DAR DÜŞÜNCELER …DAR GÖRÜŞLER

DAR DÜŞÜNCELER …DAR GÖRÜŞLER

1970 yıllarının yıkıcı ruhu ve ruh haleti 1980 yılından itibaren birden bire yerini değiştirdi,adeta toprak altına girdi,kendisini setretmek için….

Bunların büyük kısmı sefahete yöneldi,bir kısmı laiklik ve irtica sendromuna girerek sağa sola saldırmaya,devlet ve devlet yapısının imkanlarını sevmedikleri,arzu etmedikleri bir rejimi savunmaya soyundular.Tıpkı yıkma hedefi olanın yavaş yavaş yıkmaya veya yapma numarasına çalışması gibi…Kimi de fakirliği savunduğu halde birden bire kendisini en zenginlerin sırasına koydurarak şahsi menfaatlarına yürütme sevdasına düştü.

Ancak bunda farklı özelliklerde olan bu insanlar 1980-den sonra adeta kayboldu,o hararetli savunucular başka dünyalara gittiler.

Derken ve bunları düşünürken,mevzii de olsa,ferdi olarak bazen dernek veya sendika adıyla nüksetmeye başladı.

Palazlandığını veya bende varım düşüncesini gündeme getirmek amacıyla bu milletin bin yıllık değerlerine saldırmaya başladılar.Öyle ki bir gayr-ı müslime rahmet okutur derecesinde…

Memleketimizin cilvesinden olsa gerek;bir kişi gündemde kalmak,bir partiye yamanmak,öne çıkmak amacıyla ya cami duvarına veya zemzem suyuna bevleder.

Köhnemiş 80 öncesi fikir ve gayzların kusmuklar olarak milleti rencide ettiğine şahid oluruz.

Kur’an Kurslarına yapılan saldırılar da bu kusmukların kokuşmuşluğudur.Bunu yapan kişi hangi niyetle yaparsa yapsın,yaptığı iş mantıklı,inançlı,dürüstçe bir iş olmadığı bilinmelidir.Bu tıpkı kalabalık bir toplulukta yellenen birisinin kalkıpta aslında ben bunu size rahatsızlık vermesi için yapmamıştım,niyetim öyle değildi veya iyiydi dmesine benzer.

Kesk başkanı Sami Evren’in, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kur’ân Kursları Yönetmeliği’nde yaptığı değişikliklerden bahisle: “Yapılması düşünülen yönetmelik değişikliği ile 1400 yıl önceki köhnemiş fikirlerin çocukların kafalarına sokulmaya çalışılacağını”söylediği söz de bu kabil sözlerdendir.

Tarihte ahmaklığıyla meşhur Habenneka adında bir ahmak varmış.Kendisine adını sorduklarında boynuna smış olduğu isimliğe bakar,sonra adını söylermiş.

Bir gün bu uyuyunca adamın birisi bunun boynunda isimliği çıkarıp kendi boynuna takmış.Uyandığında da ona kim olduğunu sormuş.Habenneka’da boynunda isimliği görmeyince susmuş,karşısındakinin boynunda da görünce şöyle demiş:”Sen Habennekasın Habennekasın da ya ben kimim?”

En büyük ahmaklık kişinin kendisini,kim olduğunu ve kimlerin memleketinde yaşamış olduğunu bilmemesi ve geçmişinden kopmuş olmasıdır.

Hacimsiz ve kapsamsız insanlar dar düşünceli ve dar görüşlü insanlardır.

Mehmet ÖZÇELİK

16-12-2003

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015