FARKINDA MISINIZ?

FARKINDA MISINIZ?
Hayatınız gidiyor..Sona yaklaştı.
Doğumunuzla şu ana kadar ne kadar yıl geçti?
Sona ne kadar kaldı?
Bir de;Yaş otuz beş,yolun yarısı olmuyor…
Şimdiye kadar yaptıklarınızı ve size kazandırdıklarınızı hiç düşündünüz mü?
Buradan ayrıldığınızda ve de geriye baktığınızda,kendinize ne ve kaç not verir siniz?
Kârlı mısınız?
Kârınız ne kadar?
Varlığınız ile yokluğunuz arasında ne fark vardır?
İyi ki doğdum,diyebiliyor musunuz?
Ben olmasaydım,şu şeyler ve şu faydalı durumlar olmayacaktı,diyebiliyor musunuz?
Hayatın,olayların ve kendimizin farkında mıyız?
Her şeyin Allah’ın varlığına bir delil olduğunun farkında mısınız?
Uzun var oluş süresi içerisinde,bu dünya hayatının,sonsuz bir hayatı belirleyeceğinin farkında mısınız?
Bunca sayısız geliş ve gidişlerin ifade ettiği mânanın farkında mısınız?
Yüz sene önce bu yedi milyar insanın olmadığının ve de yüz sene sonra da olmayacağının ve bunların içinde sizinde olacağınızın farkında mısınız?
Her nimet bir suale tabidir,hakikatınca,bize verilen her nimetten sorulacağımızın farkında mısınız?
Farkında mısınız? Neyin mi?
Yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan dolayı bir kazancımızın olmayıp, yaptıklarımızdan dolayı da bir kaybımızın olmadığından…
Dışımızdaki tüm varlıkların bizler ile bağlantılı olarak hareket edip, yönlendirildiklerinin farkında mısınız?
Neyin veya nelerin farkında değil siniz?
Her şeyin ne kadar farkındayız?
Sahip olduklarımızın farkında mısınız?
Sayısız cansızlar,hesapsız,bitkiler,azımsanmayacak hayvanlar var iken insan yaratıldık.
Akıl gibi nimetten mahrum az insan yok,milyonlarca sakat insan var.
Bizim neyimiz yok,sahip olduklarımızın yanında…
Bizde olmayıp başkasında olana bakınca,sende olupda onda olmayan daha kıymetli olana baktın mı?
Tıpkı yerin dibine her şeyi geçirilen Karun-a,bir gün önce insanlar onun gibi,onun sahip olduğu şeylere sahip olmak istemiş,bir gün sonra durumu görünce de,kendilerine yazık ettiklerini,diğer ifadeyle belalarını istediklerini söylemişlerdi.
Bizim için ne olacağını bilmediğimiz,ne istediğimizin farkında mıyız?
Gayret ile kısmete rıza,imanın gereğidir.
Farkında mıyız?
Her şeyin hikmetli yaratılışının ve bizde mükemmel bir işleyişin sürmekte olduğunun farkında mısınız?
Âhirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde,fâni dünyada bıraktığın eserlere de bir kıymet vermenin, sana bir fayda vermeyeceğinin farkında mısın?
Uzun hayat yolculuğumuzun şu anda çok az bir kısmında olduğumuzun farkında mısınız?
Kabre tek başına konulup,amellerimizle baş başa,münker ve nekirle yoldaş olacağımızın farkında mısınız?
Hiçbir şeyin fayda vermediği o mahşer gününde,her kesin birbirinden kaçtığı o günde kaçacak O’nun dışında bir yerimizin olmadığının ve bulunmadığının farkında mısınız?
Temmuz-ağustos gibi değil,güneşin yaklaştırılarak,ağzımıza kadar kan-ter içerisinde bir sorgu ile karşı karşıya kalacağımızın farkında mısınız?
Son-da ebedi bir cennet ile ebedi bir cehennem hayatının bizi beklediğinin, kucağını veya ağzını açtığının farkında mısınız?
Olayların veya gelişmelerin ne kadar farkındayız?
Farkındalığın,farkında mısınız?
MEHMET ÖZÇELİK
27-04-2013

No ResponsesOcak 2nd, 2015