C A M İ L E R İ M İ Z

C A M İ L E R İ M İ Z

          Camilerimiz;imanda,amelde ve maddede birlik ve Tevhidi gerçekleştiren ulvi mekan ve makamlardır.

            İnsanları dünyadan ahirete,Allah’a götüren,cehenneme gitmeye sed olan,cennete ulaştıran bir buraktır camilerimiz.

            “Namaz, kul ile Allah arasında yüksek bir nisbet,ulvi bir münasebet ve nezih bir hizmettir.” Bu nisbet,münasebet ve hizmet görevi gören yer camilerimizdir.

            Camiler inişin değil,çıkışın ve kemâlata yükselişin basamaklarıdırlar.

            Madde’de mananın,dünya’da ukbânın,gaflet ve dalalette hidayetin temsilcileridirler camilerimiz.

            Birlik ve beraberliğin,sevgi ve kardeşliğin,tüm güzel hasletlerin cem olduğu yerlerdir camilerimiz.

            Camiler;Ezan ve ibadetleriyle rahmet kapılarının açılıp,zahmet ve zulmet kapılarının kapandığı,an ve zamanların simgelendiği ulvi yerlerdir.

            Camiler;ma’rifet ve irfanların terennüm edilmesiyle,zulüm ve zulmet bulutlarını yaran,feyiz,bereket ve rahmetlerin fışkırdığı nur mekanlardır.

            Camiler,secdeleri ile Allah’a yaklaştırıcı yerlerdir.

            Bu vesileliktir ki;secde edilen ve edilecek olan her yer mü’mini Allah’a yaklaştırmaktadır. Tüm yer yüzünün mescid oluşu sadece bu ümmete has kılınmıştır. Diğer ümmet ve din mensubları için sadece belli mekanlar mabed iken,bu ümmet için,,yer yüzü bir Mescid,Mekke bir Mihrab,Medine bir Minber,O zat Aleyhis-Salatu Vesselam bütün ehli imana imam kılınmıştır.

            Mescid ve mabedsiz yerler;çorak,hiçbir şeyin bitib yetişmediği,kabirler gibi ölü yerlerdir.

            Buna engel olmak ise tam bir vahşet ve bir zulmü azimdir.

            Âyet’de:”Allah’ın mescidlerinde,Allah’ın adının anılmasına engel olan ve onların harab olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? aslında bunların oralara ancak korkarak girmeleri gerekir. Bunlar için dünyada bir rezillik,ahirette de büyük bir azab vardır.”[1]

            Yapan için müjdede:”“Allah’ın mescidlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden,namazı dosdoğru kılan,zekatı veren ve Allah’dan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.”[2]

 

                                                                                                          MEHMET     ÖZÇELİK

[1] Bakara.114.

[2] Tevbe.18.

Loading

No ResponsesOcak 1st, 2015