SÜRAT ASRINDAYIZ-HAYATI HIZLI YAŞIYORUZ

SÜRAT ASRINDAYIZ-HAYATI HIZLI YAŞIYORUZ[1]

 

Atlılar son sürat giderken birden birisi durur ve beklemeye başlar.
Arkadaşları neden durduğunu sorunca,
Ruhum geride kaldı, onu bekliyorum.
İnternet ve hızı çağındayız.
Hakikatleri kaçırıyoruz.
Tıpkı, her gün villasından çıkıp son sürat işine gidip gelen adam, bir gün yol çalışmaları nedeniyle yavaş gitmek mecburiyetinde kalır.
Ve ilk defa fark eder, , bir yanında yeşillik ve ormanlıkların olduğunu, diğer yanında da nehir ve ırmakların bulunduğunu.
Ve ondan sonraki günlerde etrafını seyrede seyrede gider.
Hem yolda haz alır, hızlı gitmeyince ve hem de işte huzurla zaman geçirir.
Maalesef bizler hız ve hazzı beraber götürme çabasındayız.

 

**********

“Ahir zamanda yılların aylar gibi, ayların da günler gibi geçeceği, zamanın hızla akıp gideceği hadislerde ve rivayetlerde sıkça bahsedilen bir konudur. Bu durum, kıyametin yaklaşmasıyla birlikte dünyada yaşanacak olan değişimlerin ve sıkıntıların bir göstergesi olarak yorumlanır.


**Hadislerde ve Rivayetlerde: **

* **Hz. Peygamber (s.a.v.)**: “Ahir zamanda zaman hızlanacak, yıl aylar gibi, ay haftalar gibi, hafta günler gibi, gün saatler gibi, saat de dakikalar gibi geçecek.” (Tirmizi, Fiten 25)
* **Hz. Ali (r.a.)**: “Ahir zamanda bir yıl bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün gibi, bir gün bir saat gibi, bir saat de bir dakika gibi geçecek.” (Müslim, Fiten 117)
* **Abdullah b. Amr (r.a.)**: “Ahir zamanda zaman o kadar hızlı akacak ki, bir adam sabahleyin evinden çıkıp akşam olmadan önce yedi defa dünyayı dolaşabilecek.” (İbn Mace, Fiten 35)

**Zamanın Hızlanmasının Sebepleri:**

Zamanın ahir zamanda hızlanmasının çeşitli sebepleri olduğu düşünülmektedir. Bunlardan birkaçı şunlardır:

* **Dünyanın ömrünün kısalması:** Kıyametin yaklaşmasıyla birlikte dünyanın ömrü kısalacak ve zaman daha hızlı akmaya başlayacaktır.
* ** insanların günahlara dalması:** İnsanların günahlara dalması ve Allah’tan uzaklaşması zamanın daha hızlı akmasına sebep olacaktır.
* **Dünyanın fitne ve fesatla dolması:** Dünyanın fitne ve fesatla dolması ve insanların sıkıntılarının artması zamanın daha hızlı geçmesine neden olacaktır.

**Zamanın Hızlanmasının Sonuçları:**

Zamanın ahir zamanda hızlanmasının çeşitli sonuçları olacaktır. Bunlardan birkaçı şunlardır:

* **İnsanların ömrünün kısalması:** Zamanın hızlanmasıyla birlikte insanların ömrü de kısalacaktır.
* **Hayatın daha stresli ve yoğun hale gelmesi:** Zamanın hızlı akması hayatın daha stresli ve yoğun hale gelmesine neden olacaktır.
* **İnsanların maneviyata daha az zaman ayırması:** Zamanın hızlı akması insanların maneviyata daha az zaman ayırmasına sebep olacaktır.

**Sonuç olarak:** Ahir zamanda yılların aylar gibi, ayların da günler gibi geçeceği, zamanın hızla akıp gideceği hadislerde ve rivayetlerde sıkça bahsedilen bir konudur. Bu durum, kıyametin yaklaşmasıyla birlikte dünyada yaşanacak olan değişimlerin ve sıkıntıların bir göstergesi olarak yorumlanır.”

[1][1] https://www.youtube.com/watch?v=btma3yb2ejs

Loading

No ResponsesMart 29th, 2024