2023 HASRET VE HÜZÜN YILI

2023 HASRET VE HÜZÜN YILI[1]


Yaranın acısı sıcağı sıcağına pek hissedilmiyormuş.[2]

Zamanla sızı ve de biriken sızılar acıyı derinleştiriyormuş.
Bunu hiçbir ağrı kesici teskin edemez.
Kadere imanın dışında.
Verenin aldığını bilmenin dışında.
Her şey artık netleşiyor, belirginleşiyor.
Etraf daha net görülüyor.
Dost ve akrabalar hatırlanıp, eksiklik hali anlaşılıyor.
Tamiri ise gayet güç.
Allah’ın inayet ve yardımı olmazsa.
Hakikaten 11 vilayetin ilçe ve köylerinde birlikte deprem sebebiyle geride bıraktığı HÜZÜN, sadece bizler için değil, tüm insanlık için dahi HÜZÜN yılı oldu.
Aradığınız ve görüştüğünüz sevdiklerinizle aranızdaki hat kopuyor, iletişimi sağlayamıyorsunuz.
Artık onlar kapsam alanı dışına çıktılar.
Yoksa biz mi?
10 yılda dolacak olan kabristanlar, 10 günde doldu.[3]
Sıra sıra boyunca.
Yan yana sıralanınca…
Dünyanın gerçekten fani olduğu ilmel yakin değil, aynen yakin müşahede ediliyor.
Ne kadarda az şeylere muhtaç olduğumuz anlaşıldı.
Zenginler fakirleşti, herkes eşitlendi.
Kahvaltı Sofrasındaki 20 çeşidi beğenmeyenler, birini arar oldular.
Kuru ekmekler pasta oldu.
Oturduğu evi beğenmeyenler, arabada kalmaktan mutlu oldular.
Patronla işçi aynı yerde buluştu.
Kör ve nankör olanlar hariç.
Çünkü onlar önceden de kör ve nankördü.
Gözleri var görmez, ağızları var söylemez, Kulakları var duymaz, kör ve nankörlüğü bırakıp da hakka dönmezler.
“İnkârcılara seslenenin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen hayvana haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler; çünkü onlar düşünmezler.”[4]
Onun için onlar mahşerde de kör olarak hasredilir, gerçek körlüklerini görmeyip gizleyerek, biz kör değildik derler.
“(Allah) dedi ki: «Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan (cennetten) inin! Artık Benden size hidayet geldiğinde, kim Benim hidayetime uyarsa, o sapmaz ve bedbaht olmaz. Kim de Beni anmaktan yüz çevirirse, şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve Biz onu, kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz.»

O: «Rabbim! Beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben, hakikaten görür idim!» der.
(Allah) buyurur ki: «İşte böyle. Çünkü sana âyetlerimiz geldi, ama sen onları unuttun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun!»”[5]
Hadisi kutside: “Eğer dünya Allah katında bir sivrisineğin kanadına eşit olsaydı Allah Teâlâ o dünyadan hiçbir kâfire bir yudum su dahi içirmezdi.”
Geriye hatırı sayılır, hatırlanacak güzel hatıralar kaldı.
Hayattan amaç da o değil mi?
Ahirete giden iman ve Salih amel değil mi?
Diğeri kazurat.
Ve de yığınla enkaz.
Enkazın altında bekleyen, birikmiş ve biriktirilmiş bir ömür hatıra.
“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele!
Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, “Doğrusu biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O’na döneceğiz” derler.
İşte rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır.”[6]
“Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükâfat Allah’ın katındadır.”[7]
İmtihandayız.
Sadece biz değil, tüm dünya imtihanda.[8]
Hayat var oldukça, her türlü sınanacağız.
Bazen acı hatıralarla..
Veren kazandı.
Biriktirip vermeyenler kaybetti.
” Ey iman edenler! Bilin ki yahudi din bilginlerinin ve hıristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele!
﴾35﴿ O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak: İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız; tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı![9]
Nefsin; kader buna niye müsaade ediyor itirazına karşı şu hakikat zuhur etti;
“Siz bu şiddetli imtihana girmek ve inceden inceye sizi kaç defa altın mı, bakır mı diye mehenge vurmak ve her cihette sizi insafsızca tecrübe etmek ve “Nefislerinizin hisseleri ve desiseleri var mı, yok mu?” üç dört eleklerle elenmek; hâlisâne, sırf hak ve hakikat namına olan hizmetinize pek çok lüzumu vardı ki, kader-i İlâhî ve inâyet-i Rabbâniye müsaade ediyor.” hakikatinin bir cihetini göstermiş oldu.

Kadere iman eden, kederden emin olur.

Allah vefat edenlere rahmet, yaralı ve hastalara şifa, geride kalanlara sabırlar ihsan etsin.

MEHMET ÖZÇELİK

11-06-2023

[1] https://tesbitler.com/2023/02/19/huzun-yili/

[2] https://tesbitler.com/2023/02/15/depremle-imtihanimiz-devam-ediyor/

[3] https://www.instagram.com/reel/CtHTA_II6xy/?igshid=NjFiZTE0ZDQ0ZQ==
https://www.instagram.com/reel/CrDmYbvqT1E/?igshid=NjFiZTE0ZDQ0ZQ==

[4] Bakara. 171.

[5] Tâhâ, 123-126.

[6] Bakara.155-157.

[7] Enfal.28.

[8] https://tesbitler.com/index.php?s=%C4%B0mtihan

[9] Tevbe Suresi.34.35

Loading

No ResponsesHaziran 11th, 2023