KUR’AN BİLGİSİ

                                                           KUR’AN     BİLGİSİ

            Bugün Kur’an sarayına girmeyen insanlar,onun hakkında ne kadar ,ne derece yerinde konuşabilirler?

            İşte Bediüzzaman eserleriyle bunu gerçekleştirmektedir. Her asra sunulan mesajlardan,asrımıza aid olanı almış,geçmiş asırlara da ışık tutmuştur.

            Kur’an-ın ilk emri “Oku”dur. Sürekli okuyan ve okunulan bir dinin toplumu,sağlıklı bir toplumdur.

            Bundan dolayı okumak kapısından girip,cehalet girdaplarından korunmak gerektir.

            Bugünkü ızdırap;Kur’an-a “Oku”kapısından girmeden ve girilmediğinden çektiğimiz ve çektirilen,cehalet ızdıraplarıdır.

            Girişi olmayanın,çıkışı da olmaz.

            Dünyadaki kısır çekişmeler,kör döğüşleri,aynı noktada dönmeler ve durmalar ve de durdurulmalar,cehalet girdabına düşmelerin bir neticesidir.

            Çünki hayat kavşaklarla doludur. Dönemeçlerle sarılıdır. Bundandır ki,her yerde aynı hali beklemek,hale aykırıdır.

            Hayattaki bulanıklık,kaynağı olan Kur’an-dan habersiz oluştan kaynaklanmaktadır.

            Hayattaki çarpıklık ve dengesizlik,ikinci kaynak olan hadis kaynaklarından faydalanılmamasından kaynaklanmaktadır. Bundan mahrum olunduğundan,onun uzantısı olan ilimden de mahrumiyeti netice vermektedir.

            İlim ve dinden küstük,küstürdük,küstürüldük!

            Bilinmektedir ki;Aklı aydınlatan fen ilimleridir. Kalbi aydınlatan din ilimleridir. Her ikisinden de mahrum kaldık.

            O halde mesele barışmak ve barıştırmakla çözülür.

            Her yönüyle mükemmellik;Kur’an-ı Kerimi bilmekten,Kur’an bilgisinden geçer.

                                  

                                                                                                          MEHMET ÖZÇELİK

Loading

No ResponsesOcak 1st, 2015