ESFELDEKİLER

ESFELDEKİLER

Bütün mesele baştaki mesele. Kabil’in Habil-den pay kapma, malını kapma, eşini alma, yetkisini kapma, güç ve kudretini kapma.

Üstün gelme, onu devre dışı bırakma, kendi menfaatinin bütün şartlarını kurma. Onun üzerine bina et.

Sonuçta İman ve Küfür mücadelesi. Sonuçta şeytan ve melek mücadelesi. Sonuçta nefis ve vahiy meselesi. Sonuçta akıl ve kalbin ittifakı veya iftirakı meselesi.

Mesele ahlak meselesi.

Hepimiz imtihan oluyoruz.

Öğretmeni, doktoru, emniyetçisi esnafı ve herkesin meselesi.

Şeytanın ilk yaptığı iş, fuhşun ve sefahetin kapısını açmak oldu.

Bu da cennette Hz. Havva ve Hz. Ademin yasak ağaca yaklaşmasını sağlayarak, avret yerlerinin açılmasına sebeb olmakla başlamıştır.

Onun içindir ki; Tevratta ve İslam hukukunda zinanın yasaklanmasının ve de ağır müeyyide olan recmin konulmasındaki sebeb işte bu fuhşun kapısını kapatmaktır.

Nitekim, Osmanlıda 2 recm uygulaması olmuş, birisinde kadın gelmiş ve kendi itiraf ederek cezalandırılmasını istemiştir.

Diğerinde ise, 23 kişinin şehadetiyle uygulanmıştır.[1]

Lut kavminin livatadan helak edilmesi, her zamanki gibi bugünkü Lgbt-lilere de mesajını göndermektedir.

Tarihte Hasan Sabbah da aynı fuhşu cennet vaadiyle oluşturdu.

Demek ki batıl mezhepler ve farklı itikat ve ameldeki değişik düşünceler birisinin peşine körü körüne takılanları alıp götürmesiyle olmaktadır.

Bir Hasan Sabbah Haşhaşi yani uyuşturucu sapık düşüncesiyle peşinden on binleri çok rahat sürükleyebiliyor.

Zamanımızda ve İslam dünyasında bundan çokça da bulunmaktadır.

Kader ayrıştırıyor.

Maalesef zamanımızda da Hashaşilik ve sefahet ve de ahlaksızlık yaptığı halde peşine bir çoklarını takabilmektedir..

Münafıkane yapısını bina edebilmekte.

Peygamberlik iddiasında bulunulduğu halde cenazesine binler katılabilmektedir.

Vel Hasıl, acaib bir asırda yaşamaktayız.

Ruhlar hasta.

Hastalık ruhlarda.

İngiliz bu hasta ruhları çok iyi kullanıyor.

Koca bir İslam’ın merkezi olan Suudi Arabistanın ihdas ettiği bir vehhabilikle çok rahat idare ediyor.

Bunu da daha çok para, makam ve kadınla yapıyor.

MEHMET ÖZÇELİK

15/09/2021


[1] http://www.tesbitler.com/2015/01/02/z-i-n-a/                                                      http://www.tesbitler.com/2015/01/01/i-s-l-a-m-h-u-k-u-k-u/

https://www.haberturk.com/gundem/haber/1048320-iste-osmanli-tarihinde-bilinen-tek-kadin-recminin-belgeli-oykusu

Loading

No ResponsesEylül 15th, 2021