HİSSE-31

HİSSE-31

Çinliler barış içinde yaşamaya karar verdiklerinde büyük Çin Seddi’ni inşa ettiler. Yüksekliğinden dolayı hiç kimselerin tırmanamayacaklarını düşündüler…

Fakat, inşasından sonraki 100 yılda Çinliler

3 misli daha fazla işgale uğradılar.

 

Düşman piyade askerlerinin, hiçbir zaman duvara tırmanma ya da duvarı yıkmaya  ihtiyaçları olmadı.

Çünkü, her zaman muhafızlara rüşvet verdiler ve kapılardan girdiler.

 

Çinliler yüksek ve kalın duvar inşa etmişlerdi; fakat duvar muhafızlarının karakterlerini inşa edememişlerdi.

 

Netice olarak, insan karakterini inşa etmek farklı ve önemli…

Her şeyin inşasından önce gelir.

Yeni neslin bugünkü ihtiyacı işte budur.

 

Bir devlet adamının dediği gibi; “Eğer bir milletin medeniyetini tahrip etmek istiyorsanız 3 yol var;

* Aile yapısını tahrip edin.

* Eğitim sistemini tahrip edin.

* Hedeflerini küçümseyin, yerli sanayisini tahrip edin, borçlandırın, gelecek kaygısı çıkarın.” İlhami Pektaş

************ 

SULTAN ABDÜLAZİZ’DEN KERBELÂ

 

Kurret’il ayn-i Resul-i Şâh-ı Server’e,

Katl kastiyle cem oldular bir yere,

Nasıl da lâyık gördüler cism-i pâk-i hançere!

Ümmet olmak böyle midir Hz. Peygambere

Hem ciğerpâre-yi Fâtıma, nur-i çeşm-i Haydare

 

Biat vâcib iken iman etmedi ol lain,

Kurdular dini fesadı oldular dini hain,

Hüseyn’e kast fitneyi hayasız bi’din,

Ümmet olmak böyle midir Hz. Peygambere?

Hem ciğerpâre-yi Fâtıma, nur-i çeşm-i Haydare

 

İncittiler evlad-ı Resulü, Hakkın da kulu,

Vermediler Kerbela’da mazluma bir katre su,

Ey hayasız zâlim, senin yüzüne pû!

Ümmet olmak böyle midir Hz. Peygambere?

Hem ciğerpâre-yi Fâtıma, nur-i çeşm-i Haydare

 

Hüseyn’in katlinin hiç kalır mı yanına,

Şimr mel’un hançer çaldı ol Şâh’ın gerdanına,

Ey münâfık nasıl girdin Şâh Hüseyin kanına!

Ümmet olmak böyle midir Hz. Peygambere?

Hem ciğerpâre-yi Fâtıma, nur-i çeşm-i Haydare

 

Kuran’ı, din-i İslam’ı metâ gibi sattılar,

Ehl-i Beyt’i üryan büryan Şam’a esir ettiler,

İnsanlığa reva olmaz böyle bir iş tuttular,

Ümmet olmak böyle midir Hz. Peygambere?

Hem ciğerpâre-yi Fâtıma, nur-i çeşm-i Haydare

 

Ey müslümanlar dinlediniz, feryâd figân ettiniz,

Din-i İslam olmuşuz, Resûl’e imân ettiniz,

Ya buna nasıl dayansın, Sultan Halife Abdülaziz!

Ümmet olmak böyle midir Hz. Peygambere?

Hem ciğerpâre-yi Fâtıma, nur-i çeşm-i Haydare

************* 

SALAVATIN EHEMMİYETİ

 

Anlatıldığına göre gençlerden biri Kâbe‘yi tavaf ediyordu. Tavaf esnasında sürekli olarak Nebi sallalahu aleyhi vessellem Efendimize salât-u selam yolluyordu.onun bu halini görenler:

 

– Sen bu kadar salavat getiriyorsun. Tavaf esnasında böyle yapılacağına dair bir delilin var mı? Diye sorunca:

 

– Evet var, dedi ve anlatmaya devam etti: “Ben ve babam hac yapmak üzere yola koyulmuştuk. Mola verdiğimiz bir yerde babam hastalandı ve vefat etti. Ölürken yüzü kapkara kesildi, gözleri kaydı ve karnı şişti. ben de çok üzülüp ağladım ve:”Biz Allah’ın kullarıyız ve biz O’na döneceğiz.” meâlindeki âyet-i kerimeyi okudum. gece uykum geldi uyudum. Rüyamda Nebi sallalahu aleyhi vessellem  Efendimizi gördüm. üzerinde beyaz elbise vardı. Etrafa hoş kokular yayılıyordu. Babama yaklaşıp yüzünü sildi. Yüzü sütten daha beyaz oluverdi. Sonra karnını sıvazladı. karnının şişliği inip eski halini aldı. baktım ki oradan ayrılmak üzeredir. bende hemen ayağa kalkıp hırkasından tuttum ve ona:

 

– Efendim! Siz bu gurbet yerde babama rahmet olarak gönderen Zâtın hakkı için siz kimsiniz? Diye sordum. o da bana:

 

– Beni tanımadın mı? Ben Allah’ın Resûlü Muhammed’im. Babanın çok günahları vardı. ama bununla birlikte bana çokça salavat getiriyordu.  Ben de Allah’ın izniyle ona böyle yardımda bulundum, dedi.”İmam Yâfîî

*********** 

Her sabah hesabınıza 86.400 TL yatıran bir banka düşünün. Gün boyu istediğiniz kadar parayı harcamakta veya harcamamakta serbestsiniz. Parayı istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Oyunun sadece tek bir koşulu var: harcamayı başaramadığınız meblağ ertesi güne devretmez, akşam hesabınızdan geri çekilir ve bu paranın hiç bir bölümünü ne sebeple olursa olsun saklayamazsınız. Bir önceki günün tutarının tamamını harcamış veya hiçbir bölümünü harcamamış da olsanız ertesi sabah hesabınızda yine 86.400 TL bulacaksınız. Nasıl keyifli değil mi ?.. Farkında olsanız da olmasanız da aslında hepimizin böyle bir bankası var.. Adı ”ZAMAN” Her sabah 86.400 SANİYE hesabınıza yatıyor ve o gün daha fazlasını asla harcayamıyorsunuz. Kullanamadığınız kısım ise akıp gidiyor ve hesabınızdan siliniyor, hiç devretmiyor. Her gün size yeni bir hesap açılıyor,her akşam günün bakiyesi siliniyor.. Eğer günlük hesabınızı kullanmadıysanız, bu zarar sizindir, geriye dönüş yok, yarından avans çekmek yok.. Bugünü, bugünkü hesaptan yaşamalısınız.. ZAMAN hiç kimseyi beklemez.. Dün artık mazi oldu.. Yarın ise muamma.. Bugün ise avuçlarımızın içinde bize sunulmuş bir armağandır.. Mutlu saniyeler…

*************

DERLEYEN

MEHMET ÖZÇELİK

8-8-2022

 

 

Loading

No ResponsesAğustos 8th, 2022