HURDALAR VE HURDALIKLAR

HURDALAR VE HURDALIKLAR

Cehennem kâinatın genel bir hurdalığıdır.

Bu hurdalıkta insanlar dünyasından tutunuzda, Cinler dünyasına kadar, Nebatat ve Hayvanat dünyasından Camidat dünyasına kadar bütün varlıkları kapsar.

Adeta kâinatın süzülerek özünü çıkartıp, ebedi ahirete diğer bir ifadeyle cennete gönderdiği öz ve özetlerin dışında geriye kalan artıkların çöplük olarak atıldığı ve hurdalık olarak kullanılmış olduğu bir yerdir.

Cehennem bu dünyada özellikle insanlar dünyasında, hurdalık yapılı insanlardan ve onların atık ve artıklarının toplandığı yerdir.

Hurdalık ehli olan insanlar, Hayatları hurda ve hurdada geçmiş yani diğer bir ifade ile kendisi Maddi Manevi olarak çökmüş olan insanların artık işe yaramayan, kaliteden düşmüş, Efendimizin ifadesi ile; insanlar Madenler gibidirler. Altın ve elmas madeni hatta Gümüş madeni olamayacak tıynette olan insanların, kömür halindeki dökülmüş olduğu ana hurdalıkları, Cehennem hurdalığıdır.

İnsanların kötü amellerinin toplandığı yerdir cehennem hurdalığı.

Kâinatın zerreden küreye kadar tüm atık artıklarının atıldığı yerdir cehennem hurdalığı.

Kâinatın genel kanalizasyonudur cehennem hurdalığı.

Ölen ve ışığı sönen yıldızların atıldığı büyük hurdalıktır.

Aynı zamanda fosil yakıtlarının yanarak yıldızlara ışık taşıdığı kalorifer kazanıdır cehennem hurdalığı.

Cehennem hurdalığı başta küfür içerisinde olup, kâinatta başta insan olarak tüm günah kirlerinden maddi atıklarına kadar depo edildiği ve en önemlisi de yokluk ile varlık arasında bulunan berzah bölümüdür cehennem hurdalığı.

Ne var ve ne de yok.

Ancak büyük bir görevi var, oda; varlıkları var olduktan sonra yokluğa düşmekten alıkoyan duvar, set ve engeldir O…

İman ve hayır bir vücut iken, küfür ve şer vücuda çıkmaya çalışan sun’i bir vücut giydirilmiş ademi ve yokluğa aid, hurdalığa sahip bir hurdadır.

Zira Allah’ın varlığının zıddı olan yokluğu yoktur ki, ona bir vücut giydirilsin ve vücut bulmuş olsun ve de vücut denilebilsin.

Onun içindir ki; küfür ve küfre aid her şey, kâinatın ve insanın posasının atıldığı yer, yokluğa düşmekten alıkoyan cehennem hurdalığıdır.

Cehennem bir yandan Allah’ın Celal, Cebbar, Kahhar gibi isimlerinin tecelli ettiği yer olmakla beraber, Rahmeti ilâhiyyenin de tezahür ettiği makam olmaktadır.

Zira idama mahkum olacaklar adeta idam edilmeyip, müebbed hapse çevrilmektedir.

Cehennem tüm atıkların durumuna göre ya ebedi veya belli bir süre kalacakları batakhane, atık-hane ve de hurdalıktır.

Geri dönüşümü mümkün olanlar dönecek, geri dönüşüme kazandırılacaklardır.

Cehennemin çok vazifeleri içinde birisi de, geri dönüşüm makine ve fabrikası olmasıdır.

Bazen hamam gibi olup temizleme görevi yapmaktadır.

Su, sabun, lif veya kese ile…

Veyahut da….

Ateş ile…

Cennet Cemal isminin tüm tecellilerine mazhar bir mekân, Cehennem ise Celâl isminin tüm tecellisinin yansıması olan hurdalık ve atık yeridir.

-Bazı hakikatler var ki, temsille fehme takrib edilir. Nasıl ki, bir vakit huzur-u Nebevîde derince bir gürültü işitildi. Ferman etti ki: “Şu gürültü, yetmiş senedir yuvarlanıp şimdi Cehennemin dibine düşmüş bir taşın gürültüsüdür.” Bir saat sonra cevap geldi ki, “Yetmiş yaşına giren meşhur bir münafık ölüp Cehenneme gitti.”[1] Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâmın beliğ bir temsille beyan ettiği hadisenin tevilini gösterdi.


[1] Müslim, Cennet: 31; Müsned, 3:341, 346..

MEHMET ÖZÇELİK

30-01-2021

Loading

No ResponsesOcak 30th, 2021