BAYDININ ÇOCUKLARI DEVREDE

BAYDININ ÇOCUKLARI DEVREDE

Baydın daha gelmeden önce onun senaryoları ve ayak sesleri gelmeye başladı derken,[1] şimdi onun çocukları devrede, Baydının çocukları sokaklarda yeni bir gezi olayları sevdasındalar.

Merhum Abdulhamid Han’ın Hal’ kararını Sultan II. Abdülhamid’e tebliğ etmek için Meclis-i Ayan üyelerinden eski Bahriye Nazırı Arif Hikmet Paşa, Ermeni Aram Efendi, Draç Mebusu Arnavut Esad Toptani Paşa ve Türk-Müslüman düşmanlığıyla tanınmış Selanik Mebusu Yahudi Emanuel Karasu Efendi’den oluşan bir heyet teşkil edilmişti. İttihatçı yazarlarca dahi “azim bir hata-yı siyasi”,”Af olunmaz bir hata ve silinmez bir leke” olarak nitelenen bu heyet Sultan’a:”Millet seni azletti” diyerek 32 sene, 7 ay, 27 gün süren saltanatının sona erdiğini bildirmişti.

“Hüküm Allah’ındır” sözleriyle durumu kabullenen Sultan II. Abdülhamid’i hal edilmekten çok teşkil edilen heyetin yapısı ve kararın tebliğ şekli üzmüştü.

Peki ya bugün milletin seçtiklerini hal’e çalışanlar kimlerden oluşmaktadır?

Bunlar kimin çocuklarıdır?

Daha Baydın iktidara gelmeden Sayın Erdoğan’ı devirme sevda ve oyun şeklini belirtmişti.[2]

Merhum Abdulhamid’i devirmek için giden yani hal’ini ona okumaya gidenlerin çocukları yüz yıl sonra bugün yine devrede.

12 Eylül’de Amerika’nın -Bizim çocuklar başardı-, dediği çocukları devrede.

Şu anda da Baydının çocukları devrede.

Bu durum aynı zamanda yüz yıllık rejimin kendisini koruma refleksinden ve bununda hukukta sürdürülmeye çalışıldığı görülmektedir.

Olumsuzluklar hukuk perdesi altında sürdürülecektir.

Hukukun bir an evvel yerine oturtturulması, değişimlerin yapılması gerekir.

Yüz yıl önceki İttihat ve Terakki ve Masonik zihniyet bugün muhalefet partilerinin ittifakıyla tezahür etmektedir.

O gün merhum Abdulhamid’i devirme kararı alıp, sonrası ne olursa olsun zihniyetindekiler aynen bugün de nüksetmektedir.

Yüz yıllık oyun aynı oyun, tarih aynen tekrarlanmakta ancak piyonlar babalarının yerine geçen çocuklarıdır…

-Fatih Sultanın İstanbul’u fethinde en birinci başarısı manileri defetmesidir.

Kararı ve kararlılığı önünde duranları devre dışı bırakmasıdır.

Eğer bunu yapmasaydı başarılı olamazdı.

Mesela bir manisi Çandarlı idi.

Aynı durum bugün bizim için de geçerlidir.

Bugün münafık yapıların ve partilerin şemsiyesi altında toplanan bu başların çözülüp devre dışı bırakılmasıyla birlikte bir dışa açılım gerçekleşmektedir.

MEHMET ÖZÇELİK

03-02-2021


[1] http://www.tesbitler.com/2021/02/02/bidenin-ayak-sesleri/

[2] https://www.youtube.com/watch?v=77MLSqvzG_Y

Loading

No ResponsesŞubat 3rd, 2021