DİNİ KOLAYLIKLAR

DİNİ KOLAYLIKLAR

Dinin genel olarak hüküm ve uygulamalarına baktığınızda tamamen kolaylıklar üzerine ve de çıkış yolları açtığını görürüz.

Sadece katı bir hükmü söyleyip, başka yolu yoktur, deyip yolları kapamamakta, çözüme yönelik ve kolaylaştırıcı yollar açmaktadır.

Mesela Köle azad etme bir çıkış yoludur.

-“ Bir mü’minin bir mü’mini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mü’mini yanlışlıkla öldürürse, bir mü’min köleyi azad etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. (Öldürülen kimse) mü’min olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa, mü’min bir köle azad etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktan ise ailesine verilecek bir diyet ve mü’min bir köle azad etmek gerekir. Bunlara imkân bulamayanın, Allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay ard arda oruç tutması gerekir. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”[1]

-“Karılarına “zıhar” yapıp, sonra sözlerini geri almak isteyenlerin, karılarıyla temasta bulunmadan önce, bir köle azad etmeleri gerekir.

Azad edecek köle bulamayanın ise, karısıyla temasta bulunmadan önce aralıksız iki ay oruç tutması gerekir. “[2]

-” Diğer yandan zekât verilecek sınıflardan birisi, azad olmak için para biriktiren kölelerdir.”[3]

-Oruçta kolaylığı görürüz.

-Seferide kasr kolaylığı tercihini görürüz.

-Abdestte teyemmüm ve mesh ile bir çıkış yolu sağlanır.

-Hacda kadın erkek tavaf imkânının önü açıktır.

-İkindi ve yatsının sünnetini bazen kılmaya ve birde seferi ise sadece 2 rekat kılma tercihi bulunmaktadır.

-Peygamber Efendimiz nadir olan şeyleri üç kere tekrarlamıştır.

O da üç kere tekrarlanan; “Eddinu yüsrun”,-Din kolaylıktır, hadisi.

-İslam hukukunda; Zaruret halinde haramın helal olması, hayati bir çıkıştır.

-Hastalıktan ve güvenlik gibi durumlardan dolayı cumanın kılınmaması rahatlatıcı ve kolaylaştırıcı bir durumdur.

-Kadının hayız halinde namazdan muaf olurken, orucu sonradan kaza etmesi bir müsamahakarlıktır.

-İma ile namaz bir esnekliktir.

-Seferi iken oruç tutmama, daha sonra tutma ruhsatı bir tercih sebebidir.

-Kaza etme imkânı kaçıranlar için bir alternatiftir.

-Ergenlik çağına kadar sorumluluğun başlamaması bir aşamadır.

-Birçok hükümde geri dönüşün olup, çıkış yollarının bulunması söz konusudur.

-Allah kolaylaştırırken insanlar kendileri zorlaştırmaktadır.

Yahudilerin kesecekleri ineğin nasıl olacağını sorgulaması gibi.[4]

-Ebû Hüreyre’den (ra) rivâyet edildiğine göre, Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) şöyle buyurdu:

“Herhangi bir konuyu size emredip yasaklamadığım sürece, siz de beni kendi halime bırakınız. Sizden önceki ümmetleri çok sual sormaları ve peygamberlerine karşı münakaşaya dalmaları helâk etti. Size herhangi bir şeyi yasakladığım zaman ondan kesinlikle sakınınız, bir şeyi emrettiğimde de onu, gücünüz yettiği ölçüde yerine getiriniz.”[5]

-Ebû Hüreyre’nin şu rivayetinden anlamak mümkündür:

Peygamberimiz (asm) bize hitap etti ve şöyle buyurdu:

“Ey Müslümanlar! Size hac farz kılınmıştır, o halde hac yapınız.” Bir adam:

“Her sene mi, Ya Resûlallah?” dedi.

Peygamberimiz cevap vermeyip sustu. Adam sorusunu üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (asm):

“Şâyet ‘Evet’ desem, mutlaka farz olurdu, tabiî sizin de buna gücünüz yetmezdi.” Buyurdular.[6]

“Açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek olan şeylerden sormayın. Eğer onları Kur’ân indirilirken sorarsanız size açıklanır…”[7]

-Allah Teâlâ, hiç kimseye gücünün üstünde bir yük yüklememiştir.[8]

-Bu konuda daha öncede yazmıştım.[9]

MEHMET ÖZÇELİK

27-07-2020


[1] Nisa.92.

[2] Mücâdele, 57/3-4.

[3] Tevbe, 9/60.

[4] Bakara. 67-73.

[5] Buhârî, İ’tisâm 2; Müslim, Hac 412, Fezâil 130-131

[6] Müslim, Hac 412.

[7] Maide, 5/101.

[8] Bakara,2/286.

[9] http://www.tesbitler.com/2020/03/20/din-kolayliktir/

Loading

No ResponsesTemmuz 25th, 2020