EY ÖRTÜSÜNE BÜRÜNEN!

EY ÖRTÜSÜNE BÜRÜNEN!
Ey örtüsüne bürünen insan,kalk!Gaflet perdesini gözünden kaldır.
Kaderin hikmet penceresinden bak,olaylara abes bakma,çirkin yapma.
Söylemeyip âhirette yakama yapışılmaktansa,söylerim burada yapışılsın.Zira buradaki geçici bir süreyi kapsarken,oradaki ebedi bir zamanı içine almaktadır.
Dünya perdesini kaldır,âhiret penceresinden bak.
Silkelen,günâhlarını,kirlerini burada dök,oraya bırakma.
En büyük örtü;dalâlet,gaflet ve cehalettir.Bunları üstünden at.
Herkes uyurken sen uyanık kal.
Herkes dağılırken sen toparlan,toplu kal.
Herkes gördüğü makro aleme dalarken,sen görünmeyen mikro alemlerde gez.
Herkes halkla meşgul olurken,sen Hak-la meşgul ol.
Herkes aklını dinlerken sen kalbini dinle.
Herkes hissini konuştururken sen aklını konuştur.
Herkes serâda gezerken sen Süreyya-ya uç.
Herkes hayatını cehalette sürdürürken,sen hayatları saadete çevir.
Herkes kendini düşünürken,sen herkesi düşün.
Herkes dünyaya yönelirken sen Rabbine yönel,O’na kullukta bulun,O’nu zikret,O’nu tesbih et,O’na dua et,O’na kulluk da bulun.
Amcanda olsa Hakkın hatırını âli tut,hiçbir hatıra feda etme.
Müdhiş yangın karşısındaki görevinde,atılan çelmelere aldırma,başkalarına saldırma.
Hedefini yüce tut,maksadına odaklan,onlara aldırış etme,mahzun olma,mahzun etme.
O’nun peşinden koş ki,O senin peşinden insanları koştursun.
O’nunla ol ki,herkes seninle olsun.
O’nu bul ki her şeyi bulasın.O’nu kaybedersen her şeyi kaybedersin.
Herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder,sen O’na yâr ol,yarasın.
Hüzne düşme,ümitsiz olma,O seni mahcub etmez,yarı yolda bırakmaz.Zira sen yüce bir ahlak üzeresin.
Herkes kaybederken,sen kazan kazandır.
O senden sen de O’ndan razı ol.Birbirinize kanaat edin.Siz birbirinize yetersiniz.
Ne gam!!!
Ne tasa!!
Ne yas!!!
Her fâni ölücüdür,Sen ölme,bekâya kalbol,bâki ol,bâkide ol,Bâki ile ol.
Allah Bes,Bâki heves…
Minallah ve ilallah…
Hak mabud Allah.
Heme ost değil,Heme ezost.
Herşey O değil,her şey O’ndandır.
O’nu bulan neyi kaybeder ve O’nu kaybeden neyi bulur.
O’nu bulduktan ve O’nunla olduktan sonra…
O’nu bulan ve O’nunla olan her şeyi bulur.O’nsuz kalan her şeyi kaybeder,hiçbir şeyi bulamaz,bulsa da başına bela bulur.
O’nunla ol,O’nunla kal.
Ey örtüsüne bürünen!!!
Sırtındaki yükleri at.
O yüklerle O’na gidilmez,yolda kalırsın,yüklerle kalırsın.
İçinde O olsun,dışında dünya.
Dünyayı içine alırsan batarsın,dışında tutarsan,üstünde yüzersin.
Gemine su koyma,gemini batırma.
Gemini yenile,sağlam yap.
Zira deniz derindir.
Azığını tam al.
Zira sefer uzundur.
Yükünü hafif tut.
Yokuş sarptır.
Amelini ihlaslı yap.
Nakkad olan Allah Basirdir.
Görür ve aslını sahtesinden ayırır.
-Ey dünya ile meşgul olan kişi!
Tûl-i emel,uzun hayal ve hülyalar seni aldattı.
Sen gaflet üzere devam ederken,ölüm sana yaklaştı.
Ölüm ansızın gelir.
Kabir ise amellerin sandukasıdır.
-Ey örtüsüne bürünen!
İnsanlar uykudadır,ölünce uyanırlar.
Sen hayatta iken uyan,Rabbine dayan,O’na kan,her ân…
-Herkes ne derse desin,
O ne der?
O’na kulak ver.
Ey örtüsüne bürünen!
Fezekkir innema ente müzekkirun.
Sen uyan,kalk,açıkla,açıkça söyle,tezekkür ve tefekkürde bulun.
Hem düşün,hem de düşündür.
Nefsini ikna et.
İnsanları inandır…
MEHMET ÖZÇELİK
28-02-2014

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015