AVRUPA DOĞUMDA

AVRUPA DOĞUMDA

Birinci ve ikinci 15 Temmuz çıkışları (2016-2023) ile başarı elde edilmeyince başı eğilen, bir yandan da ümitsizliğe kapılan haçlı birleşik devletleri durmayacak, tekrarını tekrar deneyecektir.

Zir bir asırdır biriktirdikleri birikimleri birdenbire çöpe atamazlar.

A-B-C-D gibi alternatifleri kullanan batı iman küfür mücadelesini son nefese kadar götürecektir.

İşte Hz. İsa’nın nüzul meselesi burada devreye girmektedir.

Oda zayıflayan ve sönüşe geçen Hristiyanlık yırtılacak ya tefessüh edip sönecek ya da İslam’a teslim olup, Hakkı kabul edecektir.

Batı şu hakikati uçurumun kenarına gelerek ve her türlü olumsuzlukları deneyerek görecek ve hakikati seçecektir;

“Nasraniyet ya intıfâ veya ıstıfâ edip İslâmiyete karşı terk-i silâh edecektir. Nasraniyet birkaç defa yırtıldı, Protestanlığa geldi. Protestanlık da yırtıldı, tevhide yaklaştı. Tekrar yırtılmaya hazırlanıyor. Ya intıfâ bulup sönecek veya hakikî Nasraniyetin esasını câmi olan hakaik-i İslâmiyeyi karşısında görecek, teslim olacaktır. İşte bu sırr-ı azîme Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm işaret etmiştir ki, “Hazret-i İsâ nâzil olup gelecek, ümmetimden olacak, şeriatımla amel edecektir.”

“Eğer beşer çabuk aklını başına alıp adalet-i İlâhiye namına ve hakaik-i İslâmiye dairesinde mahkemeler açmazsa, maddî ve mânevî kıyametler başlarına kopacak, anarşilere, Ye’cüc ve Me’cüclere teslim-i silâh edecekler.”

Eğer bir gecikme olmuş, şimdiye kadar gerçekleşmemişse; bizlerin bir asırdır kısır döngü içerisinde günlük ve gündelik meselelerle uğraşıp, maddi ve manevi zincirlere vurulmuş olmamız ve de en önemlisi ise, İslamiyet’i hakkıyla temsil edemememizden kaynaklanmaktadır.

“Eğer biz ahlak-ı İslamiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalatını ef’alimizle izhar etsek, sair dinlerin tabileri elbette cemaatlerle İslamiyet’e girecekler; belki Küre-i Arz’ın bazı kıtaları ve devletleri de İslamiyet’e dehalet edecekler.”

Bir de maddi manevi kışta gelmiş, kışı oda Peygamber Efendimizin hatta Hz. Nuh’un ümmetini sakındırdığı ve korkuttuğu dönemde yaşamış olmamızdandır.

“Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim; sizler cennet-âsâ bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen nur tohumları, zemininizde çiçek açacaktır!”

Dünya ise İnşallah büyük bir hakikate gebedir.[1]

Dünya büyük bir değişime ve dönüşüme gebedir.

“Hürriyetin birinci senesinde İstanbul’da Câmiü’l-Ezher’in Reis-i Uleması olan Şeyh Bahid Hazretleri (r.a.) İstanbul’da Eski Said’e sordu:

مَا تَقُولُ فِى حَقِّ هٰذِهِ الْحُرِّيَّةِ الْعُثْمَانِيَّةِ وَالْمَدَنِيَّةِ اْلاَوْرُبَائِيَّةِ؟

Said cevaben demiş:

إِنَّ الْعُثْمَانِيَّةَ حَامِلَةٌ بِدَوْلَةٍ اَوْرُوبَائِيَّةٍ فَسَتَلِدُ يَوْمًا مَا وَاْلاَوْرُبَا حَامِلَةٌ بِاْلاِسْلاَمِيَّةِ فَسَتَلِدُ يَوْمًا مَا

Yani, “Osmanlı hükûmetindeki hürriyete ne diyorsun ve Avrupa hakkında fikrin nedir?”

O vakit Eski Said demiş: “Osmanlı hükûmeti Avrupa ile hâmiledir; Avrupa gibi bir hükûmeti doğuracak. Avrupa da İslâmiyete hâmiledir; o da bir İslâm devleti doğuracak” Şeyh Bahid’e söylemiş.

O allâme zât demiş: “Ben de tasdik ediyorum.” Beraberinde gelen hocalara dedi: “Ben bununla münazara edip galebe edemem.”

Birinci tevellüdü gözümüzle gördük. Bir çeyrek asır Avrupa’dan daha dinden uzak…

İkinci tevellüd de inşaallah yirmi otuz sene sonra çıkacak. Çok emarelerle hem şarkta, hem garpta Avrupa içinde bir İslâm devleti çıkacak.”

Dünya hakikati ve de kendi hakikatini arıyor.

Hız asrındayız.

İnsanlık kendi hakikatini bulmadan ve bilmeden dünyadan gitmeyecek ve ayrılmayacaktır.

Allah’ta bu hakikati göstermeden dünya imtihanını bitirmeyecek ve de dünya kapısını kapamayacaktır.

MEHMET ÖZÇELİK

31-05-2023

 

 

[1] Tesbitler – islam bilgi arşivi » Blog Archive » ABD DOĞUM SANCISINDA

Tesbitler – islam bilgi arşivi » Blog Archive » ABD DOĞUM SANCISINDA

Tesbitler – islam bilgi arşivi » Blog Archive » HRİSTİYANLIĞIN DOĞUM SANCILARI

Loading

No ResponsesMayıs 31st, 2023