KISA KISA MESAJLAR

KISA KISA MESAJLAR

Yüz yıldır bu milletin manevi dünyasını etkileyen, ahireti için çalışmasının önünde badireler oluşturup kendiyle meşgul eden birçok sebepler olmuştur.

Korku, yasaklar, tehditler, keyfi kanun ve uygulamalar, siyaset, kaht-ı rical olan adam yetersizliği, hastalıklar,

Ve bütün bunların merkezine oturtturulan; ekonomik sıkıntı ile açlık korkusu ve terör.
Önemli bir rol oynayan açlık ve terör bir silah olarak tehdit unsuru yapılmış, bir ömür boyu kendisiyle meşgul etmiştir.
Kaybedilen asrın, kaybeden ve kayba uğrayan kayıp nesilleri olmuştur.
Bu bizde böyle olduğu gibi, dünya da büyük bir manevi buhran ve kayıp içerisine sürüklenmiştir.
İnsanlık bir arayış içerisindedir.
Ancak insanlık maalesef kaybettiği değerlerini yanlış yerlerde aramıştır.
Yanlış tedavi yöntemi uygulanmış, yanlış ilaçlar kullanmıştır.
Batının madde-perest aklıyla hareket edilmiş, doğunun maneviyatının kaynağı olan kalbi yaralanıp, ihmal edilmiştir.
İnsanlık aslına dönmeli, fabrika ayarlarını güncellemeli, kaybettiği kalb ve aklını yerine koymalıdır.

%%%%%%%%%%%%  

İman etmeyle etmeme arasındaki fark, birinde sanatla beraber sanatkâr ve yaratıcı da araştırılırken, diğerinde sanat incelenip, sanatın arkasındaki sanatkâr araştırılmamaktadır.

Ne gariptir değil mi?

Bir insanın yaptığı harika sanata bakanlar; Bunu kim yatı diye sorar ve sorgularlarken, Allah’ın kâinatta yarattığı sanata bakarak sorgulanmadığı gibi, inkara da gidilir.

Cehalet ancak bu kadar olur?

-Dünya istese de istemese de eninde sonunda akıl ve kalbin beraber hareket edeceği noktaya gidecek ve bunu yakalayacaktır.

Ne batının aklı esas alıp kalbi ve alanını inkâr etmesini devam ettirecek ve ne de doğunun sadece kalbi esas alıp aklı devre dışı bırakmasını kabul etmeyecektir.

İlmen ve aklen, dinen ve kalben bu ittifak olacaktır.

%%%%%%%%%

Sanat sanat içindir zihniyetinin ürünleri.

Askeri, Polisi, çocuk, vatandaş demeden öldüren katil başını savunan kişiye sözde sanatçı adına destek ver, öyle mi?

Bu ne insanlıkla ne vicdanla, ne sanatla, ne anlayış ve ne de inançla bağı olmayan başı boşluktur.

Tıpkı cemil Meriç.in dediği gibi, bizdeki aydınlar din düşmanı değil, İslamiyet düşmanıdırlar.

Çünkü PKK’nın temeli komünist, sosyalist zihniyet üzerine bina edilmiştir. 

-Yani sanat toplum için veya toplumun değerleri düşünülerek yapılıyor değil.

İş olsun, adı da sanat olsun.
Dostlar alışverişte görsün.
Oysa gerçek sanat havai ve basit değil, ağırlığı olup, toplumun geneline düşündürücü mesajlar verendir.
Bizdeki sanat diye ortaya konulan göbek altı, anlık, güldürü odaklı, sokak ağzı, kabadayı kılıklı, insan kılıflı.

%%%%%%%%%%%% 

Can boğazdan geçtiği gibi, boğazdan da çıkmaktadır.

Ne ararsan bulunur, derde devâdan gayrı. (Râgıb Paşa)

Misali hayatımızı sürdüreceğimiz şeyler, hayatımızı tehdit etmektedir.

-Almanya’da Covid-19 aşılarının yol açtığı ağır yan etkiler nedeniyle mahkemeye başvuran 301 kişiye her ay ömür boyu tazminat ödenmesine başlandığı belirtildi.[1]

-130 yıllık ilaç şirketi iflasın eşiğinde. Aşırı doz nedeniyle 500 bin kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.[2]

%%%%%%%%

Öğreniyoruz, bedel ödeyerek. 

Temizleniyoruz, kirlenerek. 

Olgunlaşıyoruz, hamlıktan kurtularak.

Hamdım- piştim- yandım.

İslam’ın elbette bu zamanda terakkisi maddi terakkiyle orantılıdır.

Bunda ifrat ederek, manevi hizmetin önüne geçirilerek, menfi insanların eline koz vererek olmamalıdır.

Menzilin yeni Şeyhi verdiği on maddelik talimatla ticaret ve siyasetten uzak durmalarını tavsiye edip, ihmal ettikleri asli vazifelerine geri dönme gerektiğini beyan etti.[3]

İsabetli bir hareket.

– Bizdeki tarikat düşmanlığı; ya tarikatlardaki bu maddi hırs, siyaset hastalığı veya batıdaki tarikatlara kıyas edilip bu cehaletin ve İslam’a olan düşmanlığın bir ürünüdür.[4]

MEHMET ÖZÇELİK

01-08-2023

 

 

 

[1] https://www.msn.com/tr-tr/haber/other/her-ay-301-ki%C5%9Fiye-covid-19-a%C5%9F%C4%B1s%C4%B1-tazminat%C4%B1-%C3%B6deniyor/ar-AA19T4hi?ocid=entnewsntp&pc=EdgeStart&cvid=1d606e7e690742b9b25f825cb49b00d4&ei=31

https://www.youtube.com/watch?v=wR8TmB4TEKk

[2] https://www.tgrthaber.com.tr/ekonomi/130-yillik-ilac-sirketi-iflasin-esiginde-asiri-doz-nedeniyle-500-bin-kisinin-olumunden-sorumlu-tutuluyor-2898876

https://www.haber7.com/dunya/haber/3320367-dso-dunyaya-duyurdu-ele-gecirdilerbiyolojik-tehlike-altindayiz

[3] https://medyascope.tv/2023/07/26/uce-bolunen-menzilde-buyuk-ogul-saki-eroldan-muritlerine-talimat-dergahlarda-ticaret-ve-siyaset-konusmak-yasaktir/

[4] https://www.bbc.com/turkce/articles/cnk181dle2vo

 

Loading

No ResponsesAğustos 1st, 2023