ENCÜMEN-İ KAN-İŞ – Mizah-

ENCÜMEN-İ KAN-İŞ – Mizah-
Aslında başlığı Encümen-i Naniş olarak atmak istiyordum.Yani ortakların birbirlerine göz kırpmalar ile işleri yürütmeleri anlamına gelmektedir.
Ancak işin içinde daha doğrusu başında ve sonunda eli silah tutan silahşörlükten başka çalışma özellik ve alanları olmayan kişiler bulunması sebebiyle –Encümen-i kaniş yani kanla iş gören kurul dedim.
Bu bir üst kurul olup,üstlerin ve üstekilerin oluşturmuş olduğu bir kuruldur.Alttakilerin canı çıksın kurulu.
Kahtı rical yani adam kıtlığı döneminde kendilerini adam yerine koyup ve adam kabul ettirenlerin oluşturduğu bir gizli örgüt.
Masonik bir yapılanma..gizli komite..ailelerinden bile gizlenen gizli işler organizasyonu..yetmiş milyonun üzerinde düşünen yedi kişilik düşünmeme, düşünenleri susturma grubu..yedi kişilik rejim muhafız birliği..silahlı..faili meçhullü..ergenekonun üst çatısı..darbeler genel müdürlüğü..fişleyen ve gerektiğinde şişleyen örgüt..
Kökü dışarıda..gövdesi içeride..kafası yok..ısmarladı gelecek..
Dış uyruklu..israil kuyruklu..Abd buyruklu kör sevdalı…
Kendi başına buyruk,hakimiyet kayıtsız şartsız encümen-i kaniş-indir diyenlerin meclisi…
Bunlar istediklerini otobüse bindirip,istediklerini de otobüsten indiren cinstendir.Otobüsten başka binekleri olmadığı için sürekli aynı otobüsü kullanırlar.
Bunların tek geçim kaynağı,Kaostur..onunla beslenir,onunla besilenirler.
Çok sesli,çok besili bir yapıya sahiptirler.
Tek bildikleri muhalefettir..dedelerinden kalma tapuyu babadan oğula devrederler..iktidar kavgası,menfaat yongası,saltanat sultası bir şebeke sistemine sahiptirler.
Maneviyatsız bir yapılanma içine girmişlerdir..nefsi tatmin uğruna her şeyden geçerler hatta vatandan bile..
Nesillerin kendilerince bozulması düşüncesiyle gece gündüz batıdan damızlık getirme düşleri kurarlar.
Çıplaklar kampı,çıplaklık kampı onların yaşayış sitillerindendir.Kapalıları kapalı yerlere kapar veya kapalılar kampına hapsederler veya kanla korkuturlar.
Tek güçleri korkudur..Ankaraya giden milletvekillerinin ya kulaklarını çekerler veya kulaklarına fısıldarlar..kulak çekmede ustadırlar..başkada bir şey bilmezler zaten.
Köprüyü geçene kadar ayıya dayı derler..ayılarla da araları iyidir de…
Zorda kaldıklarında büyük ağabeylerini çağırır,çekemedikleri kulakları onlara çektiriler.
Millet fasodur,Ergenekon fisodur..ikisi beraber faso fisodur.
Ayakları baş,başları da ayakla yer değiştirirler.İnsanlar şımarmasın diye sık sık yer değiştirirler.
Her yerde kolları vardır..bir kolları kopsa yanlarında devamlı yedek kol taşırlar..kolla yapamadıklarını ayaklarıyla yaparlar..onunla da baş edemediklerine –encümen-i kan-iş’i toplayıp verdikleri kararlarla vicdanlarına rahatlatıcı uygulamalarda bulunurlar.
Şeriatın kestiği şey yani encümeni kaniş-in kestiği baş ağrımadığından bombalamalardan,haksızlıklardan,birbirine kırdırmalardan rahatsızlık duymazlar..herhalde Allah da onları hesaba çekecek değil yani..olsa bile yedi kişiye bölündü mü epey cezalar düşer,onu da para cezasına çevirdin mi kazanılanlardan bir kısmına da Allahı ortak ettin mi tamamdır.
Bunlar çok mütevazi insandırlar..hiç mi hiç şöhreti sevmezler..şöhret olsalar konumları ve foyaları ortaya çıkacağından sadece yedirdikleri değil yedikleri de açığa çıkar..hırsız diye töhmet altında kalabilirler.
Bazen ölçüyü kaçırdıklarında,şimdilerde olduğu gibi-mızrak çuvala sığmazsa yeni bir çuval üretirler..ne yenisi? Zaten ambarda 367 tane çuval var..gerekirse bazılarını başlarına bile geçirilebilirler!
-Zaruretler haramı helal eder-hükmünce zaruret olduğunda babalarını bile keser,satar,şirkete bir gelir elde ederler.
Kirli çamaşırlar olduğunda nasıl olsa çamaşırcıları var olup,ona göndererek bir rapor ile temize çıkabilirler..deterjan mı yok..demokrasilerde çare mi yok?
Va mı bunun başka yolu..dün dündür bugün de bu gündür..yarın ise yarın olacaktır..gelecek günler ise bıraktıklarımızla idare etsin,sülalelerine harcasınlar..kolay mı kazanmak?Bizler hep harcaya harcaya kazandık!
Şak şak şakk…
Ne oluyor ya hu..kendimi milyonların huzurunda gibi kaptırdım gidiyorum..bazı şeyleri de bilmeden ifşa ediyorum..
Konuşanı vurmalı..ben bile olsam.Çünkü biz ölmeye.. öldürülmeye.. öldürmeye yemin etmişiz.
Kansız bir millete! kan lazım!Önce kansız demek arkasından kan bulmak.
Önce camları kıracaksın ki,sonradan camcı dükkanı açabilesin..yoksa iflas edebilirsin…
Memlekette azınlık kompleksi yaşanmakta..en önemli çözüm yolu.. azınlıkları çoğunluklara hakim kılmalı..
-Yaşasın hakimiyetin kayıtsız şartsız azınlıkların olduğu ülke!-
Bu kompleksten kurtarmak için gerekirse tüm azınlıklara çoğunluklar feda edilmeli.
Türkiyenin yüzde doksan dokuzu müslümanmış!..olabilir..ya azınlıkların hakları ne olacak..o zaman onlara göre kanunlar çıkarılacak..
Kim vermekte böyle bir kararı:Encümen-i kaniş..tabiri diğerle encümen-i caniş..tabiri diğer-gamla encümen-i naniş söyledi…
Biraz reklam gibi oldu ama,olsun reklamcılarda kazansın.
Şu günlerde encümenin aldığı kararlar ve üyelerin iplikleri pazara çıkmakta..aslında gerek var mı bilmem ki?Pazarda aslında epeyce de ip var..herkes ip alıyor..ipe sarılıyor..pazarlıyor..iplisi ipsizi..hadi hayrola
Maşallah memlekette ne kadar da iple oynanmış..ip atlanmış..ip çekilmiş..ipe bağlanmış..ipe asılmış ipi kopuklar tarafından…
Encümen-i Kaniş acilen bir daha toplanmalı..Tayyibi topa tutmalı..Pereze doping olmalı..her zamanki ağzı kullanmalı..ne güzel gemimizi yürütüyorduk.. şey yani bu Türkiyeye büyük çapta İsrail ajanı şey demek istedim,turist gelmesine engel olur..
Şahsiyeti mi?
Ne şahsiyeti,sırası mı şimdi..turist kaybederiz..turisttt…
Bu gidişle kendimizi de kaybedeceğe benziyoruz..oysa hep kazanan bir oluyorduk!!!
AKILLI HAMDİ
30-01-2009

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015