilimlerde seviyeli bir eğitim verilmelidir.
Buralara imtihanla alınmalı,toplum diğer okullara İslami dersler konularak ihtiyaç giderilmelidir.
Eğitimde süratle yapılacak en önemli iş,tevhid-i tedrisatın kaldırılmasıdır.
Cemaatler eğitime el atmalı eğitime sahip çıkmalıdır.
İmam-Hatiplere hassasiyeti ve seviyesi olan inançlı öğretmenler alınmalı.
Şu anda eğitim üzerine yapılan tüm yatırımlar,asırlık bir binanın rütuşları,boya ve süslemeleri mesabesindedir.
Tıpkı seksenlik bir nineyi,genç bir kız görünümüne kavuşturmaya benzer.
Tevhid-i Tedrisatın kaldırılması eğitimin gelişiminde,kavgaların kalkmasında en birinci öncelik olacaktır.
Aksi takdirde kökleri çürümüş bir ağacın dallarını ilaçlamak gibi olur.
*Şafii olanlara Şafii eğitimi verilmeli yani doğu gibi yoğunlukta bulundukları yerler göz önünde bulundurulmalıdır.
*En iyi Sünni Sünniliği bilen olduğu gibi,en iyi alevi de Aleviliği bilendir.En iyi hristiyan hristiyanlığı bilen olduğu gibi.
Ankaralı bir dede feryadında;”14 bin alevi genci ateist oluyor.”diyordu.
Feryadına tüm alevi cemaatı kulak vermelidir.Alevilerin Alevilikten kopmakta olduğunu görmelidir.
Sünni olduğunu söyleyen,bu kadar imkan ve materyallere rağmen,ne kadar Sünni oluyor ki;sadece görenek ve duyma ile bir bilgiye sahip olan alevi,ne kadar alevi kalmaktadır?
*Türkiye-de bir asırdır azınlıklara haklarının verilmemesinin ana sebebi; çoğunlukları o bahane ile haklarından mahrum etmektir.
*Türkiye-nin ideal İmam-Hatibe geçmesi belki en az on yılı alır.
Şu anda İmam-Hatiplerin bu hali toplumsal bir ihtiyacın neticesidir.
Yetmez ama devam etmeli.
*Bunların açılması bir 28 şubat rövanşı veya diğer okulları kötüleme amaçlı değildir.
İmam-hatiplerin artması 28 şubatın bıraktığı ve oluşturduğu boşluğun doldurulmasıdır.
2012 yılı itibarıyla İmam-Hatiplere doksan binin üzerinde yapılan kayıtlar,bu milletin bu okullara olan ilgi,alaka,teveccüh ve de yıllardır susamışlığının bir ifadesidir.
Toplum mühendisliği yapanlar,toplumla ilgisi olmayan,toplumun ihtiyacı olmayan sahte mühendislik yapmaktadır.
MEHMET ÖZÇELİK
23-09-2012

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015