FERYAT

FERYAT

Evet Feryat. Gizli ve açık feryat..

Yanmışlığın, sönmenin ve söndürmenin bir ifadesidir.

Peygamberler, maddi manevi kurtarıcı ve komutanlar gizli ve açık bu feryadın bir ürünüdür.

Tıpkı kul sıkışmazsa Hızır yetişmez gibi.

Suya düşüp boğulma tehlikesi geçiren birisinin ancak imdat sesine koşulur.

“Rabbiniz şöyle dedi: “Bana dua edin, duânıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir hâlde cehenneme gireceklerdir.”[1]

Bir feryattır dua.

Çanakkale bir feryadın zaferidir

15 Temmuz toplu bir dirilişin sesidir.

Bedir meleklerin nefesidir.

Mazlum ve masumun ahı, ta arşa çıkan bir feryattır.

Her şey bir feryatla başladı.

İngiliz Meclis-i Mebusanında Müstemlekat Nâzırı (Kölelik Bakanı), elinde Kur’an-ı Kerîm’i göstererek söylediği bir nutukta:

(1896 tarihinde Van valisi Tahir paşanın konağında ikamet ederken mezkür tarihte, o zamanın gazetelerinde haber olarak çıkan İngiliz sömürgeler bakanı Giladiston’un avam kamerasında Osmanlı devletiyle ve Kur’an hakkındaki o meşhur hainane konuşması.)

Bu Kur’an, İslâmların elinde bulundukça biz onlara hâkim olamayız. Ne yapıp yapmalıyız, bu Kur’an’ı onların elinden kaldırmalıyız yahut Müslümanları Kur’an’dan soğutmalıyız, diye hitabede bulunmuş.

Bedîüzzaman’ın, bu havadis üzerine: “Kur’an’ın sönmez ve söndürülmez manevî bir güneş hükmünde olduğunu, ben dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim!” diye kuvvetli bir niyet ruhunda uyanır ve bu sâikle çalışır.”

Bediüzzamanın feryadı, ümmetin feryadı oldu.

*************  

Amerika’nın yüzyıllık hayaliydi bir Kürt devleti kurmak. Bu hayalini gerçekleştirmek için her türlü entrikalı yolu denemek ve onu yapmaktır. Böylece ikinci bir İsrail Devleti kurarak, başta Türkiye’yi frenlemek, dengelemek için PKK ile Türkiye’yi 40 yıldır uğraştırdı.

Darbelerle 60 yıldır uğraştığı ideolojilerle Kemalizm anti Kemalizm, sol anti sol, Sünni Alevi, Türk Kürt ayrıştırmalarını canlı tuttu.

Bir asırdır uğraştırdığı gibi Gelecek bir asır daha bu uğraştırmayı hedeflemektedir. Diğer bir planı ise; azınlıkları güçlendirmek, Ermenistan Devleti, İsrail ve Kürdistan Devletleri ile Ortadoğu’yu garantisi ve kontrolü altına almak onun en birinci planıdır. Bunu yapmak için PKK’yı desteklemekte, bizzat kendi kurmuş olduğu Deaş’ı da kavga ediyor gibi görünerek Ortadoğu’yu kontrol edip ve böylece Ortadoğu’ya ikinci bir İsraili musallat etmek.

Oysa Kürtler geçmişten günümüze Türkler için bir beden, Türklerle Kürtler için bir akıl mesabesinde artık birbirlerinden ayrılmaz bir parçayı ayırarak, Ortadoğu’da  büyük bir Ortadoğu projesini gerçekleştirmek idi.

-Maalesef siyasetin körlüğü ve basiretsizliği, sahibini de kör, sağır ve dilsiz ediyor.[2]

-İhanet kökten kopmaktır.

Köksüzlüktür…[3]

***********  

İşte o köksüzlüğün ve köksüzlerin kökü…

“Kontrgerilla”, 1960 yılında “Pentagon Generallerinin” yönetiminde kurulan bir askeri okulun adıdır. Bu okul NATO ülkelerinde, “muhtemel bir komünizm saldırısı” karşısında savaşacak subay eğitmekle görevlidir. Merkezi Washington’da bulunan “Uluslararası Polis Akademisi”, aynı amaçla “sivil eleman” yetiştirmektedir. NATO ülkelerindeki sağcı terör, CIA güdümündeki “kontrgerilla” örgütlerince yönetilir. İtalya’da da, Yunanistan’da da, Türkiye’de de aynı örgütün yerel şubeleri görev başındadır. Kontrgerillanın üzerine gitmeden Türkiye’de şiddet olaylarını önlemeye olanak yoktur.
Kontrgerillayı teslim almak. güvenoyu almaktan daha ö­nemli bir olaydır.”[4]

-“Kurtuluş Savaşı öncesinde Ermeni ve Kürtlerin İngiltere ve Amerika tarafından desteklendikleri İngiliz gizli belgeleri ile kanıtlanmıştır. İşte bu belgelerden bir tanesi :
Amiral Sir. F. Derobeck’in Lord Curzon’o yazdığı 26 Mart 1920 tarihli gizli rapor :
– Kürdistan, Türkiye’den tamamen ayrılıp özerk olmalıdır. Ermenilerle Kürtlerin çıkarlarını bağdaştırabiliriz.
İstanbul’daki Kürt Kulübü Başkanı Said Abdül Kadir ve Paris’teki Kürt delegesi Şerif Paşa emrimizdedir..”[5]

…..The Daily Telegraph, 2 Şubat 1977 tarihli sayısında Barzani’nin ABD Dışişleri Bakanı Dr. Kissinger ile olan ilişkilerini açıklayan demecine yer verir. Barzani’nin açıklamalarına göre, Kürtler ile Amerikalılar arasında, Irak’ta bir Kürt ayaklanması düzenlenmesi için anlaşmalar yapılmış: ancak Carter yönetimi sırasında bu yardımlar
kesilmiştir. Barzani yenilgisinden yardımı kesen Amerika’yı sorumlu tutmaktadır.

…..Ortadoğu’daki her olayda olduğu gibi Kürt ayaklanmalarında da gerek Sovyetlerin, gerekse Amerikalıların payları vardır. Yakın tarihte böyle olduğu gibi büyük olasılıkla bugün de böyledir. Çünkü «Kürt öğesi» Ortadoğu olaylarının ve bu bölgede oluşacak yeni dengelerin ayrılmaz bir parçasıdır. İran-Irak savaşı. Lübnan ve Filistin
sorunu. «terör ihraç eden» Sovyet yanlısı Suriye ve Amerikan yanlısı, İsrail bölgedeki kutup başlarıdır.”[6]

-“Ermeniler 1915 olaylarından Osmanlı Müslümanlarını değil İttihat Terakki’yi kuran
Dönme Yahudileri sorumlu tutmaktadırlar. Nitekim birçok Ermeni aydın ve liderin görüşleri bu yöndedir. Ermenistan’ın en eski şairi Gabudikyan’ın 2006 yılında Milliyet gazetesine vermiş olduğu bir röportaj esnasında aynı cemaatten olan Arşak Sarkisyan Talat Paşa, Jön Türkler ve soykırım için şunları söylemektedir; “Talat Paşa, Yahudiydi. Türklerle Ermenilerin arasını bozdular. Türkler soykırım yapmazlardı. Ama Jöntürklerin hepsi Yahudi idi.”[7]

-“1915 olaylarında İttihat Terakki içindeki Dönmelerin rolünü, Ermeni cemaatinin sözcüsü Cardashian 1920’de gündeme getirmişti. Bugünde Erivan 1915’deki olaylardan Sabetayistleri sorumlu tutmaktadır.”[8]
Amerikalı Araştırmacı Christopher Jon Bjerknes kaleme almış olduğu (The Jewish
Genocide of Armenian Christians) isimli kitabında Ermeni kırımını yapanların Sabetaycılar (Dönmeler) olduklarını detaylı bilgiler vererek anlatmaktadır.[9]

Ermeni tarihçi Raymond Kevorkian’da (Ermeni Soykırımı) adlı kitabında 1915
olaylarını organize eden (Young Turks) Genç Türklerin Yahudi dönmesi olduklarını ve
Ermenilere karşı soykırımı planlayanların Selanikli Dönmeler olduğunu bildirmektedir.[10]

-“Prof. Dr. Yalçın Küçük, Ermenilere yapılanlar konusunda tespitlerini bir programda
şöyle açıklamıştı; Ermenilere yapılanların çoğunu biz Türkler yapmadık. Bunlar
içimizdeki İbrani asıllıların yaptıkları bir iştir. Daha detaylı olarak söyleyecek olursak
Ermenilere karşı yapılan eylemlerin faili içimizdeki Sabetayistlerdir. Bu genel olarak son 150 yıldır Türkiye’de bir Hristiyan, Yahudi savaşları olduğunu, biz Türklerin de bu
savaşlarda sadece figüran olduğunu söylüyorum. Yalnız eksik olan bir ayrıntı var. İbrani asıllılar bu olaylar yaşanırken çok önemli mevkilerdeydi. Bu tatsız olayları bunlar yaptılar. Bu söylediklerim Erivan’da kabul görüyor. Erivan’ın resmi görüşüne göre de bu işleri Türkler değil, içerideki İbrani asıllılar yaptı. Söylediklerim çok yankı yarattı.
Buna seviniyorum.
Amerika’nın Ermeni Çocukları adlı kitabın yazarı Michael Bobelian’in belirttiğine göre
Ermeniler, Ermenilere yapılan bu planlı soykırımdan Talat Paşa, Enver Paşa, Bahaddin Şakir, Cemal Azmi Paşa, Ahmet Cemal Paşa’yı sorumlu tutmaktadır.”[11]

Sabetaycı bir kökten geldiğini açıklayarak Museviliğe geri dönen Araştırmacı Yazar
Ilgaz Zorlu’da bir röportajında Ermeni olayları hakkında şunları söylüyordu: Sabetaycılar önemli bir tarihi hata yaptılar. 1915 Ermeni olaylarında Nazım’ın ve Cavit’in çok ciddi rolleri vardı. Bu olayı onlar planlamıştı. Çünkü Ermeniler Yahudiler karşısındaki en büyük siyasi güçtü.”[12]

-“Osmanlıya sadakatli kalan Ermeniler, Ortodoks Ermenilerdi, Protestan Ermeniler ise
Amerika’nın ve Fransa’nın safında Osmanlıya karşı yer almışlardır. Hatta Ermeniler içindeki Katolik-Ortodoks gruplar ile, Protestan Ermeniler arasındaki çekişme 100 yıl öncesine kadar dayanmaktadır.”[13]

MEHMET ÖZÇELİK

16-07-2022

 

 

[1] Mü’min.60.

[2]https://www.facebook.com/686047294/posts/pfbid08kvePLKWYs1UnPRRR2qJMWq7ZTGQddz7dP5r74FnNVbmNccnxX1U9DFxpwde81Exl/

[3]https://www.facebook.com/1156436259/posts/pfbid0VPky78pYiHmH2sHBw4vZMi9JiZD2eW7NgqHsx1vBNtUyvdnDtkfnUFy94iKJ85vBl/

https://www.yenisafak.com/gundem/hainligin-kronolojisi-3838881

https://www.yenisafak.com/gundem/fetocu-masonlarin-5-hedefi-3838862

https://www.yenisafak.com/gundem/fetonun-masonlari-en-cok-maliyeye-sizdilar-3838719

[4] MİLLİYETÇİLİK A.Ş.-UGUR MUMCU-10/30,110,125.

[5] Kraliyet Belgeleri, sayfa 49. belge 33. İngiliz Belgelerinde Türkiye, Erol Ulubelen, Cağdı.JŞ Yay., s. 257

[6] Devrimci ve Demokrat- Uğru Mumucu.12/169-172,220-222,Tarikat-Siyaset-Ticaret- Uğur Mumcu.18/100-102, Kürt Dosyası. Uğur Mumcu. 23/95-102.

[7] Ece Temelkuran, Bizim Ruhumuz Var Küçük Hanım, Milliyet – 17 Mayıs 2006)” 1915 ERMENİ OLAYLARINI YAHUDİLER YAPTI. Salim Meriç .sh.1.

[8] The Providence News, Armenian Leader Shows Falsity of Turkish Claims, Newyork, June 24, 1920.

[9] Christopher Jon Bjerknes, The Jewish Genocide of Armenian Christians, Enlarged Second Edition, p . 23 – 213.

[10] Raymond Kevorkian, The Armenian Genocide : A Complete History, Newyork, Published in 2011, I.B. Tauris, p. 47.)”Age.2.

[11] Michael Bobelian, Children of America, Simon & Schuster, Newyork, 2009, p. 25.

[12] Murat Menteş, Ilgaz Zorlu Sabetaycıları Anlattı, Netpano.com 17.03.2005)”Age.3.

[13] Age.4.

Loading

No ResponsesTemmuz 16th, 2022