DUA NEDİR ?

DUA NEDİR ?
Dua;O’nu istemek ve O’ndan istemektir.
Dua;O’na iltica ve sığınmaktır.
Dua;bir ibadet ve kulluktur.
Dua;bir tazarru ve niyazdır.
Dua;ihtiyaçlarını sadece ve sadece O’na arzetmektir.
Dua;kölenin efendisinden talebidir.
Dua;kulun O’na ve O’ndan kendisine aid bir hak ve hakkıdır.
Dua;göz yaşıdır.
Dua;acziyetini göstermektir.
Dua;Samed isminin en külli bir yansımasıdır.
Dua;inanmak ve sevmektir.
Dua;O’na mensubiyet ve merbutiyettir.
Dua;bir reçetedir.
Dua;O’na müşteri olmaktır.
Dua;sürekli verene yönelmektir.
Dua;sonsuzluğa açılan bir kapı ve anahtardır.
Dua;kapalı rahmet kapılarının çalınması ve açılmasıdır.
Dua;arş olan kalbin O’na yükselişidir.
Dua;her şeyi kucaklamak ve kucaklanmaktır.
Dua;yükseliş,açılım,mükemmellik ve samimiyettir.
Dua;O’nunla olmak,O’nsuz olmamak,O’nu düşünmektir.
Dua;O’nu hatırlamak,O’nun tarafından hatırlanmaktır.
Dua;ilk var oluşun ve ikinci var oluşun birinci sebebidir.
Dua;his ve kabiliyetlerin gelişimidir.
Dua;bir hal,kal ve istidat dilidir.
Dua;ruhun O’na açılan penceresidir.
Dua;O’na yakınlılıktır.
Dua;yokluğun önündeki en büyük engeldir.
Dua;Ahiretin var oluş sebebidir.
Dua;kul ile Allah arasındaki bir sırdır.
Dua;en pâk ve temiz,samimi ve pürüzsüz bir iletişim hattıdır.
Dua;son ilk ve kapı,sığınacak,iltica edilecek tek melce ve sığınak.
Dua;boş döndürülmeyen tek kapı.
Dua;cevab verilen ancak hikmete göre verilen yer.
Dua;mü’minin silahıdır.
Dua;Mazlumun âhıdır.
Dua;Var oluşa çıkıştan,oluşumun tüm aşamalarında istidatların açılımıdır.
Dua;Her varlığın bir öteye attığı adımdır.
Dua;!Kün! –Ol- emrinin ‘Feyekün’ –oluş- udur.
Dua;Maddi- manevi terakki basamağıdır.
Dua;Hiç kapanmayıp ebedi açık kalan ilahi kapı.

MEHMET ÖZÇELİK

Loading

No ResponsesTemmuz 19th, 2020