BOZUK YAPININ AKİBETİ

BOZUK YAPININ AKİBETİ

Bir telefon ki çalışmıyor ne arıyor ve ne de aranıyor.

İnternete bağlanmıyor.
Veya bir bilgisayar ki, harf karakterleri bozuk, programlar çalışmıyor.
Problemleri arttırabilirsiniz.
İnsafla davranmak ve konuşmak gerek.
Böyle bir aleti ne yaparsınız?
Hemen atıp kıracağınızı söylersiniz, değil mi?
Peki kendisine ebedi bir cennet verilecek olan bir insan aynen o görevini yapmayan bozuk alet gibi, yaratılışının gayesini yerine getirmeyen, kullukta bulunmayan ve bir çok temel özellikleri bulunmayan insan içinde; bir şey olmaz, önemli değil, Allah affeder, korunmasına devam edilsin, cehennem çöplüğüne atılmasın ve birde ebedi bir cennetle ödüllendirilsin?
Reva mı?
Mantıklı ve adaletli mi?
Vicdan kabul etmeyecek hatta feryat edecektir.

Kim tevfik isterse, âdetullah ve hilkat ve fıtrat ile âşinalık etmek ve dostluk etmek gerektir. Yoksa, fıtrat tevfiksizlikle bir cevab-ı red verecektir. Cereyan-ı umumî ise, muhalif harekette bulunanları adem-âbâd hiçahiçe atacaktır.”[1]

“Küfür, mânevi bir cehennemin çekirdeği olduğunu İkinci Sözde ve Sekizinci Sözde ve başka Sözlerde ispat edildiği gibi, maddî bir cehennem dahi onun meyvesidir. Cehenneme duhulüne sebep olduğu gibi, Cehennemin vücuduna dahi sebeptir. Zira küçük bir hâkim, küçük bir izzet, küçük bir gayret, küçük bir celâli bulunsa; bir edepsiz ona dese, “Beni tedip etmezsin ve edemezsin”; herhalde, o yerde hapishane yoksa da, onun için bir hapishane icad edecek, onu içine atacaktır. Halbuki, kâfir, Cehennemi inkârla, nihayetsiz gayret ve izzet ve celâl sahibi ve gayet büyük bir zatı tekzip ve tâciz ediyor, yalancılıkla ve aczle itham ediyor, izzetine şiddetle dokunuyor, celâline serkeşâne ilişiyor. Elbette, farz-ı muhal olarak, Cehennemin hiçbir sebeb-i vücudu bulunmazsa, o derece tekzip ve tâcizi tazammun eden küfür için Cehennemi halk edecek, o kâfiri içine atacaktır.”[2]

MEHMET ÖZÇELİK

29-07-2023

 

[1] Muhakemat.Bediüzzaman.136.

[2] Barla Lahikası. Bediüzzaman.153.

Loading

No ResponsesTemmuz 29th, 2023