NAMAZLA YAŞAMAK

                                                 NAMAZLA YAŞAMAK

        Namazla yaşayabilmek, Namazı hayatın düsturu, mihenk taşı, gayesi, mutluluk kaynağı, dizaynı yapabilmek ne güzel bir alışkanlık. Namazın önemini anlatmaya bizim kapasitemiz yetmez Efendimiz; İKİ CİHANSERVERİ, rehberimiz, Habibullah ne güzel ne kadar veciz anlatmış namazın önemini hayatımızdaki yerini;

Namaz gözümün nuru kılındı. [Nesâî, İşretu’n-Nisâ 1, (7, 61)]

“Kulun Rabbine en yakın olduğu (an) secde hâlidir.                                                                               Öyleyse (secdede iken) çokça dua ediniz.”(Müslim, Salât, 215)

Bir adam Peygamber’e, “Amellerin/İbadetlerin en faziletlisi hangisidir?” diye sordu. Efendimiz, “Vaktinde kılınan namazdır…” buyurdu. (Buhârî, Tevhîd, 4) Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir.”

“(Kıyamet gününde) kulun ilk önce hesaba çekileceği şey, namazdır…” (Nesâî, Muhârebe, 2)

“Cennetin anahtarı, namazdır…” (Tirmizî, Tahâret, 1)

“Rükûları, secdeleri, abdestleri ve vakitlerine riayet ederek beş vakit namaz’ı kılmaya devam eden ve bu beş vakit namazın Allah katından gelen bir emr-i hak olduğunu kabul eden kimse cennete girer.” (İbn Hanbel, IV, 266)

‘Dinin başı İslâm (kelime-i şehâdet getirerek Allah’a teslim olmak), direği ise namazdır.’  (Tirmizî, Îmân, 8; İbn Hanbel, V, 231)

“Yüce Allah şöyle buyurdu: ‘Senin ümmetine beş vakit namazı farz kıldım ve onları, vaktinde ve hakkını vererek kılanları cennete koyacağımı kendi katımda vaad ettim. Namazları düzenli kılmayanlar için ise katımda böyle bir vaad yoktur.’” (Ebû Dâvûd, Salât, 9)

Yakın zamanda vefat eden babam bu bilgilerden bu bilimden yoksundu ama büyük bir teslimiyetle Namazı hayatının en önemli yerine koymuş hayatını namaz vakitleriyle ayarlamaktaydı. Elinden takvim yaprağı eksik olmaz gözü saatte sık sık takvimden namaz vakitlerini kontrol eder saate bakardı. Gece tam yarıladı mıydı kalkar ağır ağır abdestini alır, önce teheccüt namazı sonra (kaza namazı kaldığını zannetmiyorum da) kaza namazı kılar, Büyük puntalarla yazılmış Yasin cüzünü alır okur, ezan vaktine kadar da tesbih çeker zikir yapardı. Mektep medrese görmemişti ama TV de dini sohbetleri kaçırmaz, özellikle Diyanet işleri başkan yardımcısı Burhan İşleyenin “Hacı Bayram Kürsüsünden” sohbetlerini, Necmettin Nur Saçan, Cevat Akşit Hoca efendilerin sohbetlerini kaçırmazdı. Günde Tv den 2 hatim programını takip eder hiç kaçırmazdı.

Namaz konusunda çok dirayetli ve tavizsizdi, aile üyelerinden namaz kılmayan, geciktiren, aksatan ve ciddiye almayanları sert uyarır kızardı. Namazın önemini dünyevi uhrevi vecizelerle vurgulardı. Hayatında ne kadar öneme sahipti ki hastalığının ağırlaştığı ve yataktan doğrulamaz hale geldiği, hafızasının iyice zayıfladığı bir zamanda bile namazdan taviz vermedi. Artık doğrulamaz hale geldiği son 40 gününde teyemmümle abdest alarak namazını kıldırdık. Son iki ayında “yanımdan ayrılma namazları sen kıldır ben unutuyorum” dedi.           O günden beri çok zaruri birkaç vakit hariç beraber kıldık namazımızı. Tesbihat zamanı artık eli tesbih tutamaz hale geldiğinde yüzündeki mahcubiyeti görmek için alim olmaya gerek yoktu. Namaz sonundaki okunan Aşr-ı şerifi derinden hüzünle dinlerdi.

En çok sabah namazı dilinden düşmezdi artık son haftaları geldiğinde şuur iyice zayıflamıştı ama gece defalarca “oğluumm sabah vakti geçiyor “diye çağırır, Baba daha 3-4 saat var deyince “hadi yatın” der ama 15-20 dk sonra yeniden seslenir kısık ve zor çıkan sesiyle “ oğlum namaz geçer sonra” der, ama namaz vaktine kadar defalarca hatırlatırdı. Bazen hangi vakit olduğunu hatırlayamadığı zamanda bize sorardı, ikindide olsa sabah namazı derdi. Uyarırdık neye niyet edeceğini hatırlatırdım, kafayı öne eğer, onaylardı, namaza başlardık. Bir defasında ikindi vakti vardığımda yeni uyanmış büyük telaş içinde “nerede kaldınız güneş doğacak namaz vakti geçiyor” diye üzülüyordu. Vakti anlatınca büyük rahatlık duydu.         Artık son birkaç gününde gözünü zor açar zor hareket eder olduğunda namazı kıldırmak için zorlamadık ama sanki içindeki hüznü okuyabiliyorduk.

Rabbim hepimize derin İslami şuur ve namazla yaşamak namazla dirilmek, Namazı hayatımızın en önemli maksadı yapmak zamanımızı Namazla ayarlamayı nasip eylesin Babama, ahirete intikal eden huzur-u Rahmana kavuşan bütün ehli Salat ve müminlere rahmet eylesin. Namaz ve bütün konularda sünneti seniyyeye ittibaya muvaffak ve şefaatine nail etsin. Bizi ve zürriyetimizi namazını dosdoğru kılan Salihlerden etsin.

 

   13/11/2023

 Mustafa GÜNEŞ

Loading

No ResponsesKasım 13th, 2023