SEN ÖLECEKSİN

SEN ÖLECEKSİN

Sen öleceksin.Ben de.Biz de.Hepimiz de.Babam gibi.Annem gibi.Çünkü;
Her nefis ölümü tadacaktır.Gel, ölmeden evvel ölelim.Ölünüz, hitabıyla.
Ölümü de öldürelim.Ölümünde öldürüleceği gibi.Yaradan tarafından.Ölüp de dirilelim.Ölüm tarafından.Ölümü de öldürerek.Ölüm tarafından ölmeden.Bende ölüm gibiyim.
Ölümde ben gibi.
Mahluk…
Öl der ölürüz.Ölme der ölmeyiz.Ölümle anlam verdiklerimiz ölür.Anlamlar anlam bulur.

Anlamlı olur.

Anlamsızlar ise anlamsızlaşır ölümle.

İyi ki öldü…

Toprağı bol olsun.

Ateşi çok olsun.
Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber…Hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber?
Sizlere müjde! Mevt idam değil, hiçlik değil, fenâ değil, inkıraz değil, sönmek değil, firak-ı ebedî değil, adem değil, tesadüf değil, fâilsiz bir in’idam değil. Belki, bir Fâil-i Hakîm-i Rahîm tarafından bir terhistir, bir tebdil-i mekândır. Saadet-i ebediye tarafına, vatan-ı aslîlerine bir sevkiyattır. Yüzde doksan dokuz ahbabın mecmaı olan âlem-i berzaha bir visal kapısıdır.

************  

Birçok dirinin hayatlarıyla yapamadığını, bir Aylan Bebek ölümüyle bunu gerçekleştirdi.

Zihinlerde silinmez bir iz bıraktı.

Mazlum izi.

Suyun değil, suyu bozukların, susuz çöllerde yetişen dikenlerin öldürdüğü, akreplerin soldurduğu Aylan Bebek.

Simge bebek.

Göz yaşı bebek.

-Allah’ın hesabı topludur.

Alacak verecek, olacak ölecek.

************ 

Azrail, Temel’in yanına gelmiş ve ‘Hey dostum, vaktin tamam, hadi gidelim!’ demiş.

Bizim Temel başlamış yalvarıp yakarmaya; ‘Bana beş yıl süre var, ondan sonra gel canımı alıyorsan al’ demiş.

Azrail kabul etmiş pazarlığı. Temel de kendi kendine; ‘Pilot olursam beni 10 bin fit yukarıda, havada, 700 kilometre hızla uçarken yakalayamaz, onu atlatırım’ diye düşünmüş.

Derken beş yıl çabuk geçmiş. Sonunda Azrail pilot kabininde Temel’in yanına dikilivermiş;

‘Sana verdiğim süre tamamlandı, hadi, gidiyoruz’ demişse de Temel yan çizmeye başlamış; ‘Tamam ben senden beş yıllık süre istedim ama, bak şimdi havadayız. Şimdi canımı alırsan iyi olmaz, çünkü uçağın içinde, resmi ziyaret için yabancı ülkeye giden yüzlerce milletvekili var. Onlar ne olacak, bari onları düşün’ diye cevap vermiş.

Azrail; ‘Lan oğlum, sıkma canını. Ben onları bu uçağa toplayana kadar alnımın damarı çatladı, neler çektim neler, bil bilsen’ demiş.

*************

Kısmetindir gezdiren yer yer seni

Arşa çıksan âkıbet yer, yer seni.
Onun için onun adı yer oldu.
Önce besler sonra kendi yer seni. | İbn-i Kemal Paşa.

“Her şey kaderle takdir edilmiştir. Kısmetine râzı ol ki, rahat edesin.”
“Nefis daima ıztıraplar, kalâklar içinde evhamdan kurtulup tevekküle yanaşmıyor. Hükm-ü kadere razı olmuyor. Halbuki, şemsin tulû ve gurubu muayyen ve mukadder olduğu gibi, insanın da bu dünyada tulû ve gurubu ve sair mukadderat, kalem-i kaderle cephesinde yazılıdır. İsterse başını taşa vursun ki, o yazıları silsin-fakat başı kırılır, yazılara bir şey olmaz ha!”

MEHMET ÖZÇELİK

10-05-2023

Loading

No ResponsesMayıs 10th, 2023