ERGENEKONA GÖBEKTEN BAĞLILAR

ERGENEKONA GÖBEKTEN BAĞLILAR
Ergenekon bir asrı aşkın bir süredir bu milletin kanını emmektedir.
Köklü bir terör yapılanmasıdır.
Köklü olmasındaki sebep ise;içerisinde hem sol cenahtan hem de milliyetçi taraftan insanları safına katmasıdır.
Solcular için sağcıları,sağcılar için de solcuları devreye koyarak,tek elden kavga ve kaos çıkarmaktadır.
2007 yılından itibaren başlayan Ümraniye-de bulunan el bombaları ile,çorap söküğü gibi sökülmeye başladı.
Artık bir asırlık mızrak,çuvala sığmamaktaydı.
Önceki yönetimler bildikleri ve haberdar oldukları halde,bu kirli çamaşıra el sürmediler,bu irini deşmediler.
Bu şekilde uzun süre varlığını devam ettirdi.
Sol cenah varlığının sebebi olan Ergenekon terör örgütüne kalpten,madden ve her yönden bağlanmış,onun avukatlığını da hala devam ettirmektedir.
Bu amaçla orduyu,hukuku,üniversite ve Miti kıskacı altına almış,bunları çok iyi ve güçlü kullanıyordu.
Solu bu menfi uygulamasında anlamak bir derece normaldir.
Çünki çok rahat içine sızan,kendisini idare eden,içine aldığı kirli insanlarla ayakta durmak ve varlığını sürdürmek için bunu yapma mecburiyetinde olduğunu düşünmekteydi.
-Ancak milliyetçi kesim 1980 öncesi idealini yitirmiş,oda mücahitlerin mütait olması gibi,mafyaya,kirli işlere bulaşmıştı.
İdealist insanlar ihraç edilmiş,başka bir parti altında toplanmış,uçkuru düşük insanlar ta üst seviyeye kadar çıkmış,kaset skandallarıyla sarsılır hale gelmişti.
Bununla da kalınmadı.
Ergenekon terör örgütü mensubu ve Balyoz darbe planlarına alet olanlar milletvekili adayı gösterildi. Emekli Genelkurmay başkanı aynı suçtan içeriye alınmasına rağmen bizzat ziyaretine gidildi. Bu ziyaretin ordunun tüm mensuplarını ziyaretle eş değerde değerlendirildi.
Aslında bütün bunlar ergenekonun sağlı sollu iki kolunun kimlerden olduğunu da deşifre etmiş oldu.
Bu insanların büyük çoğunluğu önemli kirli teşkilat olan ergenekonu ya sulandırdı,ya taraftar oldu veya susmayı tercih etti.
Tarihi bir vebalin altına girmiş oldu.
Bu ise Çanakkale savaşlarında düşman tarafına yardım etmekle eş değerde bir cürümdür.
Ergenekon belli ki bunlara kuvvetli bir kanca takmış,kurtulamıyorlar.
Veya ancak bu yolla iktidara gelmenin mümkün olabileceğini düşünüyorlar!
Bahçeli-nin Silivriyi ziyaret emesi,hukuku hiçe sayması ergenekona taraftar olmasının açık isbatıdır.
Bu yüz çirkin bir yüzdür.Bu milletin ve bu milleti temsil edeceklerin yüzü değildir.
Mahkeme çok kuvvetli bir delil olmasa,tarihte olmamış olan,bir genel kurmay başkanını kolay kolay içeriye alamaz.
Ve de hala mahkemesi devam etmektedir.
Bu kadarını bile düşünmek,çok zeki olmayı gerektirmemektedir.
Toplumu üzen durum bundan ziyade,bu partiye gönül vermiş insanların ya saflığından iyi niyetleri veya körü körüne hareketleri veya yanlış bir gelenek halinde gelmekte olan,kol kırılır,yen içinde kalır,yanlış düşüncesi veya göbekten maddi bir menfaatla bağlı olmaları veya kendi seçtiklerini sorgulama cesareti ve gücünü gösterememeleri;sadece kendilerine değil,tüm Türkiye-ye zarar vermektedir.
Parti doğru bir gidiş içerisinde değil,fazlaca kan kaybetmekte ve kaybettirmektedir.
-İşte bir asırlık fatura;
1960-dan beri ve daha öncesi olan cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ölen ve öldürülenlerin sayısı az değildir.
Birde bunların kominizme,terörizme alet edilmesiyle ebedi hayatları tehlikeye atan boyutu ise,dünyaya sığmayacak büyüklük ve kayıptadır.
Ergenekona bağlı ve taraftar olanlar,bütün bunlara ortaktırlar.
MEHMET ÖZÇELİK
15-01-2013

No ResponsesOcak 2nd, 2015