YENİ BİR YÜZ YIL İÇİN

YENİ BİR YÜZ YIL İÇİN

Türkiye’de sosyalist ve Ermenilerin yapmak istedikleri hedefleri; Mısırda iktidarda olan Kral Faruk’u devirmek için Abdu-n Nasırın İhvan-ı Müsliminle ortaklık yaparak Kral Faruk’u devirmesiyle ilk yaptığı iş; 40 bin İhvan-ı Müslimini idam ettirmesidir.

Bugün yeni yüz yılın, önceki yüz yıl gibi olmayacağını söyleyenler, yüz yıldır birçok kimsenin memnun olmadığı cumhuriyet yönetimini yıkarak, yerine sosyalist- Kürt -Ermenistan özerk bir devlet kurmaktır.

Arkasından 40 binle sınırlı kalmayacak, milyonların hayatını karartmak ve gelecek yüz yılı şimdiden ipotek altına almaktır.

Oysa yanlışlar dıştan ve tepeden inme ile değil, içten gelişerek düzeltilir.

Türkiye’de darbelerde uzun süre başarılı olunamaması, nitekim 28 Şubat için; bin yıl devam edecek diyenlerin daha ölmeden, bu düşünce ve uygulamalarının ölmesi temelde destek bulamaması, alt yapıdan kabul görmemesindendir.

Başta Peygamberimiz olmak üzere, peygamberlerin sistemi gönüllere girerek, alttan toplumu kazanma yoluna gitmeleridir.

Uzun yıllar İhvan-ı Müsliminin başarısız olmamasının en önemli sırrı; tepeden darbe ile devleti ele geçirmek ve ondan sonra devleti yönetmek.

Mesela; Mısır’da merhum Mursi’nin askerin başına getirdiği Sisi tarafından idam edilmesi ibretli ve düşündürücüdür.

***********   

Bir yandan yüz yıl önce İngiliz ve haçlı devletlerinin sömürge valiliği olarak yönettiği devletimizin biten sözleşmesini yenileme çabası içerisine girmişlerdir.

Sözleşmenin yenilenmeme telaşından dolayı içte ve dışta her türlü senaryo ve entrikaları düşünmektedirler.
O da ölümüne.
En kötü ihtimalle, benim olmayan ve de olmayacak olan bu devlet, bu milletinde olmasın.
Bu hesap ile, yüz yıldır gizledikleri kripto ermeni azınlıkların silahlı ve siyasi kollarını devreye koyarak özerk Kürt- sosyalist- Ermeni devletini kurmak ve böylece bir yüz yıl daha bu milleti birbirleriyle kavgalı hale getirerek, birbirleriyle uğraştırmaktır.
Malı da götürmek.
Gelişmeyi engellemek.
Zenginlikleri işlemez hale getirmek.
Allah bu millete basiret versin.
Bizans artıklarına, yunan tohumlarına, ermeni ve İran acem oyunlarına fırsat vermesin.
Yeni bir yüz yılın arifesindeyiz.
Allah korusun, Treni bir kaçırırsak, bir yüz yıl daha beklemek ve avunmak zorunda kalırız.

*************

Yüz yıl önce ve yüz yıl sonra.

Chp yüz yıl öncesinde Kemalizm ile tüm toplumu kucaklayamadı. Sürekli kavga ortamı oluştu ve oluşturuldu.

Milletin bin yıllık birikimi olan dil-din-ezan-namaz-hilafet gibi inkılaplarla geçmişinden ve değerlerinden koparıldı.

Bugün ise sol ve sosyalist kesime kayan Chp, birçok şaibeli kesimleri içerisinde barındırıp ve de yüzde beş sosyalist kesimin hakim olduğu bir ideolojiyi millete dayatmaya çalışmaktadır.

 

MEHMET ÖZÇELİK

26-03-2023

Loading

No ResponsesMart 26th, 2023